Sausio 18–25 d. Maldų už krikščionių vienybę savaitė (pamaldos ir renginiai)
 
 2014 m. Maldų už krikščionių vienybę savaitės tema: „Argi Kristus padalytas?“

Biblijos citata (1 Kor 1, 1–17):
Paulius, Dievo valia pašauktas Kristaus Jėzaus apaštalas, ir brolis Sostenas. ­ Dievo Bažnyčiai Korinte, pašvęstiesiems Kristuje Jėzuje, pašauktiesiems šventiesiems ir visiems, kurie kiekvienoje vietoje šaukiasi mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardo pas juos ir pas mus. Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus!

Aš nuolat už jus dėkoju Dievui, kad Kristuje Jėzuje Dievas suteikė jums savo malonę, nes per jį praturtėjote visu kuo ­ visokiu žodžiu ir pažinimu, ­ ir Kristaus liudijimas tapo tvirtas. Todėl jums, laukiantiems mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus apsireiškimo, nestinga jokios malonės dovanos. Jis ir stiprins jus iki galo, kad išliktumėte nenusikaltę mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dienai. Ištikimas yra Dievas, jus pašaukęs į savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus bendrystę.

Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip sutartumėte ir pas jus nebūtų susiskaldymų, kad būtumėte vienos dvasios ir vienos minties. Mat Chlojės namiškiai pranešė man apie jus, mano broliai, kad tarp jūsų esama kivirčų. Turiu omenyje tai, kad iš jūsų yra tokių, kurie sako: „Aš esu Pauliaus“, „aš ­ Apolo“, „aš ­ Kefo“, „o aš ­ Kristaus“. Argi Kristus padalytas? Nejaugi Paulius buvo už jus nukryžiuotas? Negi vardan Pauliaus buvote pakrikštyti? Dėkui Dievui, kad pas jus nieko daugiau nekrikštijau, išskyrus Krispą ir Gajų, todėl niekas negali pasakyti, jog jūs buvote pakrikštyti mano vardu.

Tiesa, esu pakrikštijęs ir Stepono namus, o daugiau nežinau, ar ką besu pakrikštijęs.

Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, tiktai ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios.


EKUMENINIŲ PAMALDŲ TVARKA

Originalus bukletas EN, FR, DE ir HI (bendrai parengtas Vatikano Popiežinės krikščionių vienybės tarybos ir Pasaulio Bažnyčių tarybos komisijos):
http://www.oikoumene.org/en/resources/week-of-prayer

Lietuviškas pamaldų tvarkos vertimas (parengė LVK Ekumeninių reikalų taryba):
http://www.katalikai.lt/files/File/renginiai/2014/LVK-ETK_Ekumenines-pamaldos-2014_LT.doc

EKUMENINĖS PAMALDOS rengiamos
(Visi kviečiamI kuo gausiau dalyvauti!)

KLAIPĖDA
Sausio 18 d., šeštadienį,
16 val. Klaipėdos Brunono Kverfurtiečio parapijos koplyčioje (Debreceno g. 3A). Dalyvaus įvairių krikščioniškų bažnyčių dvasininkai ir tikintieji.

ŠAKIAI
Sausio 19 d., sekmadienį,
13 val. Šakių katalikų bažnyčioje. Pamaldose dalyvaus vietinės evangelikų–liuteronų ir katalikų bendruomenės.

VILNIUS
! Sausio 23 d., ketvirtadienį,
18 val. Vilniaus Šv. Jono krikštytojo ir šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.
Sausio 24 d., penktadienį, 18 val. Vilniaus Šv. Paraskevės bažnyčioje (Didžioji g. 2).

KAUNAS
! Sausio 24 d., penktadienį,
 17 val. didžiojoje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (Žemaičių g. 31A). Dalyvauja: Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius; Stačiatikių Kauno Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios dekanas klebonas t. Nikolajus Murašovas, seminaristas Egidijus Stankevičius; Evangelikų liuteronų Kauno Švč. Trejybės bažnyčios kun. Saulius Juozaitis, diak. Arūnas Žydaitis; Kauno evangelikų reformatų bažnyčios diak. Jonas Žiauka; Kauno jungtinės metodistų bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis; Krikščionių bendrijos „Tikėjimo žodis“ Kauno bažnyčios pastorius Gabrielius Lukošius.

ŠIAULIAI
Sausio 25 d., šeštadienį,
16 val. Jungtinėje Metodistų bažnyčioje (Lydos g. 9.) vyks ekumeninės pamaldos. Plačiau >>

PANEVĖŽYS
Sausio 26 d., sekmadienį, 13.30 val.
visus Panevėžio krikščionis kviečiame bendrai ekumeninei maldai į Evangelikų Liuteronų bažnyčią (Ukmergės g. 29, Panevėžys). Informacija: (646) 695 11. Plačiau apie renginius >>

Prašau pranešti ar patikslinti  info@katalikai.lt 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt