Vilniaus Kalvarijų kryžiaus kelias kiekvieną pirmajį mėnesio penktadienį ir sekmadieniais
 
 

 Plakatas DOC

KVIEČIAME

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais 15 valandą
2008 m. gegužės 2 d., birželio 6 d., liepos 4 d., rugpjūčio 1 d. ir rugsėjo 5 d.
kartu eiti Vilniaus
JERUZALĖS KALVARIJŲ KRYŽIAUS KELIĄ
ir apmąstyti mūsų Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Kančią.

Kryžiaus kelio pradžia nuo Švč. M.Marijos Sopulingos koplyčios – 15 val.
Šv. Mišios Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje – 19 val. 


Kiekvieną sekmadienį Kryžiaus kelias 7.30 ir 8 val., Sumos šv. Mišios – 12 val.

Vilniaus pranciškonų pasauliečių (OFS) brolija
Vilniaus Kalvarijų šv. Kryžiaus Atradimo parapija

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vilniaus pasauliečiai pranciškonai (OFS) jau trylikti metai vasaros laikotarpiu, jungdamiesi su Šventosios Žemes Jeruzalės brolių pranciškonų (OFM) malda Kryžiaus kelyje Via Dolorosa, apmąsto Jėzaus Kristaus kančią 15.00 val. pirmaisiais mėnesio penktadieniais Vilniaus Jeruzalės Kalvarijų Kryžiaus kelyje.

Maloniai kviečiame visus norinčius dalyvauti šioje Kryžiaus kelio maldoje Vilniaus Jeruzalės Kalvarijose.

Kryžiaus kelio moderatorius - vedėjas - br.Liudvikas Antanas Skardinskas (OFS)
Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino (OFS) vietinės brolijos ministras - br.Petras Šidagis (OFS),
Vilniaus arkivyskupijos regioninės OFS brolijos tarybos ministras br. Liudvikas Antanas Skardinskas (OFS)
 
 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt