tikiu.lt iniciatyva: „Šv. Valentino – Meilės dienos proga kviečiame dovanoti kraujo!“
 
 

Krikščionybės žiniasklaidos tarnyba ir internetiniai vartai www.tikiu.lt  tęsia prieš kelis metus pradėtą tradiciją ir kviečia Šv.Valentino dienos proga tapti neatlygintinais kraujo donorais.

Greičiausiai viena iš dienų, kada dažniausiai linksniuojamas žodis meilė, tampa Šv. Valentino diena. Tad kilo mintis šią progą panaudoti konkrečiai meilės išraiškai – kraujo donorystės propagavimui. „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“, - sakė Jėzus (Jn 15,13). Ir pats parodė pavyzdį: dovanojo gyvybę, savo kraują. Kviečiame įsilieti į akciją: „Meilė – tai save dovanoti“.

Kai kuriose Europos šalyse (pvz., Skandinavijoje) 98–100 proc. kraujo donacijų yra neatlygintinos, tuo tarpu Lietuvoje, nors ir daugėja neatlygintinų donacijų, didžioji dalis dar yra atlygintinos. Beje, praėjusiais metais ženkliai sumažėjo neatlygintinų donorų dėl sunkmečio, o kraujo centrus užplūdo norinčių duoti kraujo už atlygį. Jei 2008 metais jau per 30 proc. kraujo donorų davė neatlygintinai, tai praėjusiais - tik per 20 proc. visų davusiųjų.

Pagal Europos Sąjungos direktyvas, Lietuva taip pat turi sparčiai siekti, kad kraujo donorystė taptų neatlygintina. Kasdien apie 100 – 120 žmonių Lietuvoje prireikia kraujo. Poreikis tiesiog gyvybiškai svarbus, o donorystės reikšmės svarbos suvokimu atsiliekame nuo išsivysčiusių šalių.

Kad būtų patenkinti poreikiai, kiekvieną dieną tenka paimti iki 400 kraujo dozių, per mėnesį — apie 8500 dozių.

Kai kuriuos nuo kraujo donorystės atbaido būgštavimai, kad tai kenkia sveikatai, bet neretai šios mintys tėra tik mitai - nepagrįstos baimės. Kita vertus, jei dėl kraujo dovanojimo ir patiriami kai kurie sunkumai, nepatogumai – tai tebūna tikrosios meilės liudijimas.

Žodis “donorystė” asocijuojasi su kuo gražiausiomis prasmėmis. Paskutiniai skandalai Sveikatos apsaugos ministerijoje susiję su kraujo centrais. Blogai, kad dėl tokių skandalų nukenčia paprasti žmonės, kuriems reikia donorų kraujo. Socialinė reklama kviečia žmones tapti neatlygintinais kraujo donorais, tačiau akivaizdu, kad didžiausia antireklama yra besiriejantys kraujo centrai. O tos skardžios rietenos girdimos jau kelis metus.

Tačiau tai neturi sumažinti donorų aktyvumo ir noro prisidėti prie gražesnio gyvenimo kūrimo bent mažu lašeliu. Tai gali būti simbolinė gero darymo išraiška, kai aplink mus vis reikalaujama iš valdžios, kitų, o patiems nematoma reikalo nei piršto pajudinti, kad visuomenė būtų šviesesnė, gražesnė, darnesnė.

Donorystė yra simbolinė ir konkreti tikrosios Meilės išraiška, jos suvokimo ugdymas, pagilinimas Šv. Valentino dienos proga. Meilės yra davimas, dalinimasis, rūpinimasis kitu, pasišventimas, teikimas: gyvybės, laimės ir džiaugsmo. Šventojo Rašto paraginimas sako: „Mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo, ir kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 7-8).

Norintieji duoti kraujo ar sužinoti, kaip tam pasirengti, kokiose Lietuvos vietose jis imamas ir kada, kreipkitės į Lietuvos Kraujo centrus. Taip pat jie tikisi pakvietimo į Jūsų įstaigas. Nei lašelis kraujo nenukris be reikalo – kažkas liks labai dėkingas!

Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos vadovas Juozas Dapšauskas
www.tikiu.lt

 

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt