Verbų sekmadienį, balandžio 14 d., 12.30 per LRT Plius apie jėzuitus ir t. A. Saulaitį
Iki balandžio 21 d. Kviečiame teikti nominacijas „Gyvybės apdovanojimams“
Visuotinė malda V gavėnios sekmadieniui (C) PDF (2019-04-07)
Balandžio ARTUMA: mūsų laikų šventieji – džiugūs ir ištvermingi?
Sielovados pasiūlymas 2019: KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI (gruodžio mėnesio medžiaga)
Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį pasirašė Popiežius PRANCIŠKUS ir Didysis Al-Azhar imamas (Abu Dhabi, 2019-02-04)
5 GYVO MALDOS GYVENIMO BRUOŽAI (bernardinai.lt)
Lietuvos Caritas linki išgyventi Gavėnią dėkojant, atsiprašant, keičiant! Pradedam „2019 Gavėnios kelionę į Naująją Jeruzalę“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 2019 m. gavėniai „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)
Kovo ARTUMA: šiandienos šventieji, arba Apie šventus mūsų „nešventus“ darbus ir mus, juos dirbančius
Pavasariškas žurnalo vaikams "Bitutė” numeris jau skuba pas vaikus!
Vasario 25 d. LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo spaudos konferencija (MR audioįrašas)
Vasario ARTUMA: apie pašaukimą – tapk tuo, ką gavai iš Dievo!
Medžiaga 2019-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams. TEMA: Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi (Įst 16, 18–20) („Bažnyčios žinios“, 2018 Nr. 11-12, p. 28–40)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga. Tema: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)
Sausio ARTUMA: būti šventam – normalu?
Pirmasis 2019-ųjų ,,Bitutės” numeris: nauji iššūkiai ir daug baltos spalvos
Šiandien (sausio 3 d.) sukanka 75 metai nuo Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I ***
Gruodžio ARTUMA: ką Šventoji Dvasia veikia per Kalėdas? Ir ką Ji sako mūsų dienų Bažnyčiai?
Tradicinė Caritas adventinė akcija „Gerumas mus vienija“ (2018 12 02–24)
Mykolas Giedraitis – Palaimintasis
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2018-11-18) proga „Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo“
Lapkričio-gruodžio „Bitutė“ kviečia šaltus rudens ir žiemos vakarus leisti skaitant!
Lapkričio ARTUMA: kas bendro tarp sąžinės ir Šventosios Dvasios?
Visų Šventųjų dieną, lapkričio 1-ąją, per LRT televiziją
Vysk. D. Trijonis iš Sinodo jaunimui: aktyvi išorinė veikla mūsų neišgelbės (bernardinai.lt)
Spalio ARTUMA: vėluojanti, bet nesenstamai aktuali – kas lieka po popiežiaus viešnagės?
„Katalikų leidiniai“ išleido „YOUCAT vaikams (ir tėveliams)“
Lietuvoje Caritas kviečia prisijungti prie paramos kampanijos nelaimės ištiktai Indijai (akcija iki lapkričio 17 d.)
Gyvenimo ir tikėjimo instituto kursai (2018 m. adventas)
Katalikų interneto tarnyba papildomai išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
SUTINKAME POPIEŽIŲ: Renginių vietų ir eismo pakeitimų schemos
Informacija neįgaliesiems, dalyvaujantiems susitikimuose su Popiežiumi
Rugsėjo–spalio BITUTĖ: Neįtikėtinas dalykas, kad mūsų mažą kraštą lankys Šventasis Tėvas
Jauna šeima: kaip pasiruošti susitikimui su popiežium
Rugsėjo ARTUMA: su popiežiaus Pranciškaus laukimo jauduliu
Praktinė informacija piligrimams į susitikimus su Popiežiumi
Popiežiaus vizito Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22-23 PROGRAMA
POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS LAIŠKAS DIEVO TAUTAI (2018-08-20)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkąjį paraginimą apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje GAUDETE ET EXSULTATE. Ieškokite katalikų knygynuose.
Liepa–rugpjūtis: BITUTĖS naujovės ir senovės
Vyskupas nominatas dr. Algirdas JUREVIČIUS: suteikti visuomenei gyvybę būnant kartu (bernardinai.lt)
Kard. A. J. BAČKIS: popiežius rodo ryžtą išrauti Bažnyčios piktžoles (bernardinai.lt)
Kaip užsiregistruoti į popiežiaus Pranciškaus susitikimą su jaunimu Vilniuje ir šv. Mišias Kaune bei kur galima dalyvauti be išankstinės registracijos
Liepos-rugpjūčio ARTUMA: Trakų Dievo Motinos metai; o kas man yra Marija?
2018 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija paskelbė kandidatų dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų datas
Anonsas: šį sekmadienį TV laidų cikle „Vienuolynų kelias Lietuvoje“ apie Tiberiados bendruomenę (2018-06-03)
Birželio ARTUMA: apie Dvasios galybę skelbiant Žodį ir... pamokslaujant?
Prasidėjo popiežiaus vizito savanorių registracija
2018 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-05-27)
Anonsas: Katalikų laidos per LRT Sekminių sekmadienį (2018-05-20)
KAIP PASIRENGTI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITUI Į LIETUVĄ? (gairės)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga (2018 m. gegužės 13-oji). Tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Fake news ir taikos žurnalizmas
Anonsas: Katalikų laidos per LRT Šeštinių sekmadienį (2018-05-13)
Bažnyčios vaidmuo kovojant su prekyba žmonėmis: metodinės rekomendacijos (PDF; parengta plėtojant Šv. Mortos iniciatyvą Lietuvoje ir bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, programai „Kurk Lietuvai“ ir Katalikų Bažnyčiai
Spalvingas „Bitutės“ pasaulis ir žvilgsnis į Dievo Motiną (gegužės – birželio numeris)
Gegužės ARTUMA: Naujosios Sekminės ir Mergelė Marija – Bažnyčios Motina
Anonsas: Katalikų laidos per LRT šį sekmadienį (2018-04-29)
Skelbimas giesmės, skirtos Popiežiaus atvykimui į Lietuvą, konkursas (iki 2018-05-27)
In memoriam. Petrui KIMBRIUI atminti „Skelbti Prisikėlimą“ (ARTUMA)
Anonsas: Katalikų laidos per LRT šį sekmadienį (2018-04-22)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 55-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga Dievo pašaukimą išgirsti, įžvelgti ir juo gyventi
Anonsas: TV laida „Vienuolynų kelias Lietuvoje“ šį sekmadienį (2018-04-15) apie jėzuitus
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-04-15)
LVK: MALDA RUOŠIANTIS ŠVENTOJO TĖVO VIZITUI
Jaunimas Lietuvoje laiko save katalikais, bet nesimeldžia (apžvalga bernardinai.lt)
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A S  I R  S V E I K I N I M A I + + +
Balandžio ARTUMA: Šventoji Dvasia – Gyvybės Davėja
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Velykų sekmadienį (2018-04-01)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-03-25)
Šį sekmadienį – Maldos už seksualinės prievartos aukas diena (žr. Visuotinė malda)
Anonsas: LRT laidos šį sekmadienį (2018-03-18)
Kovo – balandžio „Bitutėje“ – apie tai, kaip priimti kitokį
Speciali Marijos radijo transliacija iš LVK spaudos konferencijos (2018-03-09, 13:00)
„Mažosios studijos“ radijo „Kultūros ir religijos“ laida „Ko dar nežinome apie šventąjį Kazimierą ir jo gerbimo kultą už Lietuvos ribų?“ (audioįrašas)
Iki kovo 7 d. vyksta Šv. Kristoforo orkestro ir Lietuvos „Carito“ paramos Ukrainos vaikams akcija
Kovo ARTUMA: apie Dvasią Guodėją ir mus – Jos paguostą tautą
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-03-04)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-02-18)
LVK sekretoriato informacija: apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių 2018 m. vasario 16 d.
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2018 m. gavėnios proga „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido naują knygą – Popiežius Pranciškus. „Kai meldžiatės, sakykite TĖVE MŪSŲ“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-02-04)
Vasario ARTUMA: apie išlaisvinančią Dvasią, apie žmogaus ir Lietuvos laisvę
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 26-osios Pasaulinės ligonių dienos proga „Mater Ecclesiae: „Štai tavo sūnus <...> Štai tavo motina! Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 19, 26–27)“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-01-21)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 104-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2018 m. sausio 14 d.) proga „Migrantus ir pabėgėlius priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti“
Medžiaga 2018-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams (iš „Bažnyčios žinios“, 2017 Nr. 12) PDF || DOCX
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Kard. V. Sladkevičius ir KGB archyvai (bernardinai.lt)
Jaunimas ir Bažnyčia: permąstyti komunikaciją (bernardinai.lt)
„Šventadienio mintys“: keletas štrichų kaip Bažnyčia atspindima Lietuvos žiniasklaidoje
Sausio-vasario „Bitutėje“ – Lietuvos šimto metų gimtadienis ir nekasdieniai susitikimai
Sausio ARTUMA: kaip Šventoji Dvasia tampa ASMENIU mūsų gyvenime?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinės taikos dienos (2018 m. sausio 1 d.) proga „Migrantai ir pabėgėliai: vyrai ir moterys, ieškantys taikos“
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R   S V E I K I N I M A I ***
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt