Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-04-09)
Marijos diena ŠILUVOJE Didžiąją savaitę atkeliama iš balandžio 13 d. į 12 d.
Sekmadienio pasišnekėjimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį (Verbų sekmadienis)
Balandžio ARTUMA: šeimos kasdienybė – Himnas meilei?!
KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-04): „15 kalėjimų Velykų“ (PDF)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-04-02)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-03-26)
Popiežiaus JONO PAULIAUS II Apaštališkasis paraginimas REDEMPTORIS CUSTOS apie šv. Juozapo asmenį ir misiją Kristaus ir Bažnyčios gyvenime (1989 | EIS)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-03-19)
BITUTĖS kovo-balandžio mėnesio numeryje – Šv. Velykų laukimas ir bundančios gamtos stebuklai
ŽODŽIO tarp mūsų kovo–balandžio numeryje – apie atsivertimo elementus ir gavėnios bei Velykų laiko pradžios meditacijos
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2017 m. gavėnios proga „Žodis yra dovana. Kitas asmuo yra dovana“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 25-osios Pasaulinės ligonių dienos proga Stebėjimasis Dievo darbais: „Didžių dalykų padarė man Viešpats“ (Lk 1, 49)
Vasario ARTUMA – apie „dramatišką šeimos grožio dalį“ – krizes ir iššūkius...
Apie žmogų, nepasiklydusį istorijoje (bernardinai.lt pokalbis su Teofiliaus Matulionio bylos postulatoriumi kun. dr. Mindaugu Saboniu)
Pradedame metų „KELIONĘ SU TEOFILIUMI“: „Vienybės ilgesys Teofiliaus tarnystėje“ PDF
2017 – ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga „Nepilnamečiai migrantai – pažeidžiami ir bebalsiai“ (2017 m. sausio 15-oji)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 50-osios Pasaulinės taikos dienos proga „Nesmurtiškumas – taikos politikos stilius“
Medžiaga 2017 m. Maldos už krikščionių vienybę savaitei DOC
Nauja ir spalvota ARTUMA! 2017-ųjų sausį – apie Meilės džiaugsmą šeimoje
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas MISERICORDIA ET MISERA užbaigiant Gailestingumo šventuosius metus
   * * * K A L Ė D I N I A I    S V E I K I N I M A I * * *
Caritas adventinė akcija „Gerumas mums vienija“
LJD 2017 atidarymo teatrinių vaidybinių etiudų konkurso nuostatai PDF (pabaiga vasario 15 d.)
Gruodžio ARTUMOJE – teisingumas ir gailestingumas – priešai ar dvyniai?
Sausio-vasario „Bitutė“ apie dailųjį čiuožimą, Sibiro haskius ir nekasdienius susitikimus
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos SUTVIRTINIMO sakramentui skirtus leidinius jaunimui ir katechetams
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-10-30)
Popiežiaus PRANCIŠKUS. Žinia 2016 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Misionieriška Bažnyčia – gailestingumo liudytoja“
Lapkričio ARTUMOJE – du gailestingumo darbai: mirusį palaidoti ir melstis už gyvus bei mirusius
2016–2017 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Sveikinasi Rugsėjo-spalio BITUTĖ
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS posinodinį apaštališkąjį paraginimą apie meilę šeimoje AMORIS LAETITIA. Ieškokite katalikų knygynuose.
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-09-25)
Rugsėjo 1 – spalio 4 d. Europos krikščioniškų Bažnyčių iniciatyva „Laikas, skirtas kūrinijai“. Popiežiaus Pranciškaus paraginimas
Rugsėjo ARTUMA – ką reiškia ligonį slaugyti ir įžeidimus atleisti?
Iki rugsėjo 1-osios pratęsiamas LJD 2017 logotipo konkursas
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: piligrimystė kaip ypatingas Gailestingumo jubiliejaus ženklas
2016 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-29)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-22)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-15)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-08)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos „BIBLIJĄ jaunimui“
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 50-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Komunikavimas ir gailestingumas – vaisingas susitikimas“
Gegužės ARTUMA: ką reiškia nuogą aprengti ir nuliūdusį paguosti?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-05-01)
Prasidėjo LJD2017 logotipo (iki birželio 15 d.) ir himno (iki birželio 25 d.) konkursai
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-04-17)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2016-04-10)
2016 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Balandžio ARTUMA – kaip vandens trokštantiems...
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Atvelykio sekmadienį (2016-04-03)
TIESIOGINĖ TRANSLIACIJA internetu iš Dievo Gailestingumo šventovės >
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I + + +
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Velykų sekmadienį (2016-03-27)
Kviečiame teikti nominacijas „Gyvybės apdovanojimams 2016“ PDF (iki balandžio 7 d.)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-03-20)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-03-13)
Prasmingas Velykų laukimas su „Bitute“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-03-06)
Kovo ARTUMA: pamokymų ar duonos alkstame labiau?
Ateinantį sekmadienį, kovo 6 d., meldžiamės už lietuvius pasaulyje. Arkiv. G. GRUŠO ir prel. E. PUTRIMO kreipimasis ir Visuotinė malda
Katalikų leidyklų ir pan. nauji leidiniai Vilniaus knygų mugėje vasario 25–28 d.
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-02-21)
Nauji atradimai 2016 m. sausio-vasario „Bitutėje“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-02-14)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2016 m. gavėnios proga „Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos“ (Mt 9, 13). Gailestingumo darbai Jubiliejaus kelyje
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 24-osios Pasaulinės ligonių dienos proga „Patikėti save gailestingajam Jėzui kaip Marija: „Darykite, ką tik jis jums lieps“ (Jn 2, 5)“ (Vasario 11 d.)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-02-07)
Vasario ARTUMA: kodėl kažkam atleisti, kažko atsiprašyti?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-01-31)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-01-24)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2016-01-17)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2016 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (sausio 17-oji) „Migrantai ir pabėgėliai – iššūkis. Atsakas – gailestingumo Evangelija.“
2016 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės ekumeninių pamaldų tvarka ir biblinės meditacijos kiekvienai dienai DOC
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinės taikos dienos (2016 m. sausio 1 d.) proga „Įveikti abejingumą ir laimėti taiką“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ pirmąjį Naujųjų metų sekmadienį (2016-01-03)
Sausio ARTUMA – kas tie ypatingosios malonės metai?
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I ***
2016 – YPATINGASIS GAILESTINGUMO JUBILIEJUS
Gruodžio „Artuma“ – apie Dievo žodžio palaimą
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-12-06)
Gruodžio 1–31 d. Carito akcija „Gerumas mus vienija“
Advento rekolekcijos ir susitaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Lapkričio „Artuma“: Palaiminti jūs...
2015–2016 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 2015-ųjų metų Pasaulinės misijų dienos (2015 m. spalio 18 d.) proga
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-10-11)
Spalio ARTUMA: taika žodžiais ar darbais?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-09-20)
Rudens ir spalio BITUTĖ: ne visi pasaulio vaikai eis į mokyklą...
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais LAUDATO SI'. Ieškokite katalikų knygynuose.
Kun. Antanas Saulaitis SJ: Visų mūsų namai (ARTUMA)
Rugsėjo ARTUMA bando suprasti – kas tie palaiminti tyraširdžiai, kurie regės Dievą?
Rugsėjo 1-oji – Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Popiežiaus PRANCIŠKAUS malda PDF
Popiežius PRANCIŠKUS. Bulė MISERICORDIAE VULTUS dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo (2015-04-11)
Marga kaip vasara liepos – rugpjūčio BITUTĖ
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt