Birželio 23 d. Prof. Miroslavas Ruckis pristato „Mylėkite viens kitą“ projektą Lietuvoje. Paskaita Kaune „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“
 
 

Kunigams, vienuolijų, parapijų,
evangelizacinių bendruomenių, pastoracinės veiklos
bei visų katalikiškų organizacijų atstovams ir
visiems, kuriems įdomu

„Mylėkite viens kitą“ projekto pradininkai –Kristaus kongregacijos broliai Lenkijoje. Žurnalas leidžiamas nuo 1975 metų.

Renginio lektorius - prof. MIROSLAVAS RUCKIS, vienas žurnalo ir interneto portalo „Mylėkite viens kitą“ redaktorių Lenkijoje, kalbės apie būdą, kaip šiandienių iššūkių akivaizdoje gyventi krikščioniškai.

Pagrindinis „Mylėkite viens kitą“ žurnalo uždavinys – padėti gręžtis į Jėzų ir Jame, su Juo, per Jį atrasti katalikišką gyvenimo būdą šiandien. Iš šio pagrindinio uždavinio išplaukia ir kiti – formuoti argumentuotą katalikišką požiūrį svarbiausiais klausimais šiandien. Žurnalas „Mylėkite viens kitą“ leidžiamas 20-yje šalių, ir yra vienas didžiausių evangelizacinių žurnalų pasaulyje. Dabar jau ir Lietuvoje išleistas antrasis žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeris, pradeda veikti interneto svetainė lietuvių kalba.

Marijos radijo renginio pristatymas, plačiau >>

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt