Pasaulinei Gyvybės dienai skirti renginiai vyskupijose (balandžio 21–29 d.)
 
 

 

P A S A U L I N Ė   G Y V Y B Ė S   D I E N A

„ŠVĘSKIME GYVENIMĄ!“

2007 m. balandžio 29 d.


Šiemet sukanka 13 metų kai Lietuvoje švenčiama Pasaulinė Gyvybės diena. Pirmą kartą ji paminėta 1994 m., o nuo 1998 m. švenčiama kasmet paskutinį balandžio sekmadienį, siekiant priminti kiekvienam žmogui gyvybės vertę.

Lietuvos vyskupų laiškas šeimoms Gyvybės dienos proga


PASAULINEI GYVYBĖS DIENAI SKIRTI RENGINIAI


Šiais metais ypatingai kviečiame atsiliepti į Nacionalinės tėvų asociacijos raginimą solidarizuotis Vilniuje vyksiančiai šeimų eisenai ir koncertui „Šeima – gyvybės lopšys“ balandžio 29 d. (sekmadienį).

Renginio eiga Vilniuje:

12.30 val. šv. Mišios Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje. Šv. Mišias aukos J.E. kardinolas Audrys Juozas Bačkis. 
14 val. nuo Katedros aikštės su orkestru, vėliavomis, žaislais smagiai žingsniuosime Gedimino prospektu į Nepriklausomybės aikštę.
15.30 val. prasidės šventinis koncertas ir kitos linksmybės. 
Peticijos Seimui, kurioje reikalaujame esmingo rūpesčio šeimos institutu, patvirtinimas.

Gyvybės dienos proga daugelyje Lietuvos bažnyčių bus aukojamos šv. Mišios.


Kaišiadorių vyskupija

 Balandžio 21 d. Merkinės mokykloje 9 val. prasidės konferencija mokiniams ir jų tėvams Šeimai ir gyvybei reikia meilės”.

Širvintose fotografijų parodos miesto mokykloje ir giminazijoje ,,Pirmieji mano gyvenimo akimirksniai".

Kaišiadoryse nuo balandžio pradžios 35 mokyklose surengti piešinių, rašinių, plakatų, fotografijų konkursai. Konkursų tema – “Ar mano gyvenimas Dievo Meilės rankose?” Atrinktais kūriniais puošiasi Kaišiadorių miesto vitrinos, salės, mokyklos. Geriausi darbai bus apdovanoti gegužės mėnesį.

Kauno arkivyskupija

„Kaunas Dazz“  festivalio Sakralinės džiazo muzikos koncertas dedikuotas Pasaulinei gyvybės dienai balandžio 29 d. 16.00 val. Vytauto Didžiojo bažnyčioje, Aleksoto g. 2, koncertuos Artūras Anusauskas (Lietuva)..

„Marijos radijas“ eteryje Pasaulinės Gyvybės dienai skirta laida tema „Švęskime Gyvenimą“ balandžio 23 d. 17 val. veda Jurgita Ščiukaitė.

Diskusijos jaunimui tema: „Šeima – gyvybės lopšys“. Organizuoja Kauno arkivyskupijos šeimos centro „Pažink save“ programos koordinatorė Jurgita Ščiukaitė.

Dailės gimnazijos moksleivių piešiniai tema „Šeima – gyvybės lopšys“ bus eksponuojami Vytauto Didžiojo, Kauno Technologijos universitetuose ir Lietuvos žemės ūkio akademijoje.

Panevėžio vyskupija

Balandžio 28 d. Panevėžyje, prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, 19 val. įvyks krikščioniškos muzikos koncertas Pasaulinei gyvybės dienai paminėti. Koncerte dalyvauja: Panevėžio vyskupijos jaunimo centro šlovinimo grupė, Sigitas Rušinskas iš „Mustard Seed“, „Massive“, „Ichtijus“, „Aschtrey“.

Renginio organizatoriai: Kristaus Karaliaus Katedros parapija, Šv. Petro ir Povilo parapija, Švč. Trejybės Bažnyčia, Panevėžio vyskupijos šeimos ir jaunimo centrai.

Šiaulių vyskupija

Balandžio 26 d. Piligriminis žygis į Kryžių kalną:

11 val. šv. Mišios Šiaulių Katedroje.
12 val. Kryžiaus „Už gyvybę“ nešimas į Kryžių kalną.
15 val. Kryžių kalne bus einamas Kryžiaus kelias ir po to pastatytas atneštasis kryžius „Už gyvybę“.

Piligriminiame žygyje dalyvaus Šiaulių miesto moksleiviai tapę Kryžiaus kelio stotis drobėje.


Telšių vyskupija

Telšiuose balandžio 29 d. po 10 val. šv. Mišių ir paskaitos teatro salėje Teatro jaunimo studija rengia spektaklį „Tegul Jūsų gyvenimo indą puošia tik balti rutuliukai“ (pagal J. Borutos „Laiškai iš šiaurės“). Spektaklis skirtas Telšių visuomenei.

Gyvybes dienai Telšių Licėjus yra paruošęs projektą „Darni šeima - pilietiškumo pagrindas". Tai J.Borutos „Laiskų iš šiaurės" skaitymas ir aptarimas grupese. Su siuo projektu licėjus lankosi rajono mokyklose.

Šilutėje balandžio 29 d. po 12 val. Šv. Mišių įvyks koncertas.


Vilniaus arkivyskupija

Konferencija Gyvybės dienai paminėti „Pagarbos gyvybei ir brandaus žmogiškumo ugdymo kelias šeimoje“

Vieta: Lietuvos Respublikos Seimas, Konstitucijos salė, I rūmai III a., Gedimino pr. 53, Vilnius.

Pradžia: 2007 m. balandžio 27 d., 10.00 val.

Konferencijos rengėjai: Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo mokslo ir kultūros komitetas, Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacija.

Konferencijos programa:

9.00-10.00 val. Dalyvių registracija.
10.00 val. Įžangos žodis. LR Seimo švietimo mokslo ir kultūros komiteto narė Audronė Pitrėnienė.
10.15 val. Sveikinimo žodis. J.E. Kardinolas A. Juozas Bačkis.
10.30 val. „Būti žmogumi“ – asmens žmogiškumo išraiška nuo pradėjimo. Doc.med.dr. Alina Šaulauskienė.
10.50 val. Iššūkiai šeimos institucijai globalizacijos eroje. Prof. habil.med.dr. Leonas Laimutis Mačiūnas.
11.00 val. Brandaus žmogiškumo ugdymas šeimoje. Prof. habil.dr. Juozas Vytautas Uzdila.
11.20 val. Diskusijos.
12.00 val. Kavos pertrauka.
12.30 val. PGF „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos narių susirinkimas.

Registracija: iki balandžio 20 d. tel.: (8-5) 2612529, mob.tel.: 8-687 29223 (I ir III nuo 10.00 iki 15.00 val.).

Koncertas Lietuvos nacionalinėjė filharmonijoje, kuris skirtas paminėti Pasaulinei Gyvybės dienai Lietuvoje.

Pradžia balandžio 29 d., 12.00 val., filharmonijos didžiojoje salėje.

 Vilkaviškio vyskupija

Balandžio 26 d. Gyvybės dienos proga vyks paskaitos mokyklose: Kazlų Rūdos gimnazijoje ir Igliaukos vidurinėje.
Balandžio 29 d. vyks Šeimų šventėje Seirijuose.
Balandžio 22 d. Marijampolės bažnyčioje (Mažojoje bazilikoje) bus parengtas stendas apie gyvybę ir dalijami lankstinukai „Gyvybė – didžiausias stebuklas“ iki balandžio 29 dienos.

Lietuvos šeimos centras

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt