2014 – ŠEIMOS METAI
 
 

D O K U M E N T A I   I R  S V A R B I A U S I   Į V Y K I A I

Kronika

...

2014 06 01 | Lietuvos krikščionių ekumeninė šventė-eisena „Šeima – gyvybės lopšys“  Vilniuje

2014 05 15 | Lietuvos krikščioniškų šeimų šventė Kaune, Žalgirio arenoje

2014 02 25-27 | LVK plenarinis posėdis: pateikti pasiūlymai Šeimos metams, patvirtintas logotipas ir nacionalinių renginių kalendorius 

2014 01 11 | Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė
2014 01 05 | Šiaulių vyskupijos šeimų šventė

2013 12 29 | Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje 
2013 12 12 | LVK plenarinis posėdis
2013 12 01 | Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas prasidedantiems Šeimos metams
2013 11 26 | Krikščionių Bažnyčių Lietuvoje memorandumas, skelbiant 2014-uosius Šeimos metais
2013 11 21 | Lietuvos vyskupų komunikatas dėl besibaigiančių Tikėjimo metų ir ŠEIMOS metų paskelbimo

I D Ė J O S  K A I P  Š V Ę S T I  Š E I M O S  M E T U S
(žr. lietuvosseimoscentras.lt )

V Y S K U P I J Ų  Š E I M O S  C E N T R Ų  P L A N A I
(žr. lietuvosseimoscentras.lt )

 

T V A R K A R A Š Č I A I

Sausio 1–13 || VILNIUJE pdf
Sausio 1–23 || KAUNE pdf
Sausio 23 – vasario 8 || VILKAVIŠKIO vyskupijoje pdf
Vasario 8–18 || KAIŠIADORIŲ vyskupijoje pdf
Vasario 18–24 || ŠIAULIŲ vyskupijoje pdf
Vasario 24 – kovo 18 || PANEVĖŽIO vyskupijoje PDF
Kovo 18 – balandžio 16 || KAUNO arkivyskupijoje PDF 
Balandžio 16 – liepos 1 || Telšių vyskupijoje PDF
Liepos 1–15 || Kauno arkivyskupijoje PDF
Liepos 15 – rugpjūčio 10 || Kaišiadorių vyskupijoje PDF  
Rugpjūčio 10 – rugsėjo 6 || Vilkaviškio vyskupijoje PDF
Rugsėjo 6 – 26 || Panevėžio vyskupijoje PDF
Rugsėjo 26 – lapkričio 1 || Šiaulių vyskupijoje PDF
> Lapkričio 1 – sausio 10 || Vilniaus arkivyskupijoje PDF

I K O N O G R A F I J A

Ženklas

Ženklo autorė – Silvija Knezekytė.

Patvirtino LVK, 2014-02-27?.

Vektorinis failas *.EPS

Visais klausimais dėl plakato ir logo panaudojimo ar pan. rašykite lvk@lcn.lt.

Plakatas ir šūkis

Plakato autorė – Silvija Knezekytė.

Plakatui panaudota tėvo Ivan Marko Rupnik SJ mozaika, kuri buvo sukurta VII Pasauliniam šeimų susitikimui su popiežiumi Benediktu XVI, vykusiam 2012 m. gegužės 30 – birželio 3 d.

Šeimos metų šūkis – „Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 15, 11).

                  
Plakatas   Tentas
   
   
 Baneris  Baneriukas

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt