Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ pirmąjį Naujųjų metų sekmadienį (2016-01-03)
Sausio ARTUMA – kas tie ypatingosios malonės metai?
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I ***
2016 – YPATINGASIS GAILESTINGUMO JUBILIEJUS
Gruodžio „Artuma“ – apie Dievo žodžio palaimą
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-12-06)
Gruodžio 1–31 d. Carito akcija „Gerumas mus vienija“
Advento rekolekcijos ir susitaikinimo pamaldos Vilniaus arkivyskupijoje
Lapkričio „Artuma“: Palaiminti jūs...
2015–2016 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia 2015-ųjų metų Pasaulinės misijų dienos (2015 m. spalio 18 d.) proga
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-10-11)
Spalio ARTUMA: taika žodžiais ar darbais?
Anonsas: LRT laida „Šventadienio mintys“ sekmadienį (2015-09-20)
Rudens ir spalio BITUTĖ: ne visi pasaulio vaikai eis į mokyklą...
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS encikliką apie rūpinimąsi bendraisiais namais LAUDATO SI'. Ieškokite katalikų knygynuose.
Kun. Antanas Saulaitis SJ: Visų mūsų namai (ARTUMA)
Rugsėjo ARTUMA bando suprasti – kas tie palaiminti tyraširdžiai, kurie regės Dievą?
Rugsėjo 1-oji – Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena. Popiežiaus PRANCIŠKAUS malda PDF
Popiežius PRANCIŠKUS. Bulė MISERICORDIAE VULTUS dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo (2015-04-11)
Marga kaip vasara liepos – rugpjūčio BITUTĖ
Birželio 3 d. – rugsėjo 15 d. vyksta CARITAS paramos akcija Nepalo žmonėms
2015 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Popiežius PRANCIŠKAUS katechezė „Ko moko tėvas“
Popiežius PRANCIŠKAUS katechezė „Betėvystės padariniai“
Liepos–rugpjūčio ARTUMA: viską metė ir nuėjo su Jėzumi
Pasirodė jubiliejinis – trisdešimtasis žurnalo KELIONĖ su BERNARDINAI.LT numeris
BITUTĖ: Gegužę ir birželį turbūt lengviausia suprasti tai, kaip Dievas myli pasaulį
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 49-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Perteikti tai, kas yra šeima: pirmutinė susitikimo su dovanota meile vieta“
Popiežius PRANCIŠKUS. Katechezė apie Motiną ir motinas
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 52-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga „Išėjimas – pamatinė pašaukimo patirtis“
2015 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2016 + + +

Kun. Artūras Kazlauskas. „BAZILIKA – karališka bažnyčia“
iki balandžio 30 d. vyksta CARITAS paramos akcija VIENIŠOMS MAMOMS „Mama, Tu NE viena“. Aukokime!
Balandžio „Artuma“: romiesiems pažadėta žemė!
2015 – Šv. Jėzaus Teresės (1515-03-28 – 1582-10-04) gimimo jubiliejiniai metai
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 30-osios Pasaulinės jaunimo dienos proga „Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą“ (Mt 5, 8)
Kovo-balandžio „BITUTĖ“: Laukimas ir svajonės...
Eglė Laumenskaitė. Kaip sutikti Dievą šiuolaikiniame mieste? (bernardinai.lt)
Kovo „Artuma“: ar liūdesys gali būti palaimintas?
Įkvepiantis gavėnios kalendorius (parengė Vilniaus arkivyskupijos Caritas, galima parsisiųti ir atsispausdinti)
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 2015 m. gavėnios proga
Naujas „Mylėkite viens kitą“ numeris: mes Jus mylime ir dėkojame Jums, kad Jūs mylite mus!
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia XXIII Pasaulinės ligonių dienos (2015 m. vasario 11 d.) proga
Ekumeninių pamaldų tvarka 2015 m. PDF (lietuviškai tekstą parengė LVK Ekumeninių reikalų taryba)
Vasario „Artuma“: esame palaiminti, nes esame vargšai?!
Prasidėjo registracija: Tapk LJD 2015 savanoriu!
Sausio „Bitutė“ apie tai, kas mus šildo šalčiausiais mėnesiais
Popiežiaus PRANCIŠKAUS Žinia Pasaulinės taikos dienos proga „Nebe vergai, bet broliai“
Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas VISIEMS PAŠVĘSTIESIEMS ASMENIMS Pašvęstojo gyvenimo metų proga
*** K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2014 ***
Parlamentaras Emanuelis Zingeris. Atgarsiai iš popiežiaus PRANCIŠKAUS vizito ES parlamente ir Europos taryboje (MP4, 104 MB)
ARTUMA: Būkime drauge ir ateinančiais metais!
Caritas adventinė akcija „Gerumas mus vienija‘‘
Popiežiaus PRANCIŠKAUS kreipimasis į Europos Tarybą (Strasbūras, 2014-11-25)
Popiežiaus PRANCIŠKAUS kalba Europos Parlamente (Strasbūras, 2014-11-25)
Gruodžio „Artuma“: geisti svetimo ar džiaugtis tuo, ką turiu?
2015 – PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METAI
Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštalinio gyvenimo draugijų kongregacija. Aplinkraštis pašvęstiesiems ir pašvęstosioms artėjant prie Pašvęstajam gyvenimui skirtų metų „Džiaukitės...“
Lapkričio „Artuma“: geisti/negeisti?
Dr. Irena VAIŠVILAITĖ. VYSKUPŲ SINODAS? Kas jis ir ką veikia? (Artuma)
Spalio „Artuma“: jubiliejų švenčianti su aštuntuoju – tiesos – Dievo įsakymu
Kalėdinė „Bitutė“ skelbia komiksų konkursą
„Bernardinai.lt“ interviu su LR Seimo nariu Povilu Urbšiu: „Neturime mažinti tikėjimo galių savyje“
2014–2015 m. m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Rugsėjo ARTUMA: Septintasis – kad neapvogtume kitų, savęs pačių ir savo gyvenimo
Lietuvos Carito akcija „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Vasaros ARTUMA: ar įmanoma įsakyti mylėti?
Vasaros darbai ir rūpesčiai žurnale „Bitutė“
2014 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Tikintieji kviečiami kartu su popiežiumi melstis už taiką Artimuosiuose Rytuose
Birželio ARTUMA: VI Dievo įsakymas – nepaleistuvauk – be moralų ir be reliatyvizmo!
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 48-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2014 06 01) proga „Komunikavimas autentiškos susitikimo kultūros labui“
2014 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Lietuvos jaunimo dienų 2015 himno konkursas pratęstas iki spalio 1 d.
2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą: Tarptautinė kampanija ŠEIMA – EUROPOS TURTAS. Pasirašančių lietuvių daugėja...
2014 m. rinkimai į Europos Parlamentą: Visapusiškos ir veiksmingos Europos šeimos politikos MANIFESTAS PDF
2014 m. Studijuoti kviečia LEU IF Katalikų tikybos katedra, PDF
Gegužės ARTUMA: penktasis Dievo įsakymas – apie meilės pergalę prieš mirtį!
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2014 + + +

Kauno arkikatedros parapijos grupė Už gyvybę kviečia pasirašyti peticiją, kad prof., habil. dr. kun. Andrius Narbekovas būtų vėl kviečiamas į LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto posėdžius
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus PRANCIŠKAUS paraginimą apie Evangelijos skelbimą šiandieniame pasaulyje EVANGELII GAUDIUM. Ieškokite katalikų knygynuose.
Išleistas antrasis žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeris
Popiežius PRANCIŠKUS. Žinia 29-osios Pasaulio jaunimo dienos proga (2014 m.). Tema: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3)
Balandžio ARTUMOJE – IV Dievo įsakymas atvirkščiai?!
Bundant gamtai pasirodė pirmoji pavasario „BITUTE“
Lietuvos Caritas: Velykinė pagalbos šemoms akcija
Irena Eglė Laumenskaitė. Ar užbaigėme Tikėjimo metus? (nauja redakcija)
Kovo „Artuma“: sekmadienis – poilsio ar šventės, Dievo ar mūsų diena?
Popiežiaus PRANCIŠKAUS žinia 22-osios Pasaulinės ligonių dienos (2014 m. vasario 11 d.) proga Tikėjimas ir meilė: „Mes turime guldyti gyvybę už brolius“ (1 Jn 3, 16)
Algirdas Saudargas. Abejotini kompromisai nepriimtini
Konstitucijos kūrėja Zita Šličytė: Niekas negali nurodyti Tautai (bernardinai.lt)
Vytautas Raškauskas. Kaip privilegijų siekis EP dangstomas lygių teisių idėja (bernardinai.lt)
Ignas Rubikas. Lietuvos žemė, Europa ir tapatybė: kur einame? (bernardinai.lt)
Vasario ARTUMA: apie Dievo vardą – šventą ir galingą ir apie mus – Jį tariančius
Kovo 2–16 d. Lietuvoje keliauja šv. Jono Bosko relikvijos. Tvarkaraščiai vyskupijose
Šaltais mėnesiais skaitytojus šildo žurnalas „Bitutė“
Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2014 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga (2014 m. sausio 19 d.)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt