Rengiamės MALDOS UŽ PAŠAUKIMUS sekmadieniui (2008 05 03). Maldos už pašaukimus savaitės renginiai vyskupijose
+ + + V E L Y K Ų   L A I Š K A I   I R   S V E I K I N I M A I 2009 m.+ + +
Benediktas XVI. Žmogus yra daug daugiau negu genetinės informacijos kombinacija (Ištrauka iš kalbos Popiežiškosios gyvybės akademijos visuotinio susirinkimo nariams, 2009 02 21)
Benediktas XVI. Kas yra laisvė? Kreipimasis į Romos kunigų seminarijos bendruomenę (2009 02 20)
Popiežius Benediktas XVI. Laiškas Katalikų Bažnyčios vyskupams dėl ekskomunikos atšaukimo keturiems arkivyskupo Lefebvre'o konsekruotiems vyskupams (2009 03 10)
Tarptautinis Taize jaunimo susitikimas: Pasitikėjimo piligrimystė Vilniuje 2009 05 01-03
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2009 m. Pasaulinės jaunimo dienos proga
Fokoliarų judėjimo iniciatyva pradėjo veikti internetinė darbo birža
Kun. Vaclovas Aliulis MIC, Dainius A. Butautas. ŠVENTOJO KARALAIČIO KAZIMIERO KELIAS (550-osioms šv. Kazimiero gimimo metinėms)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2009 m. gavėnios proga
Vyksta LJD 2010 temos rinkimai: pasakyk savo nuomonę!
Benedikto XVI Žinia 17-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2009 02 11)
PSICHOLOGAI PERSPĖJA ŽINIASKLAIDĄ: Emocingas paauglių savižudybių aptarinėjimas gali paskatinti naujas savižudybes
Vasario 2 d. minime Pašvęstojo gyvenimo dieną
Paskaitų ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ tvarkaraštis 2009 m. rudenį (patikslinta)
Alfa kursai 2009 m. (papildoma)
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Pamaldos ir renginiai
Švenčiame EVANGELIJOS žinios tūkstantmetei LIETUVAI jubiliejinius metus
Eucharistinio Jėzaus seserys kviečia į Rožinio slėpinių kelio rekolekcijų namus Guronyse (2009 m. programa) DOC
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2009 m. sausio 1 d.) proga
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2008
Mirė kun. Kazimieras GAILIUS (1929 – 1959 – 2008)
Lietuvos vyskupų adventinis laiškas (2008)
Mirė Telšių vyskupas emeritas Antanas Vaičius
Šv. Jono Teologo vienuolyno 2008–2009 m. programa
LVK Jaunimo pastoracijos taryba jau pradeda darbą rengiant penktąsias Lietuvos Jaunimo Dienas (2010) ir laukia pasiūlymų
Lietuvos vyskupų laiškas Seimo rinkimams artėjant
Medžiaga tikinčiųjų bendruomenėms ir maldos grupėms skirta maldų aštuondieniui (spalio 5-12 d.) prieš Seimo rinkimus
Alfa kursai 2008/2009 m.m. (papildoma)
Popiežiaus legatas kardinolas J. Meisneris atvyko į Lietuvą...
Kard. J. Meisnerio vizito Lietuvoje programa, 2008 09 12–15. Apie kard. J. Meisnerį...
Popiežiaus Benedikto XVI raštas dėl Šventojo Sosto pasiuntinio Šiluvos Jubiliejuje paskyrimo
„Katalikų pasaulio leidiniai“ išleido J. RATZINGER „Krikščionybės įvadą“ – paskaitas apie Apaštalų tikėjimo išpažinimą su nauja įžangine esė
Liepos 5–13 d. Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas Marijampolėje
Jėzuitų provincijai Lietuvoje – 400 metų
LVK Šeimos reikalų taryba visą savaitę kviečia į MALDOS AKCIJĄ
Dvasininkijos kongregacija. Žinia Pasaulinės maldos už kunigus dienos proga (Švč. Jėzaus Širdies šventė, 2008m. gegužės 30 d.)
2008 m. vasaros stovyklos, rekolekcijos (nuolat papildoma)
Rengiamės Pasaulio jaunimo dienoms 2008
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 42-osios Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga (2008 m. gegužės 4 d.)
Vyskupijos mini GYVYBĖS DIENĄ (2008 04 21-27): vyskupų laiškas, malda, renginiai, susitikimai, akcijos
Tautų SEKMINĖS Lietuvoje (2008 05 02–12)
Rengiamės 49-tam Eucharistiniam Kongresui (2008 m., Kvebekas, Kanada)
Katalikų interneto tarnyba atskira knygele išleido antrąją popiežiaus BENEDIKTO XVI encikliką SPE SALVI
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 45-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos proga (2008 m. balandžio 13 d., ketvirtasis Velykų laiko sekmadienis)
Lietuviai Dievo Gailestingumo kongrese: kardinolo Audrio J. Bačkio katechezė lietuviams ketvirtadienį po pietų (iš Vatikano radijo)
Lietuviai Dievo Gailestingumo kongrese: „Pilnų namų“ bendruomenės įkūrėjas kun. Valerijus Rudzinskas dalijasi Viešpaties gailestingumo patirtimi
Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kalba Laterano bazilikoje ketvirtadienio rytą (iš Vatikano radijo)
VELYKINIAI LAIŠKAI, ŽODŽIAI IR SVEIKINIMAI 2008 m.
XXIII Pasaulio jaunimo diena – Šauktis pasauliui Naujų Sekminių
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 16-osios Pasaulinės ligonių dienos proga (2008 m. vasario 11 d.)
Pranešimas spaudai: Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija siekia nepilnamečiams ir šeimai saugios žiniasklaidos
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2008 m. GAVĖNIOS PROGA
Sekmadienį Kauno arkivyskupija pradėjo švęsti ŠILUVOS DIEVO MOTINOS JUBILIEJINIUS METUS
Šeima remiama tik Lietuvoje? (iš Vatikano radijo)
Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
Rengiamės Pasaulio jaunimo dienoms 2008. Pasiruošimo programa jaunimo grupėms „Pakeliui su Šventąja Dvasia“. Kovo mėn. tema – TVIRTUMAS
KALĖDINIAI SVEIKINIMAI, ŽODŽIAI, LAIŠKAI 2007 m.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos proga (2008 m. sausio 1 d.)
Kviečiame įsitraukti į Adventinę vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija”
Rengiamės Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 m. jubiliejui
Kun. Robertas Grigas. Abortai – iššūkis žmoniškumui ir tautos išlikimui
Lapkričio 11-18 d. Aušros Vartų Dievo Gailestingumo Motinos Globos atlaidai
Popiežiaus Benedikto XVI žinia XXIII Pasaulinės jaunimo dienos proga (Sidnėjus, 2008 m.)
Prasidėjo pasirengimas Pasaulio jaunimo dienoms 2008
Popiežiškoji migrantų ir keleivių sielovados taryba. Kelio pastoracijos gairės (2007 05 27)
LR Seime buvo priimta Valstybinės šeimos politikos koncepcija. TYRIMAI APIE SANTUOKĄ
Medžiaga sekmadienio vaikų liturgijai
Pasirodė Katalikų Bažnyčios katekizmo SANTRAUKA lietuvių kalba
Gyvenimo ir tikėjimo instituto 2007-2008 mokslo metų kursų ir rekolekcijų programa
Panevėžio vyskupijos kurijos kreipimasis dėl aukų nukentėjusios nuo gaisro Naujamiesčio bažnyčios atstatymui
Popiežius BENEDIKTAS XVI. Apaštališkasis laiškas „motu proprio datae“ SUMMORUM PONTIFICUM
Popiežiaus Benedikto XVI laiškas vyskupams apaštališkojo laiško „motu proprio datae“ SUMMORUM PONTIFICUM paskelbimo proga
Rugpjūčio 11–18 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų atlaidai Pivašiūnuose
Liepos 1-12 d. Žemaičių Kalvarijos didieji atlaidai
Ses. Benedikta ROLLIN RA. „Kai sielą paliečia Dievas“ 
Pal. Marijos Eugenijos kanonizacija Romoje š. m. birželio 3 d.
2007 m. VASAROS STOVYKLOS ir pan.
Gegužės 18 – liepos 1 d. Šv. Kūdikėlio Jėzaus ir Švč. Veido Teresės relikvijos Lietuvoje (su papildytais fotoreportažais)
Krikščioniškųjų judėjimų ir bendruomenių BROLYBĖS TINKLAS EUROPOJE: Baltijos kongresas gegužės 19 d. Vilniuje
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 41-osios Pasaulinės komunikavimo dienos proga
Popiežius Benediktas XVI. Žinia 44-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (2007 m. balandžio 29 d.) proga
2007 m. Paskaitų ciklo „LIETUVOS DAILĖS ISTORIJOS ESKIZAI“ Vilniuje, Kaune, Birštone, Alytuje ir Utenoje tvarkaraštis
VELYKINIAI LAIŠKAI, ŽODŽIAI IR SVEIKINIMAI 2007 m.
Palaimintojo arkivyskupo Jurgio MATULAIČIO (1871 04 13 – 1927 01 27, pal. 1987 06 28) kanonizacijos procesas
Popiežiaus Benedikto XVI žinia XXII Pasaulinės jaunimo dienos proga (2007 m. balandžio 1 d., Verbų sekmadienis)
Popiežiaus Benedikto XVI žinia 2007 m. gavėnios proga
Lietuvos Vyskupų Konferencijos Instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų
Romualdas Dulskis. Meilės daina naktyje (Artuma)
Minime Pasaulio ligonių dieną (vasario 11 d.)
Minime PAŠVĘSTOJO GYVENIMO DIENĄ (vasario 2–3 d.)
Sausio 18–25 d. MELDŽIAME KRIKŠČIONIŲ VIENYBĖS. Ekumeninės pamaldos ir pan.
Popiežiaus Benedikto XVI žinia Pasaulinės taikos dienos (2007 m. sausio 1 d.) proga
JĖZUS ir jo gimimas. Istoriniai šaltiniai ar pamaldžios legendos?
Kard. Joseph Ratzinger. „Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine“
KALĖDINIAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI 2006 m.
Aktyviau renkimės Lietuvos jaunimo dienoms 
IX katalikų dailininkų religinio meno paroda „Gloria Deo“ Kaune ir Birštone
ADVENTO RENGINIAI Vilniuje, Kaune, Birštone 2006 m. gruodį
Pasirodė 12-tasis ARTUMOS numeris
 «« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt