Sausio 31 d. Atsinaujinimo diena Kaune "Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė"
 
 

PROGRAMA PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2010 m. sausio 31 d., sekmadienis

Jūs esate išrinktoji giminė,
KARALIŠKOJI KUNIGYSTĖ
                                                 (1 Pt 2, 9)

„Kunigystė yra Jėzaus Širdies meilė, - mėgo sakyti
šventasis Arso klebonas. Šis jaudinantis pasakymas
leidžia mums, kupiniems švelnumo bei dėkingumo,
prisiminti, kokia neišmatuojama dovana kunigai
yra ne tik Bažnyčiai, bet ir visai žmonijai...
Bendradarbiavimo laukas turi apimti vis daugiau
pasauliečių, su kuriais kunigai sudaro kunigiškąją
tautą ir tarp kurių gyvena, „kad visus juos
vestų į meilės vienybę, patys mylėdami vieni kitus
broliška meile ir lenktyniaudami tarpusavio
pagarba (Rom 12, 10)“.
Benediktas XVI. Laiškas pradedant kunigų metus

 
PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės, sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

11.00 Konferencija „Ar tik vyrai kunigai?!“ Kun. dr. Kęstutis Kėvalas

11.45 Muzikinė improvizacija „Jie stengėsi“. Muzikinė kunigų grupė „Sacerdos“

12.15 Konferencija „Auka kaip savęs dovanojimas“. Ses. Benedikta Rollin RA

13.00 Informacija

13.20 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

  1. „Pašaukti tarnauti mažutėliams“. Lina ir Artūras Šulcai
  2. „Kaip atlikti gerą išpažintį?“ Tėvas Severinas OFM
  3. Grupė vyrams: „Celibatas?!“ Kun. dr. Kęstutis Kevalas
  4. Grupė jaunimui: „Kodėl aš noriu būti kunigu?“ Kauno kunigų seminarijos klierikai
  5. Grupė vaikams: „Kaip gyvena kunigas?“. Kun. Mindaugas Malinauskas SJ
  6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Vidinio išgydymo komanda

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Gintaras Blužas

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia
Katalikų bendruomenė „Gyvieji akmenys“

________________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, LT-44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt  
Kita Atsinaujinimo diena Kaune planuojama 2010 m. balandžio 18 d.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt