Sausio 25–29 d. Lietuvoje viešės garsus rašytojas, publicistas kun. Bruno Ferrero SDB (pilna programa)
 
 

Kun. Bruno Ferrero SDB viešnagės Lietuvoje renginiai:

 K A U N A S

Sausio 25 d.

18 val. Vakaras jaunimui KAJC (Vilniaus g. 7). Šlovinimas, paskaita „Visuomet džiaukitės!“, šv. Mišios koplyčioje.

Sausio 26 d.

10 val. Atsinaujinimo diena „Kas padarys mus laimingus?“ VDU Didžiojoje salėje (Daukanto g. 28).
Plačiau >>

Sausio 27 d.

11 val. Paskaita pedagogams, katechetams ir visiems dirbantiems ar planuojantiems dirbti vaikų ir jaunimo ugdymo srityje „Auklėjamoji šv. kun. Jono Bosko sistema“ (VDU KTF Didžioji aula, Gimnazijos g. 7) .
Plačiau >>

 V I L N I U S

Sausio 27 d. šv. Mišios Šv. Jono Bosko bažnyčioje (Erfurto g. 3, Vilnius): 18.00 val. lenkų kalba (19.00 lietuvių kalba).

Sausio 28 d.

14.30 val. Kvalifikacijos tobulino seminaras pedagogams Lietuvos edukologijos universiteto Tikybos katedroje „Pedagoginė prevencija: informacija ar alternatyvos pasiūla salezietiškoje prevencinėje sistemoje?“. 
Plačiau >>

18.30 val. susitikimas su autoriumi „Katalikų pasaulio“ knygyne (Šventaragio g. 4).
Plačiau >>

Sausio 29 d.

14.30 val. Atsinaujinimo seminaras Vilniaus arkivyskupijos Katechetikos centre (Aušros Vartų g. 12, DOMUS MARIUA Didžioji salė). Registacija jau baigta.
Plačiau >> 

Kun. Bruno Ferrero SDB rengs Lietuvos žmones sutikti netrukus atkeliausiančias šv. kun. Jono Bosko relikvijas, skaitys pranešimus ugdymo ir katechezės klausimais, ypatingą dėmesį skirdamas saleziečių prevencinei ugdymo sistemai. Svečias taip pat kalbės ir apie asmeninę savo patirtį, apie išskirtiniu stiliumi parašytas pasakojimų knygas, tarnaujančias katechezei. 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt