Spalio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dievo žodžiui Lietuvoje – 1000!“. PROGRAMA
 
 

PLAKATAS PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2009 m. spalio 18 d., sekmadienis

DIEVO ŽODŽIUI LIETUVOJE – 1000!

„Krikščionybė yra istorija besiremianti religija!
Būtent istorijos dirvoje Dievas panoro sudaryti sandorą su Izraeliu ir taip parengti savo Sūnaus gimimą iš Marijos įsčių „atėjus laiko pilnatvei”. Kristus jo dieviškojo bei žmogiškojo slėpinio požiūriu yra istorijos pagrindas ir centras, prasmė ir galutinis tikslas. Juk iš tiesų per jį, Tėvo Žodį ir atvaizdą, visa „atsirado”. Jo įsikūnijimas, kurį vainikuoja Velykų slėpinys ir Dvasios dovanojimas, yra tvinksinti laiko širdis, slėpininga valanda, kai Dievo karalystė prisiartino ir net suleido į mūsų istoriją šaknis kaip grūdelis, kuriam lemta tapti dideliu medžiu“.
(Jonas Paulius II. NOVO MILLENNIO INEUNTE, 5)

PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės, sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

11.00 Konferencija „Dievo žodžio kelionė per Lietuvą“. Liutauras Serapinas

11.45 Muzikinė meditacija „Bralei seseris imkiet mani ir skaitikiet“. „Gyvųjų akmenų“ jaunieji bendradarbiai „Dievo armija“

12.15 Konferencija „Dievo žodžio kelionė į mano širdį“. Br. kun. Pijus Virginijus Eglinas OP

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Geroji naujiena ekonominei krizei“. Joseph Bastin, Belgija
  2. „Kaip nepasiklysti religijų įvairovėje?“ Dr. Artūras Lukaševičius 
  3. Grupė vyrams: „Kodėl Bažnyčioje mažai vyrų?“. Liutauras Serapinas
  4. Grupė jaunimui: „Ką Jėzus šiandien siūlo jaunimui?“. Ses. Fausta Palaimaitė SF
  5. Užtarimo malda. „Gyvieji akmenys“ ir vidinio išgydymo komanda

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Br. kun. Pijus Virginijus Eglinas OP

16.30 Eucharistijos šventimas. Vyskupas Jonas Ivanauskas

Kviečia Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“
______________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, LT-44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt
Kitos Atsinaujinimo dienos Kaune planuojamos 2010 m. sausio 31d. ir balandžio 18d. 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt