*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I, 2013 m. ***
 
 

 
   
     

Kauno arkivyskupo Sigito TAMKEVIČIAUS ir
vyskupo augziliaro Kęstučio KĖVALO kalėdinis laiškas
ir arkivyskupo kalėdinė homilija

Vilniaus arkivyskupo Gintaro GRUŠO kalėdinis laiškas ir Piemenėlių Mišių homilija

Kaišiadorių vyskupo Jono IVANAUSKO kalėdinis laiškas

Panevėžio vyskupo Liongino VIRBALO kalėdinis laiškas

Šiaulių vyskupo Eugenijaus BARTULIO Kalėdų sveikinimas „Šeima, gyvenk tikėjimo džiaugsmu!“

Telšių vyskupo Jono BORUTOS ir vyskupo augziliaro Lino VODOPJANOVO kalėdinis laiškas

Vilkaviškio vyskupo Rimanto NORVILOS kalėdinis laiškas

LVK delegato užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelato Edmundo PUTRIMO kalėdinis sveikinimas

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt