Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-05-27)
Anonsas: Katalikų laidos per LRT Sekminių sekmadienį (2018-05-20)
KAIP PASIRENGTI POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS VIZITUI Į LIETUVĄ? (gairės)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 52-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga (2018 m. gegužės 13-oji). Tema „Tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 32). Fake news ir taikos žurnalizmas
Anonsas: Katalikų laidos per LRT Šeštinių sekmadienį (2018-05-13)
Bažnyčios vaidmuo kovojant su prekyba žmonėmis: metodinės rekomendacijos (PDF; parengta plėtojant Šv. Mortos iniciatyvą Lietuvoje ir bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, programai „Kurk Lietuvai“ ir Katalikų Bažnyčiai
Spalvingas „Bitutės“ pasaulis ir žvilgsnis į Dievo Motiną (gegužės – birželio numeris)
Gegužės ARTUMA: Naujosios Sekminės ir Mergelė Marija – Bažnyčios Motina
Anonsas: Katalikų laidos per LRT šį sekmadienį (2018-04-29)
Skelbimas giesmės, skirtos Popiežiaus atvykimui į Lietuvą, konkursas (iki 2018-05-27)
In memoriam. Petrui KIMBRIUI atminti „Skelbti Prisikėlimą“ (ARTUMA)
Anonsas: Katalikų laidos per LRT šį sekmadienį (2018-04-22)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 55-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga Dievo pašaukimą išgirsti, įžvelgti ir juo gyventi
Anonsas: TV laida „Vienuolynų kelias Lietuvoje“ šį sekmadienį (2018-04-15) apie jėzuitus
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-04-15)
LVK: MALDA RUOŠIANTIS ŠVENTOJO TĖVO VIZITUI
Jaunimas Lietuvoje laiko save katalikais, bet nesimeldžia (apžvalga bernardinai.lt)
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A S  I R  S V E I K I N I M A I + + +
Balandžio ARTUMA: Šventoji Dvasia – Gyvybės Davėja
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Velykų sekmadienį (2018-04-01)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-03-25)
Šį sekmadienį – Maldos už seksualinės prievartos aukas diena (žr. Visuotinė malda)
Anonsas: LRT laidos šį sekmadienį (2018-03-18)
Kovo – balandžio „Bitutėje“ – apie tai, kaip priimti kitokį
Speciali Marijos radijo transliacija iš LVK spaudos konferencijos (2018-03-09, 13:00)
„Mažosios studijos“ radijo „Kultūros ir religijos“ laida „Ko dar nežinome apie šventąjį Kazimierą ir jo gerbimo kultą už Lietuvos ribų?“ (audioįrašas)
Iki kovo 7 d. vyksta Šv. Kristoforo orkestro ir Lietuvos „Carito“ paramos Ukrainos vaikams akcija
Kovo ARTUMA: apie Dvasią Guodėją ir mus – Jos paguostą tautą
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-03-04)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-02-18)
LVK sekretoriato informacija: apie atleidimą nuo pareigos susilaikyti nuo mėsiškų valgių 2018 m. vasario 16 d.
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2018 m. gavėnios proga „Kadangi įsigalės neteisybė, daugelio meilė atšals“ (Mt 24, 12)
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido naują knygą – Popiežius Pranciškus. „Kai meldžiatės, sakykite TĖVE MŪSŲ“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-02-04)
Vasario ARTUMA: apie išlaisvinančią Dvasią, apie žmogaus ir Lietuvos laisvę
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 26-osios Pasaulinės ligonių dienos proga „Mater Ecclesiae: „Štai tavo sūnus <...> Štai tavo motina! Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save“ (Jn 19, 26–27)“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2018-01-21)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 104-osios Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos (2018 m. sausio 14 d.) proga „Migrantus ir pabėgėlius priimti, apsaugoti, skatinti ir integruoti“
Medžiaga 2018-ųjų Maldos už krikščionių vienybę savaitei ir visiems metams (iš „Bažnyčios žinios“, 2017 Nr. 12) PDF || DOCX
Arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ. Kard. V. Sladkevičius ir KGB archyvai (bernardinai.lt)
Jaunimas ir Bažnyčia: permąstyti komunikaciją (bernardinai.lt)
„Šventadienio mintys“: keletas štrichų kaip Bažnyčia atspindima Lietuvos žiniasklaidoje
Sausio-vasario „Bitutėje“ – Lietuvos šimto metų gimtadienis ir nekasdieniai susitikimai
Sausio ARTUMA: kaip Šventoji Dvasia tampa ASMENIU mūsų gyvenime?
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia Pasaulinės taikos dienos (2018 m. sausio 1 d.) proga „Migrantai ir pabėgėliai: vyrai ir moterys, ieškantys taikos“
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R   S V E I K I N I M A I ***
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-12-24)
Gruodžio ARTUMA: ar šventa gali būti tik Šventoji Šeima, arba Dvasingumas santuokos kasdienybėje
MALDOS INTENCIJOS Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų proga (2017 m. gruodis – 2018 m. gruodis, PDF)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-12-03)
Vyksta Caritas advento paramos akcija „Gerumas mus vienija 2017“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-11-26)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia pirmosios Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga „Mylėkime ne žodžiu, bet darbu“ (2017 m. lapkričio 19 d.)
Lapkričio – gruodžio „Bitutėje“ - apie adventą ir meilę Lietuvai
KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-11): „Šeimų palaimintasis“
Lapkričio ARTUMA: Meilės džiaugsmo VIII skyrius – padėti, o ne pasmerkti!
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-10-29)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-10-15)
Paskirtasis vyskupas Darius Trijonis: „Kol gyvensime anonimiškumo zonoje, problemos neišsispręs“ (bernardinai.lt interviu)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-10-08)
Pasikeitė Nuolatinių diakonų ugdymo centro Kaune adresas
Spalio ARTUMA: senatvė – ar laikas „džiauti irklus“?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-10-01)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-09-17)
2017–2018 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Rugsėjo–spalio „Bitutėje“ – apie mokymąsi ir žaidimą kitaip
Rugsėjo ARTUMA: kam rengtis Santuokai, jeigu ir taip mylime?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-09-03)
KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-10): „Jaunimo gynėjas“
Informacija chorų vadovams dėl giedojimo 2017 m. Šilinių atlaiduose
Liepos–rugpjūčio BITUTĖ apie laimę ir prasmingą vasarą
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: ar tikrai Tiesa padarys mus laisvus? (plg. Jn 8, 32)
Mons. dr. Algirdas JUREVIČIUS. Palaimintojo Teofiliaus ikonografijos žinia (ARTUMA)
Informacija žiniasklaidai apie įvykusias Beatifikacijos iškilmes (atnaujinta)
Vilniaus Katedros aikštės ir transporto schemos atvykstantiemes i beatifikacijos iškilmes
Beatifikacijos šventėje bus galima įsigyti katalikiškų leidyklų leidžiamų knygų bei žurnalų
Beatifikacijos dieną Vilniaus centre bus ribojamas automobilių eismas ir jų statymas
Birželio 25 d., sekmadienį, iškilmingų šv. Mišios iš Vilniaus arkikatedros bazilikos aikštės ir arkivyskupo TEOFILIAUS MATULIONIO beatifikacijos tiesioginės transliacijos
ATMINTINĖ vykstantiems į Beatifikacijos iškilmes
KELIONĖ SU TEOFILIUMI (2017-06): „Teofilius Matulionis ir Vilnius“
Donatas Puslys: „Susipažinau su Teofiliumi“ (bernardinai.lt apie mons. Algirdo Jurevičiaus knygą „Susipažinkime – esu Teofilius“)
2017 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido YouCat serijos Katalikų Bažnyčios socialiniam mokymui skirtą leidinį DOCAT („Ką daryti?“)
Birželio ARTUMA – apie dievišką ir žmogišką auklybą
Balandžio 16 d. – Velykų sekmadienį – popiežiui emeritui Benediktui XVI sukanka 90 metų. Ta proga „Katalikų pasaulio leidiniai“ pristato naujausią Benedikto XVI ir žurnalisto Peterio Seewaldo pokalbių knygą „Paskutiniai pokalbiai“
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-05-28)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 51-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga: „Tu nebijok, nes aš su tavimi (Iz 43, 5). Skleisti viltį ir pasitikėjimą mūsų laikais“
Gegužės - birželio „BITUTĖS“ numeryje - ištikimybė Dievui ir drąsa daryti tai, kas brangiausia
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-05-14)
2017 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos (pildoma)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 54-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga „Dvasios skatinami misionieriauti“ (gegužės 7 d.)
Gegužės ARTUMA: Meilė, kuri tapo vaisinga
ŽODŽIO tarp mūsų gegužės–birželio numeryje – šalia meditacijų tekstai apie Sekminių laukimą ir Garbingąjį Teofilių – tikrą Dievo ir mūsų draugą
Prasidėjo grupių, ketinančių birželio 25 d. vykti į garbingojo Teofiliaus Matulionio beatifikaciją, REGISTRACIJA
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ šį sekmadienį (2017-04-30)
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Atvelykio sekmadienį (2017-04-23)
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A S   I R   S V E I K I N I M A I + + +
Birželio 1 d. baigiasi registracija į LJD'2017
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ Velykų sekmadienį (2017-04-16)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt