Birželio ARTUMA: ar laukiamas ir reikalingas jaunimas Bažnyčioje?
2013 m. kviečia studijuoti LEU IS Katalikų tikybos katedra
2013 m. Kviečia studijuoti VDU Katalikų teologijos fakultetas
2013 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
2013 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Dr. Lina Šulcienė. Apologetikos galimybė šiandieniame pasaulyje („Bažnyčios žinios“, 2013 Nr. 4)
Gegužės-birželio BITUTĖ: Iš pavasario – į vasarą
Popiežiaus BENDIKTO XVI žinia 47-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga „Socialiniai tinklai – tiesos ir tikėjimo portalai, evangelizacijos naujosios erdvės“ (2013 m. gegužės 12-oji)
Gegužės ARTUMA: tai ką gi tiki ir skelbia katalikai: Vieną Dievą ar Tris? Nukryžiuotą ar Prisikėlusį?
PRIMENAME: Iki gegužės 1 d. savo 2% GPM dar galima paskirti vyskupijai, parapijai ar kitai bažnytinei institucijai
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 50-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2013 m. balandžio 21 d.) proga „Pašaukimai – tikėjimu grįstos vilties ženklas“
Balandžio „Artuma“: ar tikri šiandien yra kunigai?
+ V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I 2013 m. +
Tėvas V. Aliulis MIC: Galų gale laimėjo meilė...
Andrius Navickas. Lengva su šiuo popiežiumi nebus niekam (bernardinai.lt)
Kovo ARTUMA: kam ir už ką dėkoti?
LVK Pirmininko arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus raginimas vienytis maldoje už kardinolus, renkančius naują popiežių
M. Hesemannas. Paskutinė Jėzaus savaitė (BŽ 2013 m. Nr. 2)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Susitikimas su Didžiosios Britanijos visuomenės atstovais, įskaitant diplomatinį korpusą, politikus, akademikus ir verslo vadovus (Vestminsteris, 2010 m. rugsėjo 17 d.)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Kreipimasis į Jungtinių Tautų Organizacijos generalinę asamblėją (Niujorkas, 2008 m. balandžio 18 d.)
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Kalba Bundestage (Berlynas, 2011 m. rugsėjo 22 d.)
Popiežius BENEDIKTAS XVI vasario 28-ąją baigė aktyvią Petro Įpėdinio tarnystę. Įvykių kronika
Europos piliečių iniciatyva „Vienas iš mūsų“: PASIRAŠYK IR TU, kad ES nefinansuotų žmogaus embrionų kamieninių ląstelių tyrimų
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Enciklika CARITAS IN VERITATE
Katalikų interneto tarnybos išleistos Josepho Ratzingerio / Benedikto XVI knygos
Popiežiaus BENEDIKTO XVI raštai, kalbos, homilijos ir katechezės lietuvių kalba
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 2013 m. gavėnios proga „Tikėjimas meile žadina meilę“
Benedikto XVI žinia 21-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2013 m. vasario 11 d.)
Vasario ARTUMA: kam reikalinga ta Bažnyčia?
Dalyvių ir savanorių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Kaune birželio 28–30 d.
Ekumeninių pamaldų tvarka 2013 m. DOC
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 99-osios Pasaulinės migrantų dienos proga (2013 m. sausio 13 d.)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
„Katalikų pasaulio leidiniai“ lietuvių kalba išleido naujausią Benedikto XVI knygą „Jėzus iš Nazareto. Prologas“
Sausio ARTUMA: kam reikalingas tikėjimas?
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 46-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2013 m. sausio 1 d.)
* * * K A L Ė D I N I A I   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2012 * * *
Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
Gruodžio „Artuma“: iššūkis mums ir viltis gimstantiems tvartelyje šiandien
Išleistas antras „Katalikų Bažnyčios katekizmo“ leidimas lietuvių kalba. Jau knygynuose!
Lapkričio „Artuma“: apie mus – dar gyvus ir šventus
Pradėtas leisti spalvotas žurnaliukas „Magnificat vaikams“
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2012 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Pašaukti leisti suspindėti tiesos žodžiui“
Spalio „Artuma“: apie Bažnyčią ir politiką, katalikus ir rinkimus, „savus“ ir „svetimus“
Kard. Ennio Antonelli. Tarptautinio kongreso „Šeima: darbas ir šventė“ (2012 06 01) Milane apžvalga
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos LR Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje reitingas PDF
Vienas klausimas, kurį reikia užduoti kandidatui į Seimą, o trys – sau pačiam, prieš atiduodant savo balsą rinkimuose
Giname savo vertybes: „Ar tu už šeimą?“ PDF
2012–2013 m.m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Rugsėjo ARTUMA: po kokio teisingumo saule gyvename?
Skelbiamas konkursas 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų Mišių giesmėms sukurti. Konkurso nuostatai
Lietuvos Caritas kviečia į akciją „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Vasarinė ARTUMA: ilsėtis, bambėti ar veikti?
2012 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Birželio ARTUMA: autoritetų šešėlyje?
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 46-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2012 05 20) proga „Tyla ir žodis – evangelizacijos kelias“
Popiežiaus Jono Pauliaus II pamokslas Šv. Petro bazilikoje švenčiant 600 metų Lietuvos Krikšto sukaktį ir Dievo tarno Jurgio Matulaičio beatifikaciją (1987 06 28)
Egidijus Vareikis. Dešimt tezių apie tai, kodėl mums reikia gerumo politikos
2012 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Prasidėjo Lietuvos Jaunimo Dienų 2013 himno konkursas. Nuostatai DOC
Vygantas Malinauskas. Santuoka – teisė ir prigimtis (ARTUMA, 2012 Nr. 5)
Gegužės 6 d. – birželio 3 d. MALDOS UŽ ŠEIMĄ mėnuo
Gegužės ARTUMA: Dievas yra kaip motina
„Katalikų pasaulio leidiniai“ lietuvių kalba išleido Josepho Ratzingerio / Benedikto XVI knygą „LITURGIJOS DVASIA“
Tarptautinio Eucharistinio Kongreso Dubline (2012 m. birželio 10-17 d.) naujienos DOC
„Artumos“ interviu su arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI: „Pokalbis su vienu žmogumi“
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I  2012 m. + + +
Balandžio ARTUMA: apie drąsą gyventi, tikėti ir liudyti
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 27-osios Pasaulinės jaunimo dienos (2012 m. Verbų sekmadienis) proga
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus BENEDIKTO XVI „Apaštališkąjį laišką PORTA FIDEI“ ir Tikėjimo mokymo kongregacijos „Notą su rekomendacijomis, kaip švęsti Tikėjimo metus “
Kovo ARTUMA: ar galima pasišvęsti?
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 2012 m. gavėnios proga
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 20-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
Vasario 1 – kovo 15 d. vyksta Lietuvos jaunimo dienų 2013 logotipo konkursas. Nuostatai ir kontaktai DOC
Vasario „ARTUMA“: kaip išgyventi ligą ir kančią?
Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija dėkoja paremiantiems bažnyčios gelbėjimo darbus po 2012 01 26 įvykusio gaisro
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Kun. Joseph Roesch MIC konferencija ir homilija Marijampolėje (2012 01 27)
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Programa „Dorybės Lietuvos žmonėms“
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Dvasinis palikimas: „Užrašai“
Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis. Taizé bendruomenės pašaukimo aspektai ir jos krikščionių vienybės vizija (baznycioszinios.lt)
Ekumeninių pamaldų 2012 m. eiga DOC
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2012 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia Pasaulinės taikos dienos proga „Mokyti jaunimą teisingumo ir taikos“
2012-ųjų ir sausio „ARTUMA“: nugalėti gerumu ir... apie meilę Bažnyčiai?!
* K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2011 m.
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Logo
NUOLATINIS DIAKONATAS LIETUVOJE
Vyskupo Jurgio Matulaičio pamokslas ingreso dieną Vilniaus katedroje (1918 12 08)
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai
„Bažnyčios žinios“: Kun. Laurynas Visockas. Pastoracinė parapijiečių lankymo praktika (I)
Gruodžio ARTUMA: Gimimo laukime... apie Meilę ir neapykantą
Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
„Bažnyčios žinios“, 2011, Nr. 17: Roch Kereszty O. Cist. „Malda kunigo gyvenime“
Advento rekolekcijos, susikaupimo dienos ir vakarai
Lapkričio „Artuma“ apie viltį ir neviltį
2011–2012 m. m. konferencijų, rekolekcijų ir pan. programos
Spalio ARTUMA: tikintiems ir abejojantiems
Mantas Adomėnas. Konstituciniai Trojos arkliai
Vygantas Malinauskas. Šeima kuriama ne dėl emocijų, bet dėl viešo moralinio įsipareigojimo
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt