Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dieve, Tu pašaukei ir mane?!“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas
2015 m. spalio 18 d., sekmadienis

Pašvęstojo gyvenimo metai 
DIEVE, TU PAŠAUKEI IR MANE?!

„Mes pašaukti patirti ir parodyti, jog Dievas geba sklidinai pripildyti mūsų širdį, padaryti mus tokius laimingus, kad mums nebereikia kitur ieškoti laimės. Šiais metais esame pašaukti kelti klausimą, ar esame atviri Evangelijos balsui, ar tikrai ji yra kasdienio mūsų gyvenimo bei priimtinų sprendimų vadovė. Ar Jėzus tikrai yra pirmutinė ir vienatinė meilė? Tik tuomet, jeigu taip yra, pajėgiame su tiesa bei gailestingumu mylėti kiekvieną sutinkamą žmogų, nes tada iš Jėzaus būsime išmokę to, kas yra meilė ir kaip mylėti: mokame mylėti, nes turime Jo širdį. Kalbėti turi būtent mūsų gyvenimas, išreiškiantis sekimo Kristumi ir gyvenimo Evangelija džiaugsmą ir grožį. Gyvenimą atrasime atiduodami gyvenimą, viltį - suteikdami viltį, meilę – mylėdami“. (Popiežius PRANCIŠKUS. Apaštališkasis laiškas
Pašvęstojo gyvenimo metų proga
)

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija „Kam esu pašauktas? – atpažinimo strategija“.
           Dr. Benas Ulevičius (VDU KTF dekanas)

11.30 Šlovinimas ir malda. Jaunimo šokis

12.00 Konferencija „Gyventi džiaugsmu – nepasiduoti rutinai“.
           Ses. Celina Galinytė OSB

12.45 Malda

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. „Malda: ką reiškia – likti prie to, kas maitina?“. Kun. Aldonas Gudaitis SJ

2. „Kaip mylėti kūrinijos brolius ir seseris pagal Pranciškaus LAUDATO SI?“.
    Dr. Valdas Mackela (VDU KTF)

3.  „Trečiojo kelio bendruomenės – Dvasios vaisius mūsų laikmečiui“.
     Rūta Šalaševičienė (Gyvieji akmenys) 

4. „Gyvenimo kelionė – ieškau krypties“ (grupė jaunimui).
     Neringa Širkaitė (Emanuelio bendruomenė)

5. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams).
    Ses. Justina ir vaikų tarnavimo savanoriai

6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Dr. Benas Ulevičius

16.30 Eucharistijos šventimas.
          Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ ir arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“


Švč. Sakramento adoracija
vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val.
VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.).
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val.
101 ir 105 aud. (gretimo pastato I a.).
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2016 m. sausio 31 d. ir balandžio 17 d.

 

 

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt