Sausio 18–25 d. Chemin Neuf bendruomenė kviečia drauge švęsti ekumeninę savaitę
 
 

„Vienybės stebuklas jau prasidėjo. Ir Dievas
visada užbaigia stebuklą, kurį pradėjo.“
Popiežius Pranciškus

Katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu „Chemin Neuf“, įsikūrusi Prancūzijoje, parengė medžiagą – mokymus ir liudijimus – ekumeninės savaitės proga. Medžiaga subtitruota 15 kalbų, viena iš jų - lietuvių kalba.

Krikščionių vienybės savaitei, kaip ir kasmet sausio 18–25 d., mes Jums siūlome žiūrėti kasdien http://directs.chemin-neuf.fr arba You Tube CheminNeuf NetforGod kanale dalį „Prière pour l’Unité“ (malda už vienybę). Ši malda įkvėpta abato Pauliaus Kuturiečio ir ja meldžiamasi kasdien Chemin Neuf bendruomenėje.

Nuo pirmadienio, sausio 18 dienos, kasdien siūlome žiūrėti:

  • Kas rytą 9 val. trumpas 5 min. mokymas.
    Laurent Fabre (Chemin Neuf bendruomenės įkūrėjas), Michaela Borrmann (pašvęstoji Chemin Neuf sesuo liuteronė), Anne-Cathy Graber taip pat Justin Welby (Anglikonų bažnyčios primatas): kaip mokiniai žiūrėjo į Jėzų prieš išgyvenant Kančią ir kodėl Jėzus norėjo jiems taip kalbėti apie vienybę ir ramybę jų tarpe? Ar mes galime tikėti vienybės, nors tam tikri atsiskyrimai jau tęsiasi šimtmečius? Kas jau pradėta daryti dėl vienybės ir kokie yra vienybės modeliai? Kaip Šventoji Dvasia mus stebina paskutiniais dešimtmečiais?
  • Popiet 14 val. skirtingų asmenybių, kurie dirba dėl vienybės, liudijimai: įvairių konfesijų poros, teologai, vyrai ir moterys, kurie tarnauja kitoms Bažnyčioms, susitaikinimo misionieriai, viskas iš skirtingų Bažnyčių ir skirtingų šalių.
  • Vakarais 19 val. iš Hautecombo abatijos bus suteikta galimybė, kad galėtumėte jungtis prie Chemin Neuf bendruomenės maldos.

Šarūnė Daugerdaitė,
Chemin Neuf bendruomenės novicė

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt