Sausio 18–25 d. meldžiame krikščionių vienybės. Ekumeninių pamaldų tvarkaraščiai
 
 

Kasmet sausio 18–25 d. vyksta maldų už krikščionių vienybę savaitė.

2015 m. tema
„Jėzus ją paprašė: Duok man gerti“ (Jn 4, 7)

Ekumeninių pamaldų tvarka 2015 m. PDF
(lietuviškai tekstą parengė LVK Ekumeninių reikalų taryba)

 E K U M E N I N I Ų  P A M A L D Ų  T V A R K A R A Š T I S

Sausio 18 d., sekmadienį, 17 val. KLAIPĖDOS Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (Savanorių g. 4).
Dalyvaus įvairių krikščioniškų bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių dvasininkai ir tikintieji. Visus kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Sausio 23 d., penktadienį, 18 val.  paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje KAUNE. Kviečiame gausiai dalyvauti, su savimi turėti žvakutę.

Sausio 25 d., sekmadienį, 17 val. VILNIAUS Šv. Kazimiero bažnyčioje (Didžioji g. 34).

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt