Sausio 27 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MARIJA – evangelizacijos žvaigždė“
 
 

Programa PDF 

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2008 m. sausio 27 d., sekmadienis

MARIJA – evangelizacijos žvaigždė
Atsinaujinimo diena skirta Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejui

„Anksčiau čia buvo garbinamas mano Sūnus,
o dabar čia ariama ir sėjama“.

PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.45 Konferencija „Ką skelbia Šiluvos Dievo Motina mums šiandien...“. Kun. Kęstutis Kėvalas

11.30 Meditacija „Evangelijos atėjimas į pasaulį: Apreiškimas-Apsilankymas-Gimimas“.
Tekstą paruošė Ses.Jėzaus Širdies Teresė OCD; F. Schuberto „Ave Maria“ atlieka
Artūras Mikoliūnas (fagotas) ir Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė (fortepijonas)

12.00 Konferencija „Marija ir evangelizacija: pajėgumas atsakui ir atsakomybei“. Joseph Bastin (Belgija)

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Atsakomybės išgydymas“. Užtarimo malda. Joseph Bastin ir Gyvieji akmenys
  2. „Kerigmos vieta evangelizacijoje“. Dr.Artūras Lukaševičius, VDU Katalikų teologijos fakultetas
  3. „Brendimo pamokos Marijos mokykloje“. Ses.Rozana, ses.Brigita, Dovilė Sabaliauskienė, Aušros Vartų Marijos ir Teresėlės bendruomenė
  4.  „Per Mariją į Jėzų“. Janina Plačinskienė, Marijos legionas
  5. Grupė jaunimui „Marija, padėk man sutikti Jėzų...“ Ses.Liucija Grybaitė, Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Rimantas Baltrušaitis

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
Kitos bendruomenės ir maldos grupės
Kauno kunigų seminarijos klierikai

__________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kita Atsinaujinimo diena Kaune 2008 m. balandžio 13 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt