Balandžio 25 d. Atvirų durų diena vienuolynuose
 
 

Popiežiaus Pranciškaus iniciatyva paskelbtais Pašvęstojo gyvenimo metais Lietuvos vienuolijos nutarė šių metų balandžio 25 d., Gerojo Ganytojo sekmadienio išvakarėse, suorganizuoti Atvirų durų dieną.

Tą dieną be specialaus išankstinio susitarimo galėsite pasibelsti į sąraše http://www.vitaconsecrata.lt/pasvestojo-gyvenimo-metai/metu-renginiai-lietuvoje/vienuolynai-priima-ekskursijas  nurodytų vienuolinių namų duris. Tai bus puiki galimybė iš arčiau pažvelgti į brolių ir seserų vienuolių gyvenimo realybę, pabendrauti su pašvęstaisiais, kartu su jais pasimelsti, susipažinti su jų veiklos barais.

Žiniasklaidos atstovai, norintys ilgesnio interviu ar platesnio susipažinimo su vienuolija, yra kviečiami iš anksto susiskambinti sąraše nurodytais telefonais ir susitarti.

Pašvęstieji broliai ir seserys yra svarbi ne tik Katalikų Bažnyčios, bet ir mūsų visuomenės dalis. Šiuo metu Lietuvoje seserų vienuolių yra apie 610, o brolių vienuolių – 145. Didžioji dalis brolių yra kartu ir kunigai. Broliai ir seserys priklauso įvairioms vienuolijoms, kurių iš viso Lietuvoje yra 51.

Vienuoliai apaštalauja įvairiose srityse, ypač parapijų sielovadoje, švietime, ligonių slaugoje, rekolekcijų organizavime. Jų pasišventimas būtų neįmanomas be laiko skirto Dievui maldoje. Visada galite kreiptis į pašvęstuosius, prašydami jų užtarimo maldos, dvasinio pokalbio, ar paprasčiausiai norėdami pabūti tyloje su Dievu.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt