2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Dvasinis palikimas: „Užrašai“
Kun. prof. dr. Romualdas Dulskis. Taizé bendruomenės pašaukimo aspektai ir jos krikščionių vienybės vizija (baznycioszinios.lt)
Ekumeninių pamaldų 2012 m. eiga DOC
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2012 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia Pasaulinės taikos dienos proga „Mokyti jaunimą teisingumo ir taikos“
2012-ųjų ir sausio „ARTUMA“: nugalėti gerumu ir... apie meilę Bažnyčiai?!
* K A L Ė D I N I A I  L A I Š K A I  I R  S V E I K I N I M A I 2011 m.
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai. Logo
NUOLATINIS DIAKONATAS LIETUVOJE
Vyskupo Jurgio Matulaičio pamokslas ingreso dieną Vilniaus katedroje (1918 12 08)
2012 – Palaimintojo JURGIO MATULAIČIO metai
„Bažnyčios žinios“: Kun. Laurynas Visockas. Pastoracinė parapijiečių lankymo praktika (I)
Gruodžio ARTUMA: Gimimo laukime... apie Meilę ir neapykantą
Adventinė akcija „Gerumas mus vienija“
„Bažnyčios žinios“, 2011, Nr. 17: Roch Kereszty O. Cist. „Malda kunigo gyvenime“
Advento rekolekcijos, susikaupimo dienos ir vakarai
Lapkričio „Artuma“ apie viltį ir neviltį
2011–2012 m. m. konferencijų, rekolekcijų ir pan. programos
Spalio ARTUMA: tikintiems ir abejojantiems
Mantas Adomėnas. Konstituciniai Trojos arkliai
Vygantas Malinauskas. Šeima kuriama ne dėl emocijų, bet dėl viešo moralinio įsipareigojimo
Alfa kursų tvarkaraščiai
Rugsėjo „Artuma“: apie tinginystę ir uolumą
Jaunimo katekizmas YOUCAT lietuviškai jau knygynuose!
Liepos/rugpjūčio ARTUMA: kartu su besidžiaugiančiaisiais
Joseph Ratzinger / BENEDIKTO XVI knygos „JĖZUS IŠ NAZARETO“ II dalis „Nuo įžengimo į Jeruzalę iki prisikėlimo“ jau knygynuose (siūlome ištrauką apie Eucharistijos įsteigimą)
Studijuoti kviečia VDU Katalikų teologijos fakultetas
2011 m. Informacija stojantiems į kunigų seminarijas
Tomas Vaiseta. „Trys metaforos apie internetinę žiniasklaidą“ („Naujasis židinys“, 2011 Nr. 3)
Birželio ARTUMA: apie pasaulio veidą gražinantį saiko jausmą
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia 45-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2011 06 05) proga
2011 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos, rekolekcijos
Gegužės ARTUMA: Gailestingumo akivaizdoje
Popiežiaus BENEDIKTO XVI žinia Pasaulinės maldos už dvasinius pašaukimus dienos (2011 05 15) proga
Popiežiaus JONO PAULIAUS II beatifikacija
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I  2011 m. + + + .
Fragmentai iš popiežiaus Jono Pauliaus apsilankymo Lietuvoje 1993 m. jau „YouTube“
Balandžio ARTUMA: Dievas rūstus ar romus? O mes?
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido pokalbių su popiežiumi BENEDIKTU XVI knygą „PASAULIO ŠVIESA. Popiežius, Bažnyčia ir laiko ženklai“
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido antrąją popiežiaus JONO PAULIAUS II encikliką apie Dievo gailestingumą DIVES IN MISERICORDIA
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 2011 m. gavėnios proga
Kovo „Artuma“ – apie godumą ir dosnumą
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Žinia 2011 m. Pasaulinės ligonių dienos proga (2011 02 11)
VASARIO „Artuma“ apie tyrumą ir gašlumą
2011 – DIEVO GAILESTINGUMO METAI
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis (sausio 18–25 d.). 2011 m. Pamaldos ir renginiai
Sausio ARTUMA – apie nuolankumą ir puikybę, arba kaip tiesti kelią Dievo malonei
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės taikos dienos (2011 m. sausio 1 d.) proga
* K A L Ė D I N I A I   S V E I K I N I M A I   IR   L A I Š K A I *
Popiežius Benediktas XVI. Enciklika SPE SALVI apie krikščioniškąją viltį (2007)
Gruodžio ARTUMA: apie gerus darbus – Dievo ir žmonių akyse
Kviečiame dalyvauti akcijoje „Gerumas mus vienija“
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulio jaunimo dienos proga (2011 m.)
Popiežiaus Benedikto XVI Laiškas seminaristams (2010 m. spalio 18 d.)
2010–2011 m. m. rekolekcijų ir konferencijų tvarkaraščiai (nuolat papildoma)
Pasirodė naujausias žurnalo „Ateitis“ numeris
Spalio ARTUMA: apie bendrystę ir savanorystę – dėl kitų ir savęs pačių
Brolis Rob kviečia dalyvauti Europos jaunimo susitikime Roterdame (2010 12 28 – 2011 01 01)
Visus, kam rūpi išsaugoti šeimos vertybes ir kurti Lietuvą ant tvirtų pagrindų, kviečiame pasirašyti...
Rugsėjo ARTUMA: autoritetai mūsų gyvenime
Vasaros ARTUMA: apie kūrybą ir kūrybingumą – Dievo ir mūsų
Tomas Viluckas. Viešieji ryšiai ir Bažnyčia
Kun. Artūras Kazlauskas. Žmones reikia iš naujo evangelizuoti
Liudvikas Jakimavičius. „Kas yra kreiva, negali būti ištiesinta“
Andrius Navickas. Audra vandens stiklinėje
Kun. Vaclovas Aliulis MIC. A.M.Brazauską gerbiau, bet brazauskininku netapau
Arkivyskupas S.Tamkevičius. Prezidento laidotuvėms pasirinktas optimaliausias variantas
Kun. Algirdas Akelaitis. Įvyko kai kas svarbaus po Lietuvos saule?
Kun. Mindaugas Sabonis. Kanonine teisė ir Bažnyčios valdymas – vieta dialogui?
VDU KTF dėstytojų kritinės pastabos dėl filmo „Zeitgeist“ („Laiko dvasia“)
Birželio ARTUMA: apie kunigus – tarnystės ir bendrystės vyrus
Benediktas XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos (2010 m. gegužės 16 d.) proga
Gegužės ARTUMA – apie daugvaikystę
2010 m. VASAROS STOVYKLOS, konferencijos ir rekolekcijos
Stojamieji egzaminai į Lietuvos kunigų seminarijas 2010 m.
Benediktas XVI. Žinia Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2010 04 25) proga
Homilijų ir konferencijų audioįrašai
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I + + +
Arkivyskupas Luigi BONAZZI. Bažnyčia nebijo atvirumo ir dialogo (bernardinai.lt)
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia 25-osios Pasaulinės jaunimo dienos (2010 m. kovo 28 d.) proga
Mons. Algirdas Jurevičius. Už pilną tradiciją! (Naujasis Židinys-Aidai, 2010 / 1–2)
Švenčiame Padėkos už laisvę metus
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2010 m. gavėnios proga
Paskaitų ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ tvarkaraštis 2010 metais
Popiežiaus Benedikto XVI Žinia XVIII pasaulinės ligonių dienos proga
Diak. J. Fichtenbauer. Apie širdies ekumenizmą (I–II dalis)
Maldų už krikščionių vienybę 2010 savaitės pamaldų apeigos DOC
Benediktas XVI. Žinia 2010 m. Pasaulinės taikos dienos proga
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2009
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido trečiąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką CARITAS IN VERITATE
Paskutinį rugsėjo sekmadienį švęsime keliaujančiųjų ir vairuotojų dieną. Vairuotojų ir automobilių laiminimo apeigos DOC
Popiežius Benediktas XVI. Laiškas pradedant Kunigų metus Jono Marijos Vianėjaus 150-ųjų dies natalis metinių proga
Jau veikia Kunigų metų svetainė www.annussacerdotalis.org
Lietuvos jaunimo dienų 2010 LOGOTIPO ir HIMNO konkursų nuostatai
Dvasininkijos kongregacija: Birželio 19-ąją, per Švenčiausiosios Jėzaus Širdies šventę ir Pasaulinę maldos už kunigų šventėjimą dieną Šventasis Tėvas pradės Kunigų metus
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 43-osios Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga
2009 m. VASAROS STOVYKLOS, festivaliai, rekolekcijos ir pan.
Švęskime PASAULINĘ GYVYBĖS DIENĄ (2009 04 26). Renginiai vyskupijose balandžo 20–26 d.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 46-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2009 05 03)
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt