Birželio 23 d. Prof. Miroslavas Ruckis pristato „Mylėkite viens kitą“ projektą Lietuvoje. Paskaita Kaune „Evangelizacijos įrankiai šiandien: kaip skelbti tikėjimą ir jį apginti?“
 
 

Kunigams, vienuolijų, parapijų,
evangelizacinių bendruomenių, pastoracinės veiklos
bei visų katalikiškų organizacijų atstovams ir
visiems, kuriems įdomu

„Mylėkite viens kitą“ projekto pradininkai –Kristaus kongregacijos broliai Lenkijoje. Žurnalas leidžiamas nuo 1975 metų.

Renginio lektorius - prof. MIROSLAVAS RUCKIS, vienas žurnalo ir interneto portalo „Mylėkite viens kitą“ redaktorių Lenkijoje, kalbės apie būdą, kaip šiandienių iššūkių akivaizdoje gyventi krikščioniškai.

Pagrindinis „Mylėkite viens kitą“ žurnalo uždavinys – padėti gręžtis į Jėzų ir Jame, su Juo, per Jį atrasti katalikišką gyvenimo būdą šiandien. Iš šio pagrindinio uždavinio išplaukia ir kiti – formuoti argumentuotą katalikišką požiūrį svarbiausiais klausimais šiandien. Žurnalas „Mylėkite viens kitą“ leidžiamas 20-yje šalių, ir yra vienas didžiausių evangelizacinių žurnalų pasaulyje. Dabar jau ir Lietuvoje išleistas antrasis žurnalo „Mylėkite viens kitą“ numeris, pradeda veikti interneto svetainė lietuvių kalba.

Marijos radijo renginio pristatymas, plačiau >>

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt