Spalio 3 d. XII Viso pasaulio vaikų Adoracijos diena (programa PILDOMA; kviečiame parapijas dalyvauti ir pranešti)
 
 

JĖZUS LAUKIA TAVĘS

DVYLIKTOJI
Viso pasaulio vaikų
ADORACIJOS DIENA

2014 m. spalio 3 d., penktadienį

Tą pačią dieną vienas milijonas vaikų su žėrinčia žvakele rankose vienysis maldoje už popiežių, kunigus ir savo bei viso pasaulio šeimas ir malonių lietus išsilies iš Švenčiausiosios Jėzaus ir Nekaltosios Mergelės Marijos širdžių.

„Aš skatinu kunigus, vienuolius bei pasauliečius tęsti bei padvigubinti savo pastangas mokant jaunąją kartą Eucharistinės adoracijos prasmės vertingumo bei atsidavimo jau. Kaip jauni žmonės pažins Viešpatį, jeigu jie nebus supažindinti su Jo buvimo slėpiniu?“ Popiežius Jonas Paulius II

LIETUVOS VAIKAI GARBINS JĖZŲ

Spalio 2 d., ketvirtadienį

 • Panevėžio Švč. M. Marijos Nekalto Prasidėjimo koplyčioje 11 val.
 • Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 17 val.
 • Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje 15 val.

Spalio 3 d., penktadienį

KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJA

 • Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 17 val. (gali keistis)
 • Pivašiūnų Švč.M. Marijos bažnyčioje 9–10 val. ir vakare šv. Mišių metu nuo 17 val.
 • Širvintų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, 17 val.
 • Vievio Šv. Onos bažnyčioje  19 val.
 • Videniškių Šv. Lauryno bažnycioje 11.30 val.
 • Žiežmarių Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje 18.30 val.

KAUNO ARKIVYSKUPIJA

 • Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje (mažojoje), 15 val., vadovaus kun. Nerijus Pipiras. 
 • Kauno Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų  (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje 17 val., vadovaus kun. Kęstutis Rugevičius.
 • Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikoje 13.30 val.,  vadovaus kan. Andriejus Sabaliauskas.

PANEVĖŽIO VYSKUPIJA

 • Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje: 11 val. ikimokyklinio amžiaus vaikučiai, 17 val. visi vaikai su tėveliais.
 • Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 15.30 val.

ŠIAULIŲ VYSKUPIJA

 • Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje 17 val.
 • Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje po 18 val. šv. Mišių.

TELŠIŲ VYSKUPIJA

 • Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje po 18 val. šv. Mišių. 
 • Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje 17 val., vadovaus kun. Jonas Jucius.
 • Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje 15 val., vadovaus kan. Domas Gatautas.
 • Telšių (mažojoje) Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje 17 val., vadovaus prel. Juozas Šiurys.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA

 • Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje 13–15 val.
 • Miroslavo Švč Trejybės bažnyčioje 13 val.
 • Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapIjoje 11 val.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA

 • Švenčionėlių Šv. Edvardo bažnyčioje 17 val. 

Kviečiame jungtis į adoraciją visų parapijų vaikučius drauge su tėveliais, parapijų katechetus ir tikybos mokytojus drauge su auklėtiniais ir mums pranešti.

Skelbimą papildysime.

Registracija ir informacija el. paštu: vaikuadoracija@gmail.com 

Organizatoriai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt