Balandžio 13 d. Atsinaujinimo diena Kaune „MARIJA – Bažnyčios veidrodis“
 
 

Programa PDF 

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2008 m. balandžio 13 d., sekmadienis

MARIJA – Bažnyčios veidrodis
Atsinaujinimo diena skirta Šiluvos Dievo Motinos apsireiškimo 400 metų jubiliejui

Per amžius tebus garbinamas Dievo Sūnus.

PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės ir sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.45 Konferencija „Marijos atvirumas Šventajai Dvasiai – mūsų gyvybės versmė“. Dr. Peter Williamson, JAV

11.45 Evangelizacinės dramos.
Evangelizacinė mokykla (Organizatoriai: Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba, Šv. Antano Paduviečio mažesniųjų brolių vienuolynas ir Jaunimo misija Kerygma teams)  

12.15 Konferencija „Marijos paklusnumas Viešpačiui – mūsų šventumo kelias“Mons. dr. Artūras Jagelavičius

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Dievui ir Bažnyčiai per Mariją“. Ses. Viktorija Plečkaitytė
    ir Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserys
  2. „Brendimo pamokos Marijos mokykloje“. Ses. Rozana Graulich
    ir Aušros Vartų Marijos ir Teresėlės bendruomenės nariai ir bičiuliai
  3. „Šventosios Dvasios krikštas. Kas tai?“ Dr. Peter Williamson, JAV
  4.  „Jaunimas skelbia Gerąją naujieną jaunimui“. Evangelizacinės mokyklos studentai
  5. Užtarimo malda. Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“ ir bendradarbiai

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Vaidotas Labašauskas

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
Kitos bendruomenės ir maldos grupės
Kauno kunigų seminarijos klierikai

__________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, 44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kita Atsinaujinimo diena Kaune 2008 m. spalio 26 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt