Sausio 25–29 d. Lietuvoje viešės garsus rašytojas, publicistas kun. Bruno Ferrero SDB (pilna programa)
 
 

Kun. Bruno Ferrero SDB viešnagės Lietuvoje renginiai:

 K A U N A S

Sausio 25 d.

18 val. Vakaras jaunimui KAJC (Vilniaus g. 7). Šlovinimas, paskaita „Visuomet džiaukitės!“, šv. Mišios koplyčioje.

Sausio 26 d.

10 val. Atsinaujinimo diena „Kas padarys mus laimingus?“ VDU Didžiojoje salėje (Daukanto g. 28).
Plačiau >>

Sausio 27 d.

11 val. Paskaita pedagogams, katechetams ir visiems dirbantiems ar planuojantiems dirbti vaikų ir jaunimo ugdymo srityje „Auklėjamoji šv. kun. Jono Bosko sistema“ (VDU KTF Didžioji aula, Gimnazijos g. 7) .
Plačiau >>

 V I L N I U S

Sausio 27 d. šv. Mišios Šv. Jono Bosko bažnyčioje (Erfurto g. 3, Vilnius): 18.00 val. lenkų kalba (19.00 lietuvių kalba).

Sausio 28 d.

14.30 val. Kvalifikacijos tobulino seminaras pedagogams Lietuvos edukologijos universiteto Tikybos katedroje „Pedagoginė prevencija: informacija ar alternatyvos pasiūla salezietiškoje prevencinėje sistemoje?“. 
Plačiau >>

18.30 val. susitikimas su autoriumi „Katalikų pasaulio“ knygyne (Šventaragio g. 4).
Plačiau >>

Sausio 29 d.

14.30 val. Atsinaujinimo seminaras Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centre (Aušros Vartų g. 12, DOMUS MARIUA Didžioji salė). Registacija jau baigta.
Plačiau >> 

Kun. Bruno Ferrero SDB rengs Lietuvos žmones sutikti netrukus atkeliausiančias šv. kun. Jono Bosko relikvijas, skaitys pranešimus ugdymo ir katechezės klausimais, ypatingą dėmesį skirdamas saleziečių prevencinei ugdymo sistemai. Svečias taip pat kalbės ir apie asmeninę savo patirtį, apie išskirtiniu stiliumi parašytas pasakojimų knygas, tarnaujančias katechezei. 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt