Lietuvos Carito akcija „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Vasaros ARTUMA: ar įmanoma įsakyti mylėti?
Vasaros darbai ir rūpesčiai žurnale „Bitutė“
2014 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Tikintieji kviečiami kartu su popiežiumi melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose
Birželio ARTUMA: VI Dievo įsakymas – nepaleistuvauk – be moralų ir be reliatyvizmo!
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 48-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2014 06 01) proga „Komunikavimas autentiškos susitikimo kultūros labui“
2014 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Lietuvos jaunimo dienų 2015 himno konkursas pratęstas iki spalio 1 d.
2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą: Tarptautinė kampanija ŠEIMA – EUROPOS TURTAS. Pasirašančių lietuvių daugėja...
2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą: Visapusiškos ir veiksmingos Europos šeimos politikos MANIFESTAS PDF
2014 m. Studijuoti kviečia LEU IF Katalikų tikybos katedra, PDF
Gegužės ARTUMA: penktasis Dievo įsakymas – apie meilės pergalę prieš mirtį!
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2014 + + +

Kauno arkikatedros parapijos grupė Už gyvybę kviečia pasirašyti peticiją, kad prof., habil. dr. kun. Andrius Narbekovas būtų vėl kviečiamas į LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžius
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimą apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje EVANGELII GAUDIUM. Ieškokite katalikų knygynuose.
Išleistas antrasis žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeris
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 29-osios Pasaulio jaunimo dienos proga (2014 m.). Tema: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3)
Balandžio ARTUMOJE – IV Dievo įsakymas atvirkščiai?!
Bundant gamtai pasirodė pirmoji pavasario „BITUTE“
Lietuvos Caritas: Velykinė pagalbos šemoms akcija
Irena Eglė Laumenskaitė. Ar užbaigėme Tikėjimo metus? (nauja redakcija)
Kovo „Artuma“: sekmadienis – poilsio ar šventės, Dievo ar mūsų diena?
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 22-osios Pasaulinės ligonių dienos (2014 m. vasario 11 d.) proga Tikėjimas ir meilė: „Mes turime guldyti gyvybę už brolius“ (1 Jn 3, 16)
Algirdas Saudargas. Abejotini kompromisai nepriimtini
Konstitucijos kūrėja Zita Šličytė: Niekas negali nurodyti Tautai (bernardinai.lt)
Vytautas Raškauskas. Kaip privilegijų siekis EP dangstomas lygių teisių idėja (bernardinai.lt)
Ignas Rubikas. Lietuvos žemė, Europa ir tapatybė: kur einame? (bernardinai.lt)
Vasario ARTUMA: apie Dievo vardą – šventą ir galingą ir apie mus – Jį tariančius
Kovo 2–16 d. Lietuvoje keliauja šv. Jono Bosko relikvijos. Tvarkaraščiai vyskupijose
Šaltais mėnesiais skaitytojus šildo žurnalas „Bitutė“
Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2014 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (2014 m. sausio 19 d.)
Sausio ARTUMOJE – apie VIENĄ Dievą ir DEŠIMT Jo įsakymų. Ar jie šiandien dar ką nors reiškia?
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 47-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2014 m. sausio 1 d.) „Brolybė – taikos pamatas ir kelias į taiką“
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I, 2013 m. ***
2014 – ŠEIMOS METAI
G.Puppinckas: abortas yra smurtas (lzinos.lt interviu)
Vanda Ibianska. Praktiniai katalikiškosios žiniasklaidos aspektai
Gruodžio „Artuma“: Ar galėtume tikėjimo džiaugsmo neskelbti kitiems?
Vyskupų sinodo 3-iosios neeilinės generalinės asamblėjos parengiamasis dokumentas „PASTORACINIAI IŠŠŪKIAI ŠEIMAI EVANGELIZACIJOS KONTEKSTE“
Vyksta akcija „Gerumas mus vienija“
Prasmingas Kalėdų laukimas su „Bitute“
Religinės katalikų laidos ŠVENTADIENIO MINTYS transliacijos laikas
Lapkričio ARTUMA: ar tikrai noriu regėti Dievą Veidas į veidą?..
Ryszard Legutko. Kas blogai su liberalizmu?
Spalio ARTUMOJE – „nepatogieji“ klausimai apie sąžinę, nuodėmę, atleidimą
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido pirmąją popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie tikėjimą LUMEN FIDEI. Ieškokite knygnuose.
2013–2014 m.m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Rugsėjo–spalio BITUTĖ – daug spalvų ir minčių jauniesiems skaitytojams
JONAS PAULIUS II LIETUVOJE, 1993 rugsėjo 4–8
Rugsėjo „Artuma“: Bažnyčia – rūpestinga motina-mokytoja ar įgrisusi moralizuotoja?
Liepos/rugpjūčio ARTUMA: tai ar mus per prievartą krikštijo, ar laisvai?
2013 m. kviečia studijuoti KU PF Katechetikos katedra
Birželio ARTUMA: ar laukiamas ir reikalingas jaunimas Bažnyčioje?
2013 m. kviečia studijuoti LEU IS Katalikų tikybos katedra
2013 m. Kviečia studijuoti VDU Katalikų teologijos fakultetas
2013 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
2013 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Dr. Lina Šulcienė. Apologetikos galimybė šiandieniame pasaulyje („Bažnyčios žinios“, 2013 Nr. 4)
Gegužės-birželio BITUTĖ: Iš pavasario – į vasarą
Popiežiaus BENDIKTO XVI žinia 47-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Socialiniai tinklai – tiesos ir tikėjimo portalai, evangelizacijos naujosios erdvės“ (2013 m. gegužės 12-oji)
Gegužės ARTUMA: tai ką gi tiki ir skelbia katalikai: Vieną Dievą ar Tris? Nukryžiuotą ar Prisikėlusį?
PRIMENAME: Iki gegužės 1 d. savo 2% GPM dar galima paskirti vyskupijai, parapijai ar kitai bažnytinei institucijai
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2013 m. balandžio 21 d.) proga „Pašaukimai – tikėjimu grįstos vilties ženklas“
Balandžio „Artuma“: ar tikri šiandien yra kunigai?
+ V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I 2013 m. +
Tėvas V. Aliulis MIC: Galų gale laimėjo meilė...
Andrius Navickas. Lengva su šiuo popiežiumi nebus niekam (bernardinai.lt)
Kovo ARTUMA: kam ir už ką dėkoti?
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naują popiežių
M. Hesemannas. Paskutinė Jėzaus savaitė (BŽ 2013 m. Nr. 2)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Susitikimas su Didžiosios Britanijos visuomenės atstovais, įskaitant diplomatinį korpusą, politikus, akademikus ir verslo vadovus (Vestminsteris, 2010 m. rugsėjo 17 d.)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Kreipimasis į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinę asamblėją (Niujorkas, 2008 m. balandžio 18 d.)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Kalba Bundestage (Berlynas, 2011 m. rugsėjo 22 d.)
Popiežius BENEDIKTAS XVI vasario 28-ąją baigė aktyvią Petro Įpėdinio tarnystę. Įvykių kronika
Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“: PASIRAŠYK IR TU, kad ES nefinansuotų žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimų
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Enciklika CARITAS IN VERITATE
Katalikų interneto tarnybos išleistos Josepho Ratzingerio / Benedikto XVI knygos
Popiežiaus BENEDIKTO XVI raštai, kalbos, homilijos ir katechezės lietuvių kalba
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 2013 m. gavėnios proga „Tikėjimas meile žadina meilę“
Benedikto XVI žinia 21-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2013 m. vasario 11 d.)
Vasario ARTUMA: kam reikalinga ta Bažnyčia?
Dalyvių ir savanorių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Kaune birželio 28–30 d.
Ekumeninių pamaldų tvarka 2013 m. DOC
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 99-osios Pasaulinės migrantų dienos proga (2013 m. sausio 13 d.)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
„Katalikų pasaulio leidiniai“ lietuvių kalba išleido naujausią Benedikto XVI knygą „Jėzus iš Nazareto. Prologas“
Sausio ARTUMA: kam reikalingas tikėjimas?
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 46-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2013 m. sausio 1 d.)
* * * K A L Ė D I N I A I   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2012 * * *
Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
Gruodžio „Artuma“: iššūkis mums ir viltis gimstantiems tvartelyje šiandien
Išleistas antras „Katalikų Bažnyčios katekizmo“ leidimas lietuvių kalba. Jau knygynuose!
Lapkričio „Artuma“: apie mus – dar gyvus ir šventus
Pradėtas leisti spalvotas žurnaliukas „Magnificat vaikams“
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2012 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Pašaukti leisti suspindėti tiesos žodžiui“
Spalio „Artuma“: apie Bažnyčią ir politiką, katalikus ir rinkimus, „savus“ ir „svetimus“
Kard. Ennio Antonelli. Tarptautinio kongreso „Šeima: darbas ir šventė“ (2012 06 01) Milane apžvalga
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos LR Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje reitingas PDF
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt