Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 35-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ (Lk 7, 14) (2020-05-03)
Popiežiaus Pranciškaus žinia 57-ajai Pasaulinei maldos už pašaukimus dienai (2020 gegužės 3 d.)
LRT tiesioginės transliacijos įrašas: Arkivyskupo Gintaro Grušo spaudos konferencija: kokių papildomų priemonių dėl koronaviruso grėsmės imsis Bažnyčia?
Kovo Artuma: apie AUKĄ ir aukas Bažnyčioje...
Lietuvos Caritas: 2020 m. Gavėnios kalendorius „Gyvenu šia akimirka, pripildydamas ją meilės“
Lietuvos Caritas: PAREMKIME Ukrainos vaikus (aukojimo iniciatyva iki kovo 8 d.)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 2020 m. Gavėnios proga „Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 54-osios Pasaulinės socialinio komunikavimo dienos proga
Sustabdyta registracija į KATALIKIŠKĄ JAUNIMO FESTIVALĮ – Lietuvos jaunimo dienas (Šiauliai, birželio 27–28 d.)
Vasario ARTUMA: mitai ir tikrovė apie Bažnyčią – tai, ką matome ir ko nematome...
Medžiaga 2020-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei. TEMA: „Su mumis elgėsi labai draugiškai“ (plg. Apd 28, 2) | DOCX
Popiežiaus PRANCIŠKUS. Žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2020 m. vasario 11 d.)
„Šventadienio mintys“ šį sekmadienį, sausio 12 d. 7.00 per LRT televiziją, 14.00 per LRT plius: „Yra daug būdų dalintis tikėjimu...“
Popiežiaus Pranciškaus Apaštalinis laiškas APERUIT ILLIS dėl Dievo Žodžio sekmadienio (2020 m. sausio 26 d.)
Sausio ARTUMA: „Dievui taip, Bažnyčiai – ne“? Arba kodėl (n)eini į bažnyčią?
Naujos nuorodos dėl užrašo palaiminta kreida KRISTAUS APSIREIŠKIMO iškilmėje (plg. Palaiminimų apeigos, LT2019)
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I ***
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 53-iosios Pasaulinės taikos dienos proga (2020 m. sausio 1 d.)
Gruodžio 1 dieną startavo tradicinė Caritas Lietuvoje organizuojama vargstančiųjų paramos iniciatyva „Gerumas mus vienija“
Tu esi Dievo "Dabar" - Advento kalendorius
Popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas ADMIRABILE SIGNUM apie Kalėdų prakartėlės prasmę bei vertę
Gruodžio ARTUMA: šventumas – tai kova, budrumas ir įžvalgumas
Lapkričio - gruodžio „Bitutė“ atsinaujina ir drauge laukia šventų Kalėdų!
Išleistas SUTRUMPINTAS VALANDŲ LITURGIJOS (vienatomis) leidimas. Ieškokite katalikų knygynuose
Lapkričio ARTUMA: subtilūs šventumo priešai... Kas tai?
Spalio ARTUMA: kodėl turėčiau kitiems skelbti Gerąją Naujieną?
17:00-18:30 Kardinolų konsistorijos iš Romos tiesioginė transliacija (lrt.lt)
Kaip Lietuvoje galėsime dalyvauti ir melstis už kardinolą Sigitą TAMKEVIČIŲ (apie LRT transliacijas iš Kardinolų skyrimo konsistorijos Romoje šį šeštadienį ir sekmadienį)
12:00 Ypatingojo misijų mėnesio pradžios šv. Mišių tiesioginė radijo transliacija iš Kaišiadorių (Marijos radijas)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 105-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga „Kalbama ne tik apie migrantus“ (šiemet švęsime rugsėjo 29 d.)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 2019 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios misija pasaulyje“ (šiemet švęsime spalio 20 d.)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 3-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga „Varguolio viltis nepražus amžinai“ (šiemet švęsime lapkričio 17-ąją)
Katalikų interneto tarnyba išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą jaunimui ir visai Dievo tautai CHRISTUS VIVIT. Ieškokite katalikų knygynuose.
Rugsėjo-spalio BITUTĖ kviečia drauge skaityti ir džiaugtis prasidėjusiu rudeniu!
Rugsėjo ARTUMA: Caritas – daugiau, nei galvojate
Liepos-rugpjūčio „Bitutės” numeryje – apie nepaprastas draugystes ir vasaros nuotykius
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: jei nori IŠGYVENTI ir būti ŠVENTAS – ieškok BENDRUOMENĖS!
Darius Baronas. „Atkaklusis dangaus šturmuotojas. Pal. Mykolas Giedraitis“ (ARTUMA, 2019, Nr. 6)
2019 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 53-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Esame vieni kitų nariai“ (Ef 4, 25). Nuo socialinių tinklų bendruomenių į žmogiškąją bendrystę
VASAROS STOVYKLOS, REKOLEKCIJOS, KURSAI 2019 (pildoma)
Birželio ARTUMA: melskis ir būsi šventas?!
Žano Vanjė laidotuvių šv. Mišių įrašas
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 56-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga
Žurnalo vaikams BITUTĖ gegužės-birželio numeris kviečia augti ir mokytis draugystėje!
+ + + V E L Y K I N I A I  S V E I K I N I M A I + + +
Verbų sekmadienį, balandžio 14 d., 12.30 per LRT Plius apie jėzuitus ir t. A. Saulaitį
Iki balandžio 21 d. Kviečiame teikti nominacijas „Gyvybės apdovanojimams“
Visuotinė malda V gavėnios sekmadieniui (C) PDF (2019-04-07)
Balandžio ARTUMA: mūsų laikų šventieji – džiugūs ir ištvermingi?
Sielovados pasiūlymas 2019: KELIAUKIME SU POPIEŽIUMI PRANCIŠKUMI (gruodžio mėnesio medžiaga)
Dokumentas apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje, kurį pasirašė Popiežius PRANCIŠKUS ir Didysis Al-Azhar imamas (Abu Dhabi, 2019-02-04)
5 GYVO MALDOS GYVENIMO BRUOŽAI (bernardinai.lt)
Lietuvos Caritas linki išgyventi Gavėnią dėkojant, atsiprašant, keičiant! Pradedam „2019 Gavėnios kelionę į Naująją Jeruzalę“
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 2019 m. gavėniai „Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo vaikai“ (Rom 8, 19)
Kovo ARTUMA: šiandienos šventieji, arba Apie šventus mūsų „nešventus“ darbus ir mus, juos dirbančius
Pavasariškas žurnalo vaikams "Bitutė” numeris jau skuba pas vaikus!
Vasario 25 d. LVK pirmininko arkivyskupo Gintaro Grušo spaudos konferencija (MR audioįrašas)
Vasario ARTUMA: apie pašaukimą – tapk tuo, ką gavai iš Dievo!
Medžiaga 2019-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams. TEMA: Tik to, kas teisu, teisingai tesieksi (Įst 16, 18–20) („Bažnyčios žinios“, 2018 Nr. 11-12, p. 28–40)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 27-osios Pasaulinės ligonių dienos proga. Tema: „Dovanai gavote, dovanai ir duokite!“ (Mt 10, 8)
Sausio ARTUMA: būti šventam – normalu?
Pirmasis 2019-ųjų ,,Bitutės” numeris: nauji iššūkiai ir daug baltos spalvos
Šiandien (sausio 3 d.) sukanka 75 metai nuo Dievo Tarnaitės Elenos Spirgevičiūtės kankinystės
Popiežiaus Pranciškaus žinia Pasaulinei taikos dienai
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I ***
Gruodžio ARTUMA: ką Šventoji Dvasia veikia per Kalėdas? Ir ką Ji sako mūsų dienų Bažnyčiai?
Tradicinė Caritas adventinė akcija „Gerumas mus vienija“ (2018 12 02–24)
Mykolas Giedraitis – Palaimintasis
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2-osios Pasaulinės vargstančiųjų dienos (2018-11-18) proga „Šis vargšas šaukėsi, ir Viešpats išgirdo“
Lapkričio-gruodžio „Bitutė“ kviečia šaltus rudens ir žiemos vakarus leisti skaitant!
Lapkričio ARTUMA: kas bendro tarp sąžinės ir Šventosios Dvasios?
Visų Šventųjų dieną, lapkričio 1-ąją, per LRT televiziją
Vysk. D. Trijonis iš Sinodo jaunimui: aktyvi išorinė veikla mūsų neišgelbės (bernardinai.lt)
Spalio ARTUMA: vėluojanti, bet nesenstamai aktuali – kas lieka po popiežiaus viešnagės?
„Katalikų leidiniai“ išleido „YOUCAT vaikams (ir tėveliams)“
Lietuvoje Caritas kviečia prisijungti prie paramos kampanijos nelaimės ištiktai Indijai (akcija iki lapkričio 17 d.)
Gyvenimo ir tikėjimo instituto kursai (2018 m. adventas)
Katalikų interneto tarnyba papildomai išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
SUTINKAME POPIEŽIŲ: Renginių vietų ir eismo pakeitimų schemos
Informacija neįgaliesiems, dalyvaujantiems susitikimuose su Popiežiumi
Rugsėjo–spalio BITUTĖ: Neįtikėtinas dalykas, kad mūsų mažą kraštą lankys Šventasis Tėvas
Jauna šeima: kaip pasiruošti susitikimui su popiežium
Rugsėjo ARTUMA: su popiežiaus Pranciškaus laukimo jauduliu
Praktinė informacija piligrimams į susitikimus su Popiežiumi
Popiežiaus vizito Lietuvoje 2018 m. rugsėjo 22-23 PROGRAMA
POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS LAIŠKAS DIEVO TAUTAI (2018-08-20)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS apaštališkąjį paraginimą apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje GAUDETE ET EXSULTATE. Ieškokite katalikų knygynuose.
Liepa–rugpjūtis: BITUTĖS naujovės ir senovės
Vyskupas nominatas dr. Algirdas JUREVIČIUS: suteikti visuomenei gyvybę būnant kartu (bernardinai.lt)
Kard. A. J. BAČKIS: popiežius rodo ryžtą išrauti Bažnyčios piktžoles (bernardinai.lt)
Kaip užsiregistruoti į popiežiaus Pranciškaus susitikimą su jaunimu Vilniuje ir šv. Mišias Kaune bei kur galima dalyvauti be išankstinės registracijos
Liepos-rugpjūčio ARTUMA: Trakų Dievo Motinos metai; o kas man yra Marija?
2018 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija paskelbė kandidatų dokumentų priėmimo ir stojamųjų egzaminų datas
Anonsas: šį sekmadienį TV laidų cikle „Vienuolynų kelias Lietuvoje“ apie Tiberiados bendruomenę (2018-06-03)
Birželio ARTUMA: apie Dvasios galybę skelbiant Žodį ir... pamokslaujant?
Prasidėjo popiežiaus vizito savanorių registracija
2018 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt