Vasario 2 d. Pašvęstojo gyvenimo dienos renginiai
 
 

VILNIUS

Programa „Domus Maria“  
16.00 Brolio Francois Bourgois (Tiberiados bendruomenė) paskaita „Paprastumu pažadinkime pasaulį“.
16.45 Pasidalinimas, klausimai.
17.00 agapė ir bendrystė

18.30 Šv. Mišios Šv. Teresės bažnyčioje. Vadvauja Lietuvos vyrų vienuolijų vyresniųjų konferencijos pirmininkas kun. Gintaras Vitkus SJ.

PANEVĖŽYS, Kristaus Karaliaus katedra
17.00 Šlovinimas ir katechezė apie Pašvęstąjį gyvenimą, dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS. 
18.00 Šv. Mišios su Vakarine, vad. vysk. Jonas Kauneckas.
19.00 agapė parapijos salėje.

KAIŠIADORYS
Kristaus Paaukojimo liturginė šventė Kaišiadorių katedroje >>

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJA
Renginiai parapijose >>

* * *

Atlaidai Pašvęstojo gyvenimo metams skirtomis švenčių ir renginių dienomis Panevėžio vyskupijoje >>

Šiaulių vyskupo dekretas dėl atlaidų malonės gavimo pašvęstojo gyvenimo metais >>

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt