Kun. Algirdas Akelaitis. Įvyko kai kas svarbaus po Lietuvos saule?
Kun. Mindaugas Sabonis. Kanonine teisė ir Bažnyčios valdymas – vieta dialogui?
VDU KTF dėstytojų kritinės pastabos dėl filmo „Zeitgeist“ („Laiko dvasia“)
Birželio ARTUMA: apie kunigus – tarnystės ir bendrystės vyrus
Benediktas XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2010 m. gegužės 16 d.) proga
Gegužės ARTUMA – apie daugvaikystę
2010 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos ir rekolekcijos
Stojamieji egzaminai į Lietuvos kunigų seminarijas 2010 m.
Benediktas XVI. Žinia Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2010 04 25) proga
Homilijų ir konferencijų audioįrašai
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I + + +
Arkivyskupas Luigi BONAZZI. Bažnyčia nebijo atvirumo ir dialogo (bernardinai.lt)
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 25-osios Pasaulinės jaunimo dienos (2010 m. kovo 28 d.) proga
Mons. Algirdas Jurevičius. Už pilną tradiciją! (Naujasis Židinys-Aidai, 2010 / 1–2)
Švenčiame Padėkos už laisvę metus
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2010 m. gavėnios proga
Paskaitų ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ tvarkaraštis 2010 metais
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia XVIII pasaulinės ligonių dienos proga
Diak. J. Fichtenbauer. Apie širdies ekumenizmą (I–II dalis)
Maldų už krikščionių vienybę 2010 savaitės pamaldų apeigos DOC
Benediktas XVI. Žinia 2010 m. Pasaulinės taikos dienos proga
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2009
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido trečiąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką CARITAS IN VERITATE
Paskutinį rugsėjo sekmadienį švęsime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Vairuotojų ir automobilių laiminimo apeigos DOC
Popiežius Benediktas XVI. Laiškas pradedant Kunigų metus Jono Marijos Vianėjaus 150-ųjų dies natalis metinių proga
Jau veikia Kunigų metų svetainė www.annussacerdotalis.org
Lietuvos jaunimo dienų 2010 LOGOTIPO ir HIMNO konkursų nuostatai
Dvasininkijos kongregacija: Birželio 19-ąją, per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę ir Pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną Šventasis Tėvas pradės Kunigų metus
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 43-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
2009 m. VASAROS STOVYKLOS, festivaliai, rekolekcijos ir pan.
Švęskime PASAULINĘ GYVYBĖS DIENĄ (2009 04 26). Renginiai vyskupijose balandžo 20–26 d.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 46-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2009 05 03)
Rengiamės MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS sekmadieniui (2008 05 03). Maldos už pašaukimus savaitės renginiai vyskupijose
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I 2009 m.+ + +
Benediktas XVI. Žmogus yra daug daugiau negu genetinės informacijos kombinacija (Ištrauka iš kalbos Popiežiškosios gyvybės akademijos visuotinio susirinkimo nariams, 2009 02 21)
Benediktas XVI. Kas yra laisvė? Kreipimasis į Romos kunigų seminarijos bendruomenę (2009 02 20)
Popiežius Benediktas XVI. Laiškas Katalikų Bažnyčios vyskupams dėl ekskomunikos atšaukimo keturiems arkivyskupo Lefebvre'o konsekruotiems vyskupams (2009 03 10)
Tarptautinis Taize jaunimo susitikimas: Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje 2009 05 01-03
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2009 m. Pasaulinės jaunimo dienos proga
Fokoliarų judėjimo iniciatyva pradėjo veikti internetinė darbo birža
Kun. Vaclovas Aliulis MIC, Dainius A. Butautas. ŠVENTOJO KARALAIČIO KAZIMIERO KELIAS (550-osioms šv. Kazimiero gimimo metinėms)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2009 m. gavėnios proga
Vyksta LJD 2010 temos rinkimai: pasakyk savo nuomonę!
Benedikto XVI Žinia 17-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2009 02 11)
PSICHOLOGAI PERSPĖJA ŽINIASKLAIDĄ: Emocingas paauglių savižudybių aptarinėjimas gali paskatinti naujas savižudybes
Vasario 2 d. minime Pašvęstojo gyvenimo dieną
Paskaitų ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ tvarkaraštis 2009 m. rudenį (patikslinta)
Alfa kursai 2009 m. (papildoma)
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Pamaldos ir renginiai
Švenčiame EVANGELIJOS žinios tūkstantmetei LIETUVAI jubiliejinius metus
Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namus Guronyse (2009 m. programa) DOC
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2009 m. sausio 1 d.) proga
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2008
Mirė kun. Kazimieras GAILIUS (1929 – 1959 – 2008)
Lietuvos vyskupų adventinis laiškas (2008)
Mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius
Šv. Jono Teologo vienuolyno 2008–2009 m. programa
LVK Jaunimo pastoracijos taryba jau pradeda darbą rengiant penktąsias Lietuvos Jaunimo Dienas (2010) ir laukia pasiūlymų
Lietuvos vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant
Medžiaga tikinčiųjų bendruomenėms ir maldos grupėms skirta maldų aštuondieniui (spalio 5-12 d.) prieš Seimo rinkimus
Alfa kursai 2008/2009 m.m. (papildoma)
Popiežiaus legatas kardinolas J. Meisneris atvyko į Lietuvą...
Kard. J. Meisnerio vizito Lietuvoje programa, 2008 09 12–15. Apie kard. J. Meisnerį...
Popiežiaus Benedikto XVI raštas dėl Šventojo Sosto pasiuntinio Šiluvos Jubiliejuje paskyrimo
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido J. RATZINGER „Krikščionybės įvadą“ – paskaitas apie Apaštalų tikėjimo išpažinimą su nauja įžangine esė
Liepos 5–13 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Jėzuitų provincijai Lietuvoje – 400 metų
LVK Šeimos reikalų taryba visą savaitę kviečia į MALDOS AKCIJĄ
Dvasininkijos kongregacija. Žinia Pasaulinės maldos už kunigus dienos proga (Švč. Jėzaus Širdies šventė, 2008m. gegužės 30 d.)
2008 m. vasaros stovyklos, rekolekcijos (nuolat papildoma)
Rengiamės Pasaulio jaunimo dienoms 2008
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 42-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga (2008 m. gegužės 4 d.)
Vyskupijos mini GYVYBĖS DIENĄ (2008 04 21-27): vyskupų laiškas, malda, renginiai, susitikimai, akcijos
Tautų SEKMINĖS Lietuvoje (2008 05 02–12)
Rengiamės 49-tam Eucharistiniam Kongresui (2008 m., Kvebekas, Kanada)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido antrąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką SPE SALVI
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 45-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2008 m. balandžio 13 d., ketvirtasis Velykų laiko sekmadienis)
Lietuviai Dievo Gailestingumo kongrese: kardinolo Audrio J. Bačkio katechezė lietuviams ketvirtadienį po pietų (iš Vatikano radijo)
Lietuviai Dievo Gailestingumo kongrese: „Pilnų namų“ bendruomenės įkūrėjas kun. Valerijus Rudzinskas dalijasi Viešpaties gailestingumo patirtimi
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kalba Laterano bazilikoje ketvirtadienio rytą (iš Vatikano radijo)
VELYKINIAI LAIŠKAI, ŽODŽIAI IR SVEIKINIMAI 2008 m.
XXIII Pasaulio jaunimo diena – Šauktis pasauliui Naujų Sekminių
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 16-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2008 m. vasario 11 d.)
Pranešimas spaudai: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija siekia nepilnamečiams ir šeimai saugios žiniasklaidos
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2008 m. GAVĖNIOS PROGA
Sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIUS METUS
Šeima remiama tik Lietuvoje? (iš Vatikano radijo)
Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
Rengiamės Pasaulio jaunimo dienoms 2008. Pasiruošimo programa jaunimo grupėms „Pakeliui su Šventąja Dvasia“. Kovo mėn. tema – TVIRTUMAS
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2007 m.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga (2008 m. sausio 1 d.)
Kviečiame įsitraukti į Adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”
Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
Kun. Robertas Grigas. Abortai – iššūkis žmoniškumui ir tautos išlikimui
Lapkričio 11-18 d. Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Popiežiaus Benedikto XVI žinia XXIII Pasaulinės jaunimo dienos proga (Sidnėjus, 2008 m.)
Prasidėjo pasirengimas Pasaulio jaunimo dienoms 2008
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
LR Seime buvo priimta Valstybinės šeimos politikos koncepcija. TYRIMAI APIE SANTUOKĄ
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»
 
 
   

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

krikscioniskamuzika.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

Vilniaus piligrimų centras

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt