Balandžio 22 d. Atsinaujinimo diena „Bendrystė – kelias į vienybę“ Kaune
 
 


Programa PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2007 m. balandžio 22 d., sekmadienis

Bendrystė – kelias į vienybę


Bendrystės dvasingumas pirmiausia reiškia širdies žvilgsnį į mumyse gyvenantį Trejybės slėpinį, taip pat gebėjimą jausti gilią mistinio Kūno vienybę ir traktuoti savo tikėjimo brolį kaip „dalį savęs”. (plg. Novo millennio ineunte, 43)


PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

11.00 Konferencija „Kaip danguje, taip ir žemėje – Dievas kviečia gyventi jo vienybėje ir meilėje“. Tėvas Fabio Ciardi OMI

11.45 Miuziklas „Jis sugrįžo – šventė bus…“ Saleziečių jaunimas ir „Gyvieji akmenys

12.15 Konferencija „Iššūkiai vienybei šiandien ir bendrystės kelias“. Tėvas Fabio Ciardi OMI

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. „Kaip konkrečiai mylėti?“ Tėvas Fabio Ciardi OMI
2. „Vienybė santuokoje“. Gintautas Vaitoška
3. „Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė – Meilės provokacija“. Tėvas Severinas A. Holocher OFM, Vita Vaitkevičienė
4. „Surink mus ir suvesk mus vienybėn <…>, kad garbintume Tavo šventą vardą ir Tau ištikimai tarnautume“ (Pal. J. Matulaitis). Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys
5. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Kęstutis Rugevičius

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“,
kitos bendruomenės ir maldos grupės,
Kauno kunigų seminarijos klierikai

 _________________________________________________________

Kviečiame dalytis Prisikėlimo džiaugsmu ir
keliauti į Sekmines
drauge su tėvu Fabio Ciardi iš Italijos!Kun. Fabio Ciardi OMI

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos misionierių oblatų kongregacijos narys, pašvęstojo gyvenimo teologijos daktaras, Pašvęstojo gyvenimo teologijos instituto „Claretianum“ (Roma) profesorius. Kongregacijos mėnraščio „Missioni OMI“ vyriausiasis redaktorius.

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos misionierių oblatų kongregacijos narys, pašvęstojo gyvenimo teologijos daktaras, Pašvęstojo gyvenimo teologijos instituto „Claretianum“ (Roma) profesorius. Kongregacijos mėnraščio „Missioni OMI“ vyriausiasis redaktorius.

Gimė 1948 m. Italijoje, 1975 m. įšventintas kunigu.

Dėstė Popiežiškajame Laterano universitete, Popiežiškajame saleziečių universitete, popiežiškajame fakultete Auxilium.
Kun. Fabio Ciardi nuo 1995 m. yra Vatikano Pašvęstojo gyvenimo institutų ir apaštališkojo gyvenimo draugijų kongregacijos patarėjas. Keliolikos knygų autorius.

Nuo 1991 m. dirba tarptautiniame Fokoliarų judėjimo sekretoriate. Šio judėjimo leidinio „Vienybė ir charizmos“, leidžiamo 9 kalbomis, vyriausiasis redaktorius.

Vyksta vesti paskaitų, seminarų ir rekolekcijų į įvairias pasaulio šalis. Lietuvoje pirmą kartą lankėsi 2005 m., buvo pagrindinis Lietuvos Pašvęstojo gyvenimo kongreso pranešėjas.

Šiuo metu lietuvių kalba jau išleistos dvi tėvo Fabio knygos: „Sekti Jėzų. Atsiliepimas į pašaukimą“ (Kaunas: Gyvieji akmenėliai, 2005) ir „Tavo Žodis – ugnis. Kaip gyventi Evangelija“ (Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007).

_________________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, LT-44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kita Atsinaujinimo diena Kaune planuojama 2007 m. rugsėjį arba spalį. Visų laukiame!

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt