Kovo 28 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į maldą ir pasninką už Lietuvą ir taiką visame pasaulyje
 
 

Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais.
Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius (Ef 6, 18).

Kviečiame į maldos ir atgailos akciją už Lietuvos žmonių atsivertimą dabartinių iššūkių akivaizdoje, už tiesos ir laisvės pergalę Ukrainoje ir visame pasaulyje!

Būkime vieningi šiuo taip svarbiu Lietuvai, Europai ir pasauliui momentu. Suremkime pečius, sujunkime širdis maldoje ir prašykime laikų ir amžinybės Viešpatį pasigailėti mūsų visų ir apsaugoti pasaulį nuo piktojo pinklių, nuo bet kokios agresijos ir karo.

2014 m. kovo 28 d., penktadienį,
Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su Broliais Pranciškonais organizuoja Maldos ir budėjimo vakarą Kaune, Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje.
17.30 Vakarinė liturginė valanda su broliais pranciškonais
18.00 Šv. Mišios
18.45 Kryžiaus kelias
19.15 Švč. Sakramento adoracija.

Kas negalėsite atvykti, junkitės į bendrą maldą ten, kur būsite. Taip pat raginame paaukoti taikos intencija savo pasninką ir kitas Gavėnios atgailas.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt