Sausio 26 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Kas padarys mus laimingus?“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas
2014 m. sausio 26 d., sekmadienis

Šeimos metai
Kas padarys mus laimingus?

„Evangelijos džiaugsmo prisipildo širdys ir gyvenimas visų, kurie sutinka Kristų. Tie, kurie leidžiasi būti Jo išgelbėjami, yra išlaisvinami iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vienatvės. Džiaugsmas visada gimsta ir atgimsta su Jėzumi Kristumi... Šiandieniame, įvairialypės bei gniuždančios vartojimo pasiūlos kupiname pasaulyje didelis pavojus yra individualistinis liūdesys, kylantis iš pernelyg patenkintos, bet geidžiančios širdies, iš liguistos paviršutiniškų malonumų paieškos, iš užsisklendusios sąmonės... Toks gyvenimas nėra kilnus ir pilnatviškas, Dievas to mums netrokšta, tai nėra gyvenimas Dvasioje, kylantis iš prisikėlusio Kristaus širdies... Visus krikščionis kviečiu šiandien pat atnaujinti savo asmeninį susitikimą su Jėzumi Kristumi ar bent pasiryžti leisti jam mus sutikti, kasdien nepaliaujamai Jo ieškoti.“
(Popiežius Pranciškus. EVANGELII GAUDIUM, 1–3)

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Mano laimės paieškos ir patirtis“.
     
Kun. Bruno Ferrero SDB (Italija)

11.30 Šlovinimas ir malda

12.00 Konferencija „Gyvenimo pilnatvė Dieve“. Kun. Bruno Ferrero SDB

12.45 Malda

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Prevencinė sistema pagal šventąjį Don Bosko“. Kun. Bruno Ferrero SDB (Italija)
  2. „Kas padarys mus laimingus šeimoje?“ Jurgita ir Vytautas Saliniai (ateitininkai) 
  3. „Gyvenu vienas, bet nesu vienišas. Kaip galiu gyventi Dievo garbei ir žmonių gerovei?“
    Dalia Railaitė (Gerojo samariečio bendruomenė)
  4. „Įsimylėti laimingai. Ar įmanoma?“ (grupė jaunimui). Brolis Jurgis (Šv. Jono bendruomenė)
  5. „Vaikų širdelės sukurtos melstis ir mylėti“ (grupė vaikams). Ses. Marta (Šv. Jono apaštalinės seserys) ir Dievo armija
  6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Jacek Paszenda SDB

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

Atsinaujinimo dienos rytinės programos metu vyks užsiėmimų grupė vaikams.
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kita Atsinaujinimo diena planuojama VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2014 m. gegužės 11 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt