Gruodžio 15 d. „Betliejaus taikos ugnis“ atkeliauja į Lietuvą ir pasklis po parapijas
 
 

TAIKA – DIDŽIAUSIA VERTYBĖ

Lietuvoje veikiančios skautiškos organizacijos jau keturioliktus metus rengia akciją „Betliejaus taikos ugnis“.

Kalėdų įvykiai, sueiliuoti į džiaugsmingas giesmes, deklamuojami vaikų per kalėdinius vaidinimus, piešiami atvirukuose pasidarė tokie pažįstami, kad tapo lengva nepastebėti Gerosios naujienos, slypinčios už šių simbolių.

Betliejaus taikos ugnis – labai paprastas, bet tikras ženklas. Ugnis, žvakė dega nes au, ji šviečia kitiems. Ji kviečia prisiminti Kalėdų šaknis, priežastį. „Aš pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“ (Jn 8,12).

Ši Betliejaus ugnies akcija prasidėjo 1980 metais Austrijoje, kai skautai iš Betliejaus ugnį paskleidė po visą šalį, o kitais metais – po visą Europą.

Betliejaus taikos ugnies akciją vieningai vykdo visos Lietuvoje veikiančios skautų organizacijos. Tai labai svarbus žingsnis bendradarbiausjant ir įgyvendinant tikrą skautišką brolybę. Bendra akcija reikalauja išmokti dirbti kartu, išklausyti kitų nuomones bei įgyvendinti bendrus tikslus.

Šiais metais gruodžio 13 dieną Bentliejaus Taikos Ugnis bus perimta iį Lenkijos harcerų, 15 dieną atkeliaus į Vilnių ir jau gruodžio 16 dieną išplis visoje Lietuvoje.

Lietuvos parapijos raginamos priimti taikos ugnį ir su klebono žinia surengti akciją vietos bendruomenėms.

Parengta pagal Lietuvos skautiškųjų organizacijų prašymą

 

 

 

 

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt