Gegužės 3 d. Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą Kaune ir Šiauliuose
 
 

2019 m. gegužės 3 d., pirmąjį mėnesio penktadienį,
Nacionalinė egzorcistų asociacija kviečia į Maldos ir budėjimo vakarą
kartu su broliais Pranciškonais Šv. Jurgio (Pranciškonų) bažnyčioje Kaune, ir tėvais Jėzuitais Šv. Ignaco (Jėzuitų) bažnyčioje Šiauliuose.

Užtariant Švenčiausiajai Mergelei Marijai, Taikos Karalienei, melsime taikos mūsų šeimoms ir visam pasauliui, ypač Ukrainai, Sirijai ir Šventajai Žemei.

17.30 Gegužinės pamaldos
         Galimybė Sutaikinimo sakramentui
18.00 Šv. Mišios
18.45 Švč. Sakramento adoracija
         Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei.
         Užtarimo pamaldos (Šiauliuose)

Visi esate kviečiami dalyvauti!

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt