Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune "Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė"
 
 

PROGRAMA PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2010 m. sausio 31 d., sekmadienis

Jūs esate išrinktoji giminė,
KARALIŠKOJI KUNIGYSTĖ
                                                 (1 Pt 2, 9)

„Kunigystė yra Jėzaus Širdies meilė, - mėgo sakyti
šventasis Arso klebonas. Šis jaudinantis pasakymas
leidžia mums, kupiniems švelnumo bei dėkingumo,
prisiminti, kokia neišmatuojama dovana kunigai
yra ne tik Bažnyčiai, bet ir visai žmonijai...
Bendradarbiavimo laukas turi apimti vis daugiau
pasauliečių, su kuriais kunigai sudaro kunigiškąją
tautą ir tarp kurių gyvena, „kad visus juos
vestų į meilės vienybę, patys mylėdami vieni kitus
broliška meile ir lenktyniaudami tarpusavio
pagarba (Rom 12, 10)“.
Benediktas XVI. Laiškas pradedant kunigų metus

 
PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės, sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

11.00 Konferencija „Ar tik vyrai kunigai?!“ Kun. dr. Kęstutis Kėvalas

11.45 Muzikinė improvizacija „Jie stengėsi“. Muzikinė kunigų grupė „Sacerdos“

12.15 Konferencija „Auka kaip savęs dovanojimas“. Ses. Benedikta Rollin RA

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Pašaukti tarnauti mažutėliams“. Lina ir Artūras Šulcai
  2. „Kaip atlikti gerą išpažintį?“ Tėvas Severinas OFM
  3. Grupė vyrams: „Celibatas?!“ Kun. dr. Kęstutis Kevalas
  4. Grupė jaunimui: „Kodėl aš noriu būti kunigu?“ Kauno kunigų seminarijos klierikai
  5. Grupė vaikams: „Kaip gyvena kunigas?“. Kun. Mindaugas Malinauskas SJ
  6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Vidinio išgydymo komanda

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Gintaras Blužas

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

________________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, LT-44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt  
Kita Atsinaujinimo diena Kaune planuojama 2010 m. balandžio 18 d.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt