Jau išleistas trečiasis atsinaujinusio katalikiško žurnalo šeimai „Artuma“ numeris
 
 

Šio mėnesio tema gal kiek netikėta „gavėnios kovui“: santuoka ar... gyvenimas „susidėjus“? laisvė ar su(si)varžymai? Klausimas gal ir moderniškas, bet kas gi bendro tarp gavėnios ir santuokos, juolab partnerystės? Juk net tuoktis nepatariama šiuo liturginiu laikotarpiu...

Keista, tačiau ir Biblija, ir Bažnyčios Tėvai apie Kryžiaus bei Atpirkimo įvykį kalba kaip apie santuoką: Kristus – Dievo Avinėlis, Sužadėtinis, o Avinėlio sužadėtinė – Jo atpirktoji Bažnyčia, mes visi. Kristaus meilė besąlygiška, be „bandomojo laikotarpio“, nepaisanti mūsų nuopuolių ir išdavysčių; Jis ištikimas iki galo, iki Kryžiaus ir amžinųjų Avinėlio vestuvių pokylio: „Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę! Nes prisiartino Avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi“ (Apr 19, 7). Ar mes pasirengę abipusei dovanai?..

Kviečiame skaityti vienintelį Lietuvoje katalikišką mėnraštį šeimai „Artuma“!

www.artuma.lt

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt