Rugsėjo 26-28 d. Tarptautinė konferencija, skirta marijonų vienuolyno Marijampolėje 250-osioms metinėms
 
 

 

Šiais metais Marijampolės marijonų vienuolynui sukanka 250 metų nuo jo įsteigimo. 1758 metais rugsėjo mėnesį Marijampolės marijonų vienuolyno fundatorė grafienė Pranciška Ščiukaitė-Butlerienė įvęsdino pirmuosius vienuolius į naujai pastatytą medinį vienuolyną. Su šiuo įvykiu siejasi Marijampolės miesto vardo atsiradimas.

Maloniai kviečiame į Marijampolės marijonų vienuolyno 250 m. jubiliejaus proga vyksiantį šventinį minėjimą ir titulinius Marijampolės bazilikos atlaidus.

 

P R O G R A M A


Tarptautinė mokslinė konferencija

MARIJONŲ VIENUOLIJA LIETUVOJE
VAKAR – ŠIANDIEN – RYTOJ

Marijampolės marijonų gimnazijoje

2008 m. rugsėjo 26 d.

14.00–14.30 Dalyvių registracija

14.30 Konferencijos atidarymas

15.00-19.00 Istorinė – kultūrinė dalis:

  • Marijonų atvykimas į Lietuvą.
  • Vienuoliškas gyvenimas ir jo realizavimas įvairių tautų tarpe.
  • Marijonai Lietuvos visuomeniniame ir tautiniame gyvenime XVIII ir XIX a.

2008 rugsėjo 27 d.

10.00-13.30 Teologinė – pastoracinė dalis:

  • Nekaltasis Švč. Mergelės Marijos Prasidėjimas – sielovados įkvėpimas.
  • Meilė Bažnyčiai – Marijonų pastoracijos ženklas.
  • Bendro gyvenimo dovana tarnaujant communio Ecclesiae.

 

Šventinė liturgija ir liturginė muzika

Marijampolės bazilikoje

2008 m. rugsėjo 27 d.

17.30 Iškilmingi Mišparai ir šv. Mišios
Vadovauja J. E. vysk. Juozas Žemaitis MIC
Grigalinį choralą gieda Schola Lituana

2008 rugsėjo 28 d.

12.00 Pagrindinės iškilmių šv. Mišios
Vadovauja J. E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ
Homiliją sako J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
Gieda Marijampolės bazilikos sumos choras (vad. A. Sakalauskienė)

17.00 Šv. Mišios
Gieda Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras (vad. R. Gražinis)
Vargonuoja prof. Leopoldas Digrys

18.00 Liturginės muzikos valanda
Gr. Sakalauskas Completorium
(kūrinio, skirto Marijampolės marijonų vienuolyno 250 metų jubiliejui, premjera)
Atlieka M. K. Čiurlionio menų mokyklos choras ir orkestras (vad. P. Stepanovas)
bei kamerinis choras Aidija. Dirigentas Romualdas Gražinis

Tėvai marijonai

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt