Rugsėjo 30 d. Atsinaujinimo diena „Prisikelkime meilei!“ su Jean Vanier Kaune
 
 

Programa PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2007 m. rugsėjo 30 d., sekmadienis

Prisikelkime meilei!

„Evangelija nedviprasmiškais žodžiais kalba apie Dievo Sūnaus ypatingą buvimą neturtėliuose, ir tai Bažnyčią verčia pirmenybę teikti būtent jiems. Tokiu pasirinkimu liudijama Dievo meilė, jo apvaizda, jo gailestingumas.“ (Novo millennio ineunte, 49)

PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.30 Konferencija ,,Dievas tapo silpnu...“ Jean Vanier

11.30 Malda-vaizdelis „Palaiminti turintys vargdienio dvasią“. Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės

11.45 Konferencija ,,... kad išgydytų širdis“. Jean Vanier

12.30 Vaidinimas „Trys medžiai“. Tikėjimo ir Šviesos bendruomenės

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Liudijimai, kaip silpnieji perkeičia širdis:

 1. „Dievas pasirinko, kas pasauliui atrodo kvaila“ (1 Kor 1, 27).
  Bendruomenės „Tikėjimas ir Šviesa“, „Betzata“. 
 2.  „Šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado“ (Lk 15, 24).
  Pilnų namų ir Pakutuvėnų bendruomenių atstovai. 
 3. „Kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė“ (Rom 5, 20).
  Caritas inicijuoti projektai: „Pagalba prekybos moterimis ir prostitucijos aukoms“,
  vad. K. Mišinienė; „Kalinių globa ir reintegracija“, vad. V. Ilevičius. 
 4.  „Buvau ligonis – mane aplankėte“ (plg. Mt 25, 36).
  Caritas inicijuoti projektai: „Slauga ir sielovada namuose“, vad. J. Matikovievė; „Slaugos ligoninė“, dir. R. Kabašinskienė; „Kartų namai“, dir. I. V. Klimantavičienė. 
 5.  „Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima“ (Mt 18, 5).
  „Saleziečių vaikai“, ses. I. Dovydaitytė FMA ir saleziečių bendradarbiai;
  „Šv. Jono vaikai“, šv. Jono broliai ir bendradarbiai. 
 6.  Užtarimo malda. „Gyvieji akmenys“

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Br. Ramūnas Mizgiris OFM

16.30 Eucharistijos šventimas

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“,
„Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenės, kitos bendruomenės ir maldos grupės,
Kauno kunigų seminarijos klierikai

Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kitos Atsinaujinimo dienos Kaune planuojamos 2008 m. sausio 27 d. ir balandžio 13 d. Visų laukiame!
___________________________________________________________________

„Mūsų susiskaldžiusiame, pasidalijusiame, kartais be galo žiauriame pasaulyje protiškai neįgalūs žmonės moko mus pasitikėjimo, paprastumo, meilės, vienybės.“

Taip kalba žmogus, kuris gimė Kanados gubernatoriaus šeimoje, jaunystėje tarnavo karo laivyne, po to baigė filosofijos studijas ir dėstė universitete, o vieną dieną pasirinko gyventi su dviem neįgaliais žmonėmis... Jis nusprendė tiesiog dalytis gyvenimu su jais. Savo namus jie pavadino „Arka“. Dabar tai visame pasaulyje žinoma bendruomenė.

Jean Vanier taip pat yra „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių (vienijančių protiškai neįgalius asmenis, jų artimuosius bei draugus) įkūrėjas.

Jis ir daugybės knygų autorius, kuriose dalijasi savo patirtimi, ką reiškia gyventi kartu su kitokiais žmonėmis, kaip kurti bendrystės ryšius su jais ir kaip kartais jie netikėtai keičia mūsų širdis...

Jean Vanier nori pasidalyti šia patirtimi su visais, bandančiais priimti, suprasti ir padėti kitokiems, dažnai dideliame varge gyvenantiems žmonėms (neįgaliesiems, prostitutėms, gatvės vaikams, seneliams, kaliniams ir kt.) Juk žinia, kad jiems nelengva...

O mums ar jie reikalingi?..

Jean Vanier (Žanas Vanjė)

Gimė 1928 m. Jo tėvas buvo Kanados diplomatas, vėliau generalgubernatorius.
1950 m. palieka Kanados karališkąjį karinį jūrų laivyną ir pradeda studijuoti filosofiją. Apsigynęs filosofijos daktaro laipsnį, dėsto Toronto universitete.

1964 m. Jean Vanier įkūrė „Arkos“ bendruomenę, priėmęs du suaugusius protinės negalios žmones gyventi kartu vienuose namuose Trosly-Breuil miestelyje Prancūzijoje. Dabar jau gyvuoja 115 „Arkos“ bendruomenių trisdešimtyje pasaulio šalių, penkiuose žemynuose.

1971 m. jis kartu su Marie-Helene Mathieu įkūrė „Tikėjimo ir Šviesos“ judėjimą.

1988 m. buvo vienas iš 60 pasauliečių, popiežiaus Jono Pauliaus II pakviestų dalyvauti Romoje vykusiame Sinode apie pasauliečius.

1997 m. Jonas Paulius II jam įteikė Pauliaus VI apdovanojimą. Jean Vanier taip pat apdovanotas Prancūzijos Garbės legiono ordinu.

Lietuvoje lankosi penktą kartą.

Jean Vanier knygos lietuvių kalba:
1. „Į Jėzaus slėpinį, skaitant Evangeliją pagal Joną“. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2007
2. „Kiekvienas žmogus – šventa istorija“. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2006
3. „Žvilgsnis anapus depresijos“. Katalikų pasaulio leidiniai, Vilnius, 2005
4. „Bendruomenė: atleisti ir švęsti“. Vyturys, Vilnius,1998
5. „Aš sutinku Jėzų“. Katalikų pasaulis, Vilnius,1997

Išsamiau žr. 2007 m. rugsėjo „Artumoje“ ir internete ts.lcn.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt