Lapkričio 11–12 d. LVK Jaunimo pastoracijos taryba kviečia bendradarbius į Jaunimo sielovados forumą „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“ Kaune (registracija iki lapkričio 7 d.)
 
 

2016 m. lapkričio 11–12 d.d. Kaune (Papilio g. 5) susitiks jaunimo sielovados bendradarbiai iš visos Lietuvos. Šio forumo tema – „Jaunimo įtraukimas į evangelizaciją, misiją, tarnystę Bažnyčioje“.

Forumo pranešėjai broliai Bartas, brolis Benediktas, brolis Pranciškus iš Tiberiados bendruomenės bei brolis Wojtekas iš Taize bendruomenės atsakys į klausimą: Kaip evangelizuoti jaunimą. Sesė Celina Galinytė klaus dalyvių ar jaunimo evangelizacija yra darbas ar gyvenimas. Kunigas Vytautas Sadauskas (SJ) žvelgs į šio laikmečio jaunų žmonių didijį klausimą: ar geroji naujiena šiandien yra nauja ir gera?

Šeštadienio popietėje laukia įvairių jaunimo iniciatyvų pasidalinimai. Šiame jaunimo iniciatyvų pristatyme savo patirtį dalinsis šios jaunimą įtraukiančios programos: MAGIS, BALTAI JUODA, ŠAUKŠTAS MEDAUS, ESI VERTAS DAUGIAU, KATALIKO BALSAS, TAIZE BENDRUOMENĖS SAVANORIAI.

Šio forumo metu bus pirmą kartą pristatytas Lietuvos jaunimo dienų 2017 „Tiesa padarys jus laisvus!“ himnas bei pasiruošimo programa.

Jaunimo sielovados forumas skirtas visiems jaunimo sielovados bendradarbiams: vadovams ir sielovadininkams. Šio susitikimo tikslai: aptarti darbo su jaunimu patirtį bei žvelgti į perspektyvas; analizuoti jaunimo sielovados tendencijas bei aktualijas; ieškoti naujų veikimo būdų, galimybių; padėkoti dirbantiems Bažnyčios vardu su jaunimu, sustiprinti tolimesnei tarnystei.

Registracija į jaunimo sielovados forumą 2016 vyksta čia: registracijos forma iki lapkričio 7 dienos. Dėl detalesnės informacijos kreipkitės į jūsų vyskupijos jaunimo centrą. Tikimės, jog broliškas pasidalinimas sustiprins visus tolimesnei tarnystei.

Rengėjai: Lietuvos Vyskupų Konferencijos jaunimo pastoracijos taryba

KVIETIMAS JPG | PROGRAMA JPG

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt