Benedikto XVI žinia 21-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2013 m. vasario 11 d.)
Vasario ARTUMA: kam reikalinga ta Bažnyčia?
Dalyvių ir savanorių registracija į Lietuvos jaunimo dienas, kurios vyks Kaune birželio 28–30 d.
Ekumeninių pamaldų tvarka 2013 m. DOC
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 99-osios Pasaulinės migrantų dienos proga (2013 m. sausio 13 d.)
Vidinio išgydymo pamaldų tvarkaraščiai
„Katalikų pasaulio leidiniai“ lietuvių kalba išleido naujausią Benedikto XVI knygą „Jėzus iš Nazareto. Prologas“
Sausio ARTUMA: kam reikalingas tikėjimas?
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 46-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2013 m. sausio 1 d.)
* * * K A L Ė D I N I A I   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2012 * * *
Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
Gruodžio „Artuma“: iššūkis mums ir viltis gimstantiems tvartelyje šiandien
Išleistas antras „Katalikų Bažnyčios katekizmo“ leidimas lietuvių kalba. Jau knygynuose!
Lapkričio „Artuma“: apie mus – dar gyvus ir šventus
Pradėtas leisti spalvotas žurnaliukas „Magnificat vaikams“
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2012 m. Pasaulinės misijų dienos proga „Pašaukti leisti suspindėti tiesos žodžiui“
Spalio „Artuma“: apie Bažnyčią ir politiką, katalikus ir rinkimus, „savus“ ir „svetimus“
Kard. Ennio Antonelli. Tarptautinio kongreso „Šeima: darbas ir šventė“ (2012 06 01) Milane apžvalga
Nacionalinės tabako ir alkoholio kontrolės koalicijos LR Seimo narių veiklos alkoholio kontrolės srityje reitingas PDF
Vienas klausimas, kurį reikia užduoti kandidatui į Seimą, o trys – sau pačiam, prieš atiduodant savo balsą rinkimuose
Giname savo vertybes: „Ar tu už šeimą?“ PDF
2012–2013 m.m. rekolekcijų ir konferencijų programos
Rugsėjo ARTUMA: po kokio teisingumo saule gyvename?
Skelbiamas konkursas 2013 metų Lietuvos jaunimo dienų Mišių giesmėms sukurti. Konkurso nuostatai
Lietuvos Caritas kviečia į akciją „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“
Vasarinė ARTUMA: ilsėtis, bambėti ar veikti?
2012 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Birželio ARTUMA: autoritetų šešėlyje?
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 46-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2012 05 20) proga „Tyla ir žodis – evangelizacijos kelias“
Popiežiaus Jono Pauliaus II pamokslas Šv. Petro bazilikoje švenčiant 600 metų Lietuvos Krikšto sukaktį ir Dievo tarno Jurgio Matulaičio beatifikaciją (1987 06 28)
Egidijus Vareikis. Dešimt tezių apie tai, kodėl mums reikia gerumo politikos
2012 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Prasidėjo Lietuvos Jaunimo Dienų 2013 himno konkursas. Nuostatai DOC
Vygantas Malinauskas. Santuoka – teisė ir prigimtis (ARTUMA, 2012 Nr. 5)
Gegužės 6 d. – birželio 3 d. MALDOS UŽ ŠEIMĄ mėnuo
Gegužės ARTUMA: Dievas yra kaip motina
„Katalikų pasaulio leidiniai“ lietuvių kalba išleido Josepho Ratzingerio / Benedikto XVI knygą „LITURGIJOS DVASIA“
Tarptautinio Eucharistinio Kongreso Dubline (2012 m. birželio 10-17 d.) naujienos DOC
„Artumos“ interviu su arkivyskupu Sigitu TAMKEVIČIUMI: „Pokalbis su vienu žmogumi“
+ + + V E L Y K Ų  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I  2012 m. + + +
Balandžio ARTUMA: apie drąsą gyventi, tikėti ir liudyti
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 27-osios Pasaulinės jaunimo dienos (2012 m. Verbų sekmadienis) proga
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido popiežiaus BENEDIKTO XVI „Apaštališkąjį laišką PORTA FIDEI“ ir Tikėjimo mokymo kongregacijos „Notą su rekomendacijomis, kaip švęsti Tikėjimo metus “
Kovo ARTUMA: ar galima pasišvęsti?
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 2012 m. gavėnios proga
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 20-osios Pasaulinės ligonių dienos proga
Vasario 1 – kovo 15 d. vyksta Lietuvos jaunimo dienų 2013 logotipo konkursas. Nuostatai ir kontaktai DOC
Vasario „ARTUMA“: kaip išgyventi ligą ir kančią?
Tytuvėnų Švč. M. Marijos Angelų Karalienės parapija dėkoja paremiantiems bažnyčios gelbėjimo darbus po 2012 01 26 įvykusio gaisro
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Kun. Joseph Roesch MIC konferencija ir homilija Marijampolėje (2012 01 27)
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Programa „Dorybės Lietuvos žmonėms“
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Dvasinis palikimas: „Užrašai“
Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis. Taizé bendruomenės pašaukimo aspektai ir jos krikščionių vienybės vizija (baznycioszinios.lt)
Ekumeninių pamaldų 2012 m. eiga DOC
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2012 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia Pasaulinės taikos dienos proga „Mokyti jaunimą teisingumo ir taikos“
2012-ųjų ir sausio „ARTUMA“: nugalėti gerumu ir... apie meilę Bažnyčiai?!
* K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2011 m.
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Logo
NUOLATINIS DIAKONATAS LIETUVOJE
Vyskupo Jurgio Matulaičio pamokslas ingreso dieną Vilniaus katedroje (1918 12 08)
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai
„Bažnyčios žinios“: Kun. Laurynas Visockas. Pastoracinė parapijiečių lankymo praktika (I)
Gruodžio ARTUMA: Gimimo laukime... apie Meilę ir neapykantą
Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
„Bažnyčios žinios“, 2011, Nr. 17: Roch Kereszty O. Cist. „Malda kunigo gyvenime“
Advento rekolekcijos, susikaupimo dienos ir vakarai
Lapkričio „Artuma“ apie viltį ir neviltį
2011–2012 m. m. konferencijų, rekolekcijų ir pan. programos
Spalio ARTUMA: tikintiems ir abejojantiems
Mantas Adomėnas. Konstituciniai Trojos arkliai
Vygantas Malinauskas. Šeima kuriama ne dėl emocijų, bet dėl viešo moralinio įsipareigojimo
Alfa kursų tvarkaraščiai
Rugsėjo „Artuma“: apie tinginystę ir uolumą
Jaunimo katekizmas YOUCAT lietuviškai jau knygynuose!
Liepos/rugpjūčio ARTUMA: kartu su besidžiaugiančiaisiais
Joseph Ratzinger / BENEDIKTO XVI knygos „JĖZUS IŠ NAZARETO“ II dalis „Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo“ jau knygynuose (siūlome ištrauką apie Eucharistijos įsteigimą)
Studijuoti kviečia VDU Katalikų teologijos fakultetas
2011 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Tomas Vaiseta. „Trys metaforos apie internetinę žiniasklaidą“ („Naujasis židinys“, 2011 Nr. 3)
Birželio ARTUMA: apie pasaulio veidą gražinantį saiko jausmą
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 45-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2011 06 05) proga
2011 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Gegužės ARTUMA: Gailestingumo akivaizdoje
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia Pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus dienos (2011 05 15) proga
Popiežiaus JONO PAULIAUS II beatifikacija
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2011 m. + + + .
Fragmentai iš popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymo Lietuvoje 1993 m. jau „YouTube“
Balandžio ARTUMA: Dievas rūstus ar romus? O mes?
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido pokalbių su popiežiumi BENEDIKTU XVI knygą „PASAULIO ŠVIESA. Popiežius, Bažnyčia ir laiko ženklai“
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido antrąją popiežiaus JONO PAULIAUS II encikliką apie Dievo gailestingumą DIVES IN MISERICORDIA
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2011 m. gavėnios proga
Kovo „Artuma“ – apie godumą ir dosnumą
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Žinia 2011 m. Pasaulinės ligonių dienos proga (2011 02 11)
VASARIO „Artuma“ apie tyrumą ir gašlumą
2011 – DIEVO GAILESTINGUMO METAI
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis (sausio 18–25 d.). 2011 m. Pamaldos ir renginiai
Sausio ARTUMA – apie nuolankumą ir puikybę, arba kaip tiesti kelią Dievo malonei
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės taikos dienos (2011 m. sausio 1 d.) proga
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt