Vasario 1-2 d. Šventiniai Pašvęstojo gyvenimo dienos renginiai vyskupijose
 
 

VILNIUJE

Vasario 2 d., antradienį, Vilniaus arkikatedroje
17.00 Švč. Sakramento adoracija
17.30 iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos Jo Eminencija kard. Audrys Juozas Bačkis

KAUNE

Vasario 1 d., pirmadienį, vigilija Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės (Palemono) bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios su Vakarine Valandų liturgija.

Vasario 2 d., antradienį, iškilmė Kauno arkikatedroje bazilikoje
10.00 Šv. Mišios su žvakių procesija, liturgijai vadovauja Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ
11.00 Rytų krikščionių himnas Dievo Motinai – Akãtistas.

PANEVĖŽYJE

Vasario 1 d., pirmadienį, Marijos tarnaičių vienuolijos namuose, Sodų g. 10
Pašvęstųjų susitikimas su jaunimu
16.30 Švč. Sakramento adoracija
17.30 Vakarinė liturginė valanda
18.00 Filmo „Rožių lietus“ premjera.

Vasario 2 d., antradienį, Švč. Trejybės bažnyčioje
17.30 Vakarinė liturginė valanda
18.00 iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Jonas Kauneckas.

ŠIAULIUOSE

Vasario 2 d., antradienį, Šv. Apaštalų Petro ir Povilo katedroje
18.00 iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Eugenijus Bartulis.

TELŠIŲ VYSKUPIJOJE

Vasario 2 d., antradienį, Žemaičių Kalvarijos bažnyčioje
12.00 iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Jonas Boruta.

VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOJE

Vasario 2 d., antradienį, Aleksoto šv. Kazimiero bažnyčioje
12.00 iškilmingos Šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Rimantas Norvila.

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt