Judėjimas Comunione e Liberazione (Bendrystė ir išlaisvinimas) pristato naują savo įkūrėjo kun. L. Giussani knygą lietuvių kalba – trilogijos antrąjį tomą „Krikščionybės iššūkio ištakos“
 
 

2005 m. gruodžio mėnesį leidykla „Tyto alba“ išleido

antrąjį kun. Luigi Giussani trilogijos tomą

„Krikščionybės iššūkio ištakos“

Šioje knygoje kun. Giussani parodo perėjimą nuo religinio jausmo apskritai prie Jėzaus Kristaus įvykio, t.y. prie krikščioniškosios religinės patirties. Po įvado, kuriame apibendrinami svarbiausi religinio jausmo apmąstymų aspektai, tolesniuose skyriuose autorius padeda suvokti, kaip visais amžiais nuo pat savo ištakų žmogus per bandymus, kurie ir paskatino atsirasti įvairias religijas, jautė poreikį užmegzti santykį su galutine paslaptimi. Tai, jog neįmanoma pasiekti aiškumo ir tikrumo, žmogų privertė pajusti pagalbos – o ją pasiūlė pati paslaptis, t.y. apsireiškimas – svarbą ir būtinybę. Tačiau visus įsitikinimus įvairių tautų dvasios istorijos eigoje tarsi "pralenkė" vienas išskirtinis faktas: tam tikru istoriniu momentu vienas žmogus, Jėzus iš Nazareto, ne tik atskleidė Dievo paslaptį, bet ir pats save identifikavo su Dievu.

Kaip šis įvykis ėmė užkariauti žmonių dėmesį, kaip jis sukūrė aiškų įsitikinimą, kokiu būdu perdavė savo paties paslaptį, kaip su nauja ir tobula žmogaus gyvenimo samprata patvirtino savo atsiskleidimą, – apie visa tai kalbama šiame tome.

"Čia, – tvirtina autorius, – norėjau pateikti motyvą, kodėl žmogus gali tikėti Kristų".

Apie autorių

Katalikiško judėjimo Comunione e Liberazione įkūrėjas ir vadovas, prelatas Luigi Giussani gimė 1922 m. Įstojo į Milano diecezinę seminariją ir baigė studijas Venegono Teologijos fakultete. Įšventintas į kunigus, L. Giussani dėstė toje pačioje Venegono seminarijoje.

1954 m. kun. L. Giussani ryžosi nutraukti darbą seminarijoje ir pradėjo dėstyti Milano Berchet licėjuje. Ten ir kilo judėjimas Comunione e Liberazione. Pavadinimas apibendrina patirtį, kad krikščionybės įvykis, išgyvenamas bendruomenėje, yra tikrojo išsilaisvinimo pradžia. Judėjimas nėra organizacija, bet yra draugystė, kuri auklėja ir padeda žmogui gyventi pagal Kristaus pasiūlymą dabartyje kaip vienintelį tikrą atsakymą visų laikų žmogaus poreikiams ir skleisti Jo žinią savo aplinkoje (šeimoje, darbe, mokykloje, visuomenėje ir t.t.). Judėjimas Comunione e Liberazione šiandien išplitęs visoje Italijoje ir 70 pasaulio šalių.

Luigi Giussani įkurė Comunione e Liberazione Broliją, kurią Popiežiškoji pasauliečių taryba pripažino 1982 m., ir Memores Domini - pasauliečių asociaciją, Popiežiškosios pasauliečių tarybos pripažintą 1988 m., jungiančią tuos CL narius, kurie pasirinko pasišventimą Dievui. Be to, prelatas buvo Kunigų kongregacijos ir Popiežiškosios pasauliečių tarybos konsultantas. 1983 m. Jonas Paulius II suteikė jam monsinjoro vardą bei Jo Šventenybės garbės prelato vardą.

1995 m. apdovanotas Tarptautine premija už katalikiškos kultūros puoselėjimą. Mirė 2005 m.

Parašė įvairių veikalų. Lietuvių kalba išleistas L.Giussani “Religinis jausmas” (2000 m.).


Comunione e Liberazione judėjimas
www.comunioneliberazione.org
Kristina Čiginskienė
Mob. tel. 868 258357

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt