Balandžio 19 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Gyvenimas Šventojoje Dvasioje“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas
2015 m. balandžio 19 d., sekmadienis

Pašvęstojo gyvenimo metai 
GYVENIMAS ŠVENTOJOJE DVASIOJE

„Žvelkite į ateitį, kur Šventoji Dvasia jus kreipia, kad per jus padarytų didžių dalykų. Šventosios Dvasios fantazija į būtį pašaukė tiek daug įvairių gyvensenų bei darbų. Kiekviena pašvęstojo gyvenimo forma kilo iš Dvasios kvietimo sekti Kristumi taip, kaip moko Evangelija. Įtikimai liudykite aistra širdis uždegančios Dvasios artumą, kad visi būtų viena. Tegu šie Pašvęstojo gyvenimo metai taip pat būna proga nuolankiai ir sykiu labai pasitikint Dievu, kuris yra Meilė, pripažinti savo trapumą bei gyventi tuo kaip Viešpaties gailestingosios meilės patirtimi; proga galingu balsu ir džiugiai liudyti pasauliui šventumą bei gyvumą atidžiai įsiklausant į tai, ką šiandien Dvasia sako Bažnyčiai.“
(Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas
Pašvęstojo gyvenimo metų proga)

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Gydantis ir stiprinantis Dievo gūsis“.
           Kun. Antanas Saulaitis SJ 

11.30 Šlovinimas ir malda. Jaunimo šokis

12.00 Konferencija „Būkite pilni Dvasios“ (Ef 5, 18).
           Dr. Valdas MACKELA (VDU KTF) 

12.45 Malda prašant Šventosios Dvasios išliejimo

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. „Šventosios Dvasios dovanojama laisvė: kaip kasdien kovoti kovą su kūnu, pasauliu ir velniu“. Kun. Arnoldas Valkauskas

2. „Išėjimas į dykumą: pamokanti dykumos tėvų išmintis“.
    Sesuo Agnietė Ivaškevičiūtė OSB

3.  „Sutaikinimo sakramentas: su Dievu ir su artimu“.
     Brolis kun. Severinas Holocher OFM 

4. „Kaip įsikibti į Dievo ranką?“ (grupė jaunimui).
     Kun. Antanas Saulaitis SJ

5. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams).
    Vaikų tarnavimo savanoriai

6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. 
           Vyskupas Kęstutis Kėvalas

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius ir vyskupas Kęstutis Kėvalas

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“


Švč. Sakramento adoracija
vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val.
VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.).
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val.
101 ir 105 aud. (gretimo pastato I a.).
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kita Atsinaujinimo diena planuojama VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2015 m. spalio 18 d. 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt