Vasario 26 d. Vievyje bus minimos kun. Česlovo Kavaliausko 20-osios mirties metinės
 
 

Kviečiame į minėjimą–konferenciją „Kunigui Česlovui Kavaliauskui atminti“

2017 m. vasario 26 d. (sekmadienį) Vievio bažnyčioje 11.30 val. šv. Mišių aukoje melsimės už kunigą Česlovą Kavaliauską minėdami 20-ąsias jo mirties metines.

Šia proga po šv. Mišių bažnyčioje vyks konferencija „Netiesiniai Jėzaus Kristaus bruožai iš kunigo Česlovo Kavaliausko rankraščių“. Paskaitą skaitys kunigo Česlovo Kavaliausko mokinė teologijos doktorantė Jurgita Fedorinienė.

Po pranešimo, bažnyčios šventoriuje prie kunigo kapo bus atidengtas paminklas Naujojo Testamento vertimui į lietuvių kalbą atminti, o prie Vievio parapijos namų (Vilniaus g. 40), kur gyveno Naujojo Testamento vertėjas, bus pritvirtinta atminimo lenta.

Renginį organizuoja Vievio parapijos bendruomenė ir VDU KTF.

Plačiau >>

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt