Gruodžio 9 d. Atsigręžimo į Dievą vakaras Vilniuje
 
 

Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios bendruomenė su broliais dominikonais advento laikotarpiu kviečia visus jungtis bendrai maldai ir ruošti savo širdis Viešpaties atėjimui į mūsų gyvenimus.

Atsigręžimo į Dievą vakarą klausysimės mokymo apie atgailą, giedosime giesmes, o sąžinės apžvalga padės pasiruošti susitikimui su Viešpačiu, priimti Sutaikinimo sakramentą (bus klausomos išpažintys).
Ateikite ir kartu drąsiai artinkimės prie neišsenkančio Meilės ir Gailestingumo šaltinio.

Daugiau informacijos tel. 8 675 13803.


 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt