Kovo 28 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su broliais pranciškonais kviečia į maldą ir pasninką už Lietuvą ir taiką visame pasaulyje
 
 

Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais.
Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius (Ef 6, 18).

Kviečiame į maldos ir atgailos akciją už Lietuvos žmonių atsivertimą dabartinių iššūkių akivaizdoje, už tiesos ir laisvės pergalę Ukrainoje ir visame pasaulyje!

Būkime vieningi šiuo taip svarbiu Lietuvai, Europai ir pasauliui momentu. Suremkime pečius, sujunkime širdis maldoje ir prašykime laikų ir amžinybės Viešpatį pasigailėti mūsų visų ir apsaugoti pasaulį nuo piktojo pinklių, nuo bet kokios agresijos ir karo.

2014 m. kovo 28 d., penktadienį,
Nacionalinė egzorcistų asociacija kartu su Broliais Pranciškonais organizuoja Maldos ir budėjimo vakarą Kaune, Šv. Jurgio (pranciškonų) bažnyčioje.
17.30 Vakarinė liturginė valanda su broliais pranciškonais
18.00 Šv. Mišios
18.45 Kryžiaus kelias
19.15 Švč. Sakramento adoracija.

Kas negalėsite atvykti, junkitės į bendrą maldą ten, kur būsite. Taip pat raginame paaukoti taikos intencija savo pasninką ir kitas Gavėnios atgailas.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt