Renginiai Šv. Kryžiaus namuose 2008 m. gegužę (Vilnius)
 
 

Renginiai Šv. Kryžiaus namuose
S. Daukanto a. 1, Vilnius

2008 m. gegužės mėnesį 

Gegužės 6 d. 18.30 val. (antradienį)
Poezijos ir muzikos valanda „Esi man viena“ iš skaitymo metų renginių „Viešieji skaitymai“.
Lietuvių poetų eiles apie mamą skaitys aktorė Dalia Jankauskaitė.
Gros Kastytis Mikiška (birbynė), motinas sveikis seimo narė Vincė Vaidilutė Margevičienė

Gegužės 7 d. 11 val. (trečiadienį)
Cecilijos Plater-Zyberkaitės 155-ųjų gimimo metinių paminėjimas „Moters idealas Cecilijos Plater-Zyberkaitės gyvenime ir kūryboje.“
Pranešėja dr. Auksė Narvilienė. Solistė Nijolė Vaičiulionienė

Gegužės 7 d. 18.30 val. (trečiadienį)
Lietuvių kalbos draugijos vakaras „Tarmės ir poezija“ iš skaitymo metų renginių „Viešieji skaitymai“.
Dalyvauja: prof. Skirmantas Valentas, poetas Vladas Braziūnas, bardas Povilas Girdenis.
Vakarą veda lietuvių kalbos draugijos pirmininkas prof. Bonifacas Stundžia

Gegužės 14 d. 18.30 val. (trečiadienį)
Giesmės Marijai. Gieda Irena Bražėnaitė

Gegužės  19 d. 18.30 (pirmadienį)
Lietuvos muzikų sąjungos organizuojamas fortepijoninio trio „Fort Vio“ koncertas. Indrė Baikštytė (fortepijonas) Ingrida Rupaitė (smuikas), Povilas Jacunskas (violončelė)

Gegužės 20 d. 18.30 val. (antradienį)
Karoliniškių muzikos mokyklos Rimos Švėgždaitės smuiko klasės koncertas

Gegužės 21 d. 18.30 val. (trečiadienį)
Lietuvos dailės istorikų draugijos paskaita iš ciklo „Lietuvos dailės istorijos eskizai“.
Dr. Girėnas Povilionis skaito paskaitą „Vėlyvojo baroko vargondirbystės menas Lietuvoje: istorija, išlikęs paveldas ir jo reikšmė“

Gegužės 22 d. 18.30 val. (ketvirtadienį)
Tremtinių kūrybos valanda „Vesna (Šaltojoje žemėje)“ Dalyvauja aktorė Dalia Jankauskaitė, groja Kastytis Mikiška (birbynė). Renginys iš skaitymo metų renginių „Viešieji skaitymai“.

Gegužės 28 d. 18 val. (trečiadienį)
Paskaita iš ciklo „Kelionė katekizmo puslapiais“.
Ses. Onutė Petraškaitė skaito paskaitą „Bažnyčia ir šventųjų bendravimas“

Vargdienių seserys, tel. (8-5) 269 10 14

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt