Parengtas katechumenato videoįrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“, skirtas suaugusiųjų tikėjimo ugdymui
 
 

Dėmesio Alfa kursų vadovams ir visiems, atsakingiems už suaugusiųjų tikėjimo ugdymą!

Parengtas katechumenato video įrašų komplektas „Tikėjimo pagrindai“

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla parengė naudojimui katechumenato programos video įrašų komplektą „Tikėjimo pagrindai“. Jį sudaro 30 paskaitų (kiekviena 40-50 min. trukmės) ir padalomoji medžiaga. Komplektas skirtas suaugusiųjų rengimui įkrikščioninimo sakramentams arba tikėjimo pagilinimo grupėms parapijose (puikiai tinka tęstinei programai po Alfa kurso ir pan.). Komplektą galima įsigyti Šv. Kazimiero knygyne Kaune (Vilniaus g. 3) arba Katalikų pasaulio knygyne Vilniuje (Pranciškonų g. 3/6, prie Šv. Mikalojaus bažnyčios). Visus video įrašus taip pat galima laisvai peržiūrėti internete YOuTube . Norinčių vykdyti katechumenato programą parapijų kunigams ir katechetams 2015 m. pradžioje vyks seminarai Kauno arkivyskupijos katechetikos centre (plačiau telefonu 8-37-320472).

Platesnę informaciją galite rasti šiandien paskelbtame straipsnyje „Katechumenatas Lietuvos parapijose – vis dar utopija?“ (Bernardinai.lt)

Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla
http://www.kaunoarkivyskupija.lt/kaskm/  

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt