Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo dienos renginiai
 
 

VILNIUS

Programa „Domus Maria“  
16.00 Brolio Francois Bourgois (Tiberiados bendruomenė) paskaita „Paprastumu pažadinkime pasaulį“.
16.45 Pasidalinimas, klausimai.
17.00 agapė ir bendrystė

18.30 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. Vadvauja Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas kun. Gintaras Vitkus SJ.

PANEVĖŽYS, Kristaus Karaliaus katedra
17.00 Šlovinimas ir katechezė apie Pašvęstąjį gyvenimą, dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS. 
18.00 Šv. Mišios su Vakarine, vad. vysk. Jonas Kauneckas.
19.00 agapė parapijos salėje.

KAIŠIADORYS
Kristaus Paaukojimo liturginė šventė Kaišiadorių katedroje >>

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
Renginiai parapijose >>

* * *

Atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metams skirtomis švenčių ir renginių dienomis Panevėžio vyskupijoje >>

Šiaulių vyskupo dekretas dėl atlaidų malonės gavimo pašvęstojo gyvenimo metais >>

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt