Sausio 25 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Pašvęsti gyvenimą tam, ką myliu“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas
2015 m. sausio 25 d., sekmadienis

Pašvęstojo gyvenimo metai 
PAŠVĘSTI GYVENIMĄ TAM, KĄ MYLIU


Dėkokime Dievui, pašaukusiam mus sekti Jėzumi pilnutinai laikantis Jo Evangelijos ir įliejusiam į mūsų širdis Šventąją Dvasią, dovanojančią mums džiaugsmą ir įgalinančią visam pasauliui liudyti Jo meilę bei gailestingumą. Kreipiuosi ne tik į pašvęstuosius asmenis, bet ir į pasauliečius, kuriuos su jais vienija idealai, dvasia ir misija. Raginu Pašvęstojo gyvenimo metus išgyventi kaip malonę, leisiančią geriau suvokti gautąją dovaną. Tiktai dėmesingai atsižvelgiant į pasaulio poreikius ir klusniai įsiklausant į tai, ką sako Šventoji Dvasia, šie Pašvęstojo gyvenimo metai gali tapti tikruoju kairòs, malonės ir perkeitimo turtingu Dievo laiku.
(Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas visiems pašvęstiesiems asmenims Pašvęstojo gyvenimo metų proga )

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Krikštas pašvenčia mus Dievui“.
           Brolis kun. Gediminas Numgaudis OFM 

11.30 Šlovinimas ir malda

12.00 Konferencija „Intymumas su Dievu“.
           Rūta Šalaševičienė (Gyvieji akmenys) 

12.45 Malda

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. „Avinėlio vartai“ (filmas). Režisierius Audrius Stonys

2. „Pašvęstasis gyvenimas: kodėl ir kam?“. Sesuo Liucija Grybaitė FMA 

3. . „Šventas džiaugsmas sekant Jėzumi Kristumi: nuo pirmųjų mokinių pašaukimo iki pasitraukimo į dykumą“. Dr. Valdas Mackela (VDU KTF)

4. „„Švęsti ar pasišvęsti?“ (grupė jaunimui)
Brolis kun. Mišelis de Meulenaer (Tiberiados bendruomenė)

5. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams).
Vaikų tarnavimo savanoriai

6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. 
           Brolis kun. Gediminas Numgaudis OFM

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“


Švč. Sakramento adoracija
vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val.
VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.).
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val.
101 ir 105 aud. (gretimo pastato I a.).
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2015 m. balandžio 19 d. ir spalio 18 d. 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt