Rekolekcijos gavėnios metu
 
 

Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys kviečia

KAUNAS, Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namai, (Žeimenos g. 6)

2010 03 19-21
„Žibalas Žiburiui“

„Žiburys nežibės, jei nebus jame žibalo. Evangelijos skelbėjas nebus pasaulio šviesa [...] jei jo širdyje nedegs uolumo ugnis, neklestės dorybės, nebus šventumo“, – rašė 1911 02 05 Palaimintasis Arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Šis rekolekcijų savaitgalis – proga leisti Viešpačiui naujai pripildyti mūsų širdžių žiburius tyloje ir dalinimesi, asmeninėje ir bendroje maldoje, stabtelėjimuose prie Palaimintojo Jurgio Matulaičio ir savo gyvenimo ir tikėjimo patirčių. Programą veda Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserys.

Išsamesnė informacija registracijos metu.
Registracija telefonu:
  Programos koordinatorė Laura, tel.: 8 37 38 73 59; 8 603 40858
  Ses. Viktorija, tel.: 8 652 12629
ar elektroniniu paštu: matulaicio.namai@gmail.com

GYVENIMO IR TIKĖJIMO INSTITUTAS kviečia (išankstinė registracija būtina)

2010 02 27-28 pradžia, Kaunas
Naujas seminaras. Šventųjų sutuoktinių gyvenimai kalba šiandienos šeimoms 


2010 02 27-28, Kaunas
Melstis tikint, tikėti meldžiantis

2010 03 07-14, Kaunas
Maldos savaitė su asmeniniu dvasiniu palydėjimu 


2010 03 11- 13, Šiluva
Susitikimas su Kristumi (TEK rekolekcijos jaunimui)


2010 03 28-30, Kulautuva
Kelsiuos, eisiu pas tėvą... (Lk 15, 18)


EUCHARISTINIO JĖZAUS SESERYS KVIEČIA

2010 03  6–7, Šiluvoje
„Ateikite visi, kurie trokštate“

2010 03 19-21, Guronyse
„Jis parodė savo meilę iki galo“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt