Parengtas katechumenato videoįrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“, skirtas suaugusiųjų tikėjimo ugdymui
 
 

Dėmesio Alfa kursų vadovams ir visiems, atsakingiems už suaugusiųjų tikėjimo ugdymą!

Parengtas katechumenato video įrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla parengė naudojimui katechumenato programos video įrašų komplektą „Tikėjimo pagrindai“. Jį sudaro 30 paskaitų (kiekviena 40-50 min. trukmės) ir padalomoji medžiaga. Komplektas skirtas suaugusiųjų rengimui įkrikščioninimo sakramentams arba tikėjimo pagilinimo grupėms parapijose (puikiai tinka tęstinei programai po Alfa kurso ir pan.). Komplektą galima įsigyti Šv. Kazimiero knygyne Kaune (Vilniaus g. 3) arba Katalikų pasaulio knygyne Vilniuje (Pranciškonų g. 3/6, prie Šv. Mikalojaus bažnyčios). Visus video įrašus taip pat galima laisvai peržiūrėti internete YOuTube . Norinčių vykdyti katechumenato programą parapijų kunigams ir katechetams 2015 m. pradžioje vyks seminarai Kauno arkivyskupijos katechetikos centre (plačiau telefonu 8-37-320472).

Platesnę informaciją galite rasti šiandien paskelbtame straipsnyje „Katechumenatas Lietuvos parapijose – vis dar utopija?“ (Bernardinai.lt)

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/kaskm/  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt