Sausio 18–25 d. meldžiame krikščionių vienybės. Ekumeninių pamaldų tvarkaraščiai
 
 

Kasmet sausio 18–25 d. vyksta maldų už krikščionių vienybę savaitė.

2015 m. tema
„Jėzus ją paprašė: Duok man gerti“ (Jn 4, 7)

Ekumeninių pamaldų tvarka 2015 m. PDF
(lietuviškai tekstą parengė LVK Ekumeninių reikalų taryba)

 E K U M E N I N I Ų  P A M A L D Ų  T V A R K A R A Š T I S

Sausio 18 d., sekmadienį, 17 val. KLAIPĖDOS Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4).
Dalyvaus įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių dvasininkai ir tikintieji. Visus kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Sausio 23 d., penktadienį, 18 val.  paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje KAUNE. Kviečiame gausiai dalyvauti, su savimi turėti žvakutę.

Sausio 25 d., sekmadienį, 17 val. VILNIAUS Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34).

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt