Kovo 9 d. LR Seime bus pristatyta Benedikto XVI enciklika CARITAS IN VERITATE. Tiesioginę konferencijos transliaciją iš Seimo III rūmų bus galima stebėti internetu
 
 


Jo Ekscelencija Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS,
Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė p. Irena DEGUTIENĖ,
Iustitia et Pax komitetas

rengia konferenciją Seime, kurios tema:

LAISVĖ IR ATSAKOMYBĖ:
EKONOMIKOS IR POLITIKOS PAGRINDAI „CARITAS IN VERITATE“ ŠVIESOJE

Konferencija vyks 2010 m. kovo 9 d. (antradienį) LR Seimo III rūmuose.

Konferencijos metu bus pristatyta Popiežiaus Benedikto XVI-ojo enciklika, pratęsianti Bažnyčios socialinį mokymą „Caritas in Veritate“( „Meilė tiesoje“, Apie visapusišką žmogaus vystymąsi meilėje ir tiesoje). Nors enciklika, kaip paprastai yra adresuota Bažnyčios ganytojams, dvasininkams, vienuoliams, visiems tikintiesiems ir visiems geros valios žmonėms, vis dėlto, jos adresatai visų pirma yra tie žmonės, kuriems dėl užimamų pareigų ar dėl vaidmens ir autoriteto tiek savo visuomenės, tiek ir pasauliniu mastu, yra skirta atsakomybė tvarkyti ekonominės plėtros ir socialinės reikalus. Todėl į šią konferencija kviečiami politikos, verslo, Bažnyčios socialiniai darbuotojai. Taip pat kviečiami dalyvauti Lietuvoje reziduojantys užsienio šalių diplomatai. Konferencijos metu pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio svečiai.

Kadangi į konferenciją Seime neįmanoma sukviesti visų norinčių dalyvauti, tad konferenciją bus galima tiesiogiai stebėti transliuojamą Seimo tinklalapyje. Visus maloniai kviečiame stebėti konferencijos transliaciją iš Seimo internetinėje erdvėje:

Lietuviškai http://media3.lrs.lt/BK_16_82_8122
Italiano: http://media3.lrs.lt/BK_16_82_8124 
English: http://media3.lrs.lt/BK_16_82_8123

Trumpai pristatome konferencijos svečius ir pranešėjus:

Prof. Luigino BRUNI
Milano – Bicocca Universiteto Ekonomikos fakulteto Politinės ekonomikos profesorius. Anglijos Norwich universiteto profesorius. Italijos Sophia universitetinio instituto profesorius. Universitetinio verslo etikos tyrimų centro direktoriaus pavaduotojas. Tarpdisciplininio ir Tarpdepartamentinio Centro CISEPS direktoriaus pavaduotojas. Podiplominių studijų „Civilinė ekonomika ir ne pelno organizacijos“ Milane direktorius. International Review of Economics (IREC) redaktorius. Žurnalų "Nuova Umanità", "Sophia" ir "RES" leidybos komiteto narys. „Banca Etica“ etikos komiteto narys.

Prof. Antonio Maria BAGGIO
Romos Popiežiškojo Grigaliaus Universiteto profesorius, dėsto politinę filosofiją ir socialinę etiką. Italijos Sophia universitetinio instituto profesorius. Žurnalo "Nuova Umanità" mokslinio komiteto narys. Kelių knygų apie Bažnyčios socialinį mokymą autorius ir bendraautorius.

Kun. Dr. Kęstutis KĖVALAS
Vytauto Didžiojo Universiteto katalikų teologijos fakulteto vicedekanas, dėsto pastoralinės ir moralinės teologijos kursą. Vytauto Didžiojo Universitete apsigynė teologijos daktaro darbą tema „Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką „Cantesimus Annus“. Pabaigęs St. Mary‘s Seminariją ir Universitetą Baltimorėje, JAV ir ten apsigynęs magistro ir licencijato laipsnius. Nuo 2010 m. „Marijos radijo“ direktorius.


Konferencija vyks pagal šią programą:

9.00 – 9.30 val.
Konferencijos dalyvių registracija

9.30 val. Konferencijos pradžia

p. Irena Degutienė, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkė
Arkivysk. Sigitas Tamkevičius, Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas

9.50 val. „Moraliniai-kultūriniai visuomenės pagrindai pagal Caritas in Veritate“ –

kun. dr. Kęstutis Kėvalas

10.30 val. „Pokrizinis politikos permąstymas: siekiant suasmenintos demokratijos“ –

prof. Antonio Maria Baggio

11.10 val.Caritas in Veritate pasiūlymas naujai ekonomikos veiksenai“ –

prof. Luigino Bruni

11.50 val. Kavos pertrauka

12.30 val. Klausimai, atsakymai, diskusijos

Moderatorius – dr. Paulius Subačius

13.30 val. Konferencijos pabaiga

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt