Balandžio 25 d. Atvirų durų diena vienuolynuose
 
 

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva paskelbtais Pašvęstojo gyvenimo metais Lietuvos vienuolijos nutarė šių metų balandžio 25 d., Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse, suorganizuoti Atvirų durų dieną.

Tą dieną be specialaus išankstinio susitarimo galėsite pasibelsti į sąraše http://www.vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-metai/metu-renginiai-lietuvoje/vienuolynai-priima-ekskursijas  nurodytų vienuolinių namų duris. Tai bus puiki galimybė iš arčiau pažvelgti į brolių ir seserų vienuolių gyvenimo realybę, pabendrauti su pašvęstaisiais, kartu su jais pasimelsti, susipažinti su jų veiklos barais.

Žiniasklaidos atstovai, norintys ilgesnio interviu ar platesnio susipažinimo su vienuolija, yra kviečiami iš anksto susiskambinti sąraše nurodytais telefonais ir susitarti.

Pašvęstieji broliai ir seserys yra svarbi ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir mūsų visuomenės dalis. Šiuo metu Lietuvoje seserų vienuolių yra apie 610, o brolių vienuolių – 145. Didžioji dalis brolių yra kartu ir kunigai. Broliai ir seserys priklauso įvairioms vienuolijoms, kurių iš viso Lietuvoje yra 51.

Vienuoliai apaštalauja įvairiose srityse, ypač parapijų sielovadoje, švietime, ligonių slaugoje, rekolekcijų organizavime. Jų pasišventimas būtų neįmanomas be laiko skirto Dievui maldoje. Visada galite kreiptis į pašvęstuosius, prašydami jų užtarimo maldos, dvasinio pokalbio, ar paprasčiausiai norėdami pabūti tyloje su Dievu.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt