Jau išleistas trečiasis atsinaujinusio katalikiško žurnalo šeimai „Artuma“ numeris
 
 

Šio mėnesio tema gal kiek netikėta „gavėnios kovui“: santuoka ar... gyvenimas „susidėjus“? laisvė ar su(si)varžymai? Klausimas gal ir moderniškas, bet kas gi bendro tarp gavėnios ir santuokos, juolab partnerystės? Juk net tuoktis nepatariama šiuo liturginiu laikotarpiu...

Keista, tačiau ir Biblija, ir Bažnyčios Tėvai apie Kryžiaus bei Atpirkimo įvykį kalba kaip apie santuoką: Kristus – Dievo Avinėlis, Sužadėtinis, o Avinėlio sužadėtinė – Jo atpirktoji Bažnyčia, mes visi. Kristaus meilė besąlygiška, be „bandomojo laikotarpio“, nepaisanti mūsų nuopuolių ir išdavysčių; Jis ištikimas iki galo, iki Kryžiaus ir amžinųjų Avinėlio vestuvių pokylio: „Džiūgaukime ir linksminkimės, ir duokime jam garbę! Nes prisiartino Avinėlio vestuvės ir jo nuotaka pasirengusi“ (Apr 19, 7). Ar mes pasirengę abipusei dovanai?..

Kviečiame skaityti vienintelį Lietuvoje katalikišką mėnraštį šeimai „Artuma“!

www.artuma.lt

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt