Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Jėzus – Tėvo gailestingumo veidas“
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto g. 28, Kaunas
2016 m. sausio 31 d., sekmadienis

Jubiliejiniai gailestingumo metai 
JĖZUS – TĖVO GAILESTINGUMO VEIDAS

Jėzus Kristus yra Tėvo gailestingumo veidas. Šie žodžiai gali būti geras krikščionių tikėjimo slėpinio apibendrinimas. Jėzuje iš Nazareto Tėvo gailestingumas tapo gyvas bei regimas ir pasiekė savo aukščiausiąjį tašką. Kas mato Jį, tas mato Tėvą. Jėzus iš Nazareto savo žodžiais, darbais bei visu savo asmeniu apreiškia Dievo gailestingumą. Šis gailestingumo slėpinys yra džiaugsmo, giedrumo ir ramybės versmė. Jis yra mūsų išganymo sąlyga. Gailestingumas yra Dievą ir žmogų suvienijantis kelias, nes atveria širdį vilčiai, kad esame visada mylimi, nepaisant mūsų nuodėmingumo. Esame šaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Popiežius PRANCIŠKUS. Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo)

P R O G R A M A

10.00 Šlovinimas ir malda

10.45 Konferencija–liudijimas „Jėzaus gailestingumo vaistai“
           Kun. Kęstutis Dvareckas

11.30 Šlovinimas ir malda. Jaunimo šokis

12.00 Konferencija „Trumpalaikis ir ilgalaikis gailestingumas“
           Dr. Vincentas Vobolevičius (Laisvosios visuomenės institutas)

12.45 Malda

13.00 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

1. „Bulė dėl Gailestingumo ypatingojo jubiliejaus paskelbimo“.
    Kun. Artūras Kazlauskas

2. „Dieve, Tu savo visagalybę labiausiai parodai pasigailėdamas ir atleisdamas“.
     Kun. Kęstutis Dvareckas ir Priklausomų asmenų bendruomenė „Aš esu“

3.  „Būk gailestingas savo priešui – atleisk sau“.
     Antanas Šalaševičius (Gyvieji akmenys) ir ses. Gabrielė Vasiliauskaitė OSB

4. „Savanorystė – iššūkis mano gailestingumui“ (grupė jaunimui).
    Agnė Grigaitytė ir komanda (KAJC)

5. „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane“ (grupė vaikams). 
    Gyvųjų akmenų vaikų tarnavimo savanoriai

6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Gailestingumo versmė

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Tomas Pilch OFM Cap

16.30 Eucharistijos šventimas.
          Arkivysk. Lionginas Virbalas SJ ir arkivysk. emeritas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“


Švč. Sakramento adoracija
vyksta viso renginio metu 9.00–16.30 val.
VDU Mažojoje salėje (gretimo pastato II a.).
Užsiėmimų grupė vaikams vyksta 10.00–13.00 val. ir 15.00–16.30 val.
101 ir 105 aud. (gretimo pastato I a.).
_____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel. (37) 32 25 80, el. paštas: info@gyviejiakmenys.lt  
Kitos Atsinaujinimo dienos planuojamos VDU Didžiojoje salėje, Daukanto 28, Kaune, 2016 m. balandžio 17 d. ir spalio 16 d.

 

 

 

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt