Balandžio 4–11 d. DIEVO GAILESTINGUMO savaitės renginiai Vilniuje
 
 

VILNIUS – GAILESTINGUMO MIESTAS (www.gailestingumas.lt)

DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖS RENGINIAI ŠVENTOVĖJE
2010 m. balandžio 4–11 d.

Nuo Didžiojo ketvirtadienio iki Gailestingumo sekmadienio šventovėje galima melstis visą parą. Tarp šv. Mišių vyks Švč. Sakramento adoracija.

Balandžio 4 d. sekmadienis
VELYKOS

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Vaidas Vaišvilas
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja mons. Gintaras Grušas
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Jurgis Vitkovski (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Algis Toliatas
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Paulius Rudinskas OP

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 5 d., pirmadienis
Dienos tema: „O MANO DŽIAUGSME, KRISTUS PRISIKĖLĖ!”

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Robertas Šalaševičius
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Juozas Tunaitis
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Francišek Jusiel (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Arūnas Poniškaitis
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Andžej Šuškevič
21.00 Ekumeninis šviesos kelias procesija iš Aušros Vartų į Dievo gailestingumo šventovę. Pradžia Aušros Vartų koplyčioje. Atsinešti žvakių.

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 6 d., antradienis
Dienos tema: “DIEVO GAILESTINGUME, KURIAME VISI ESAME PANARDINTI!”

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Kestutis Palikša
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Eugenijus Bartulis
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Valdemar Lisovski (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Medardas Čeponis
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Nerijus Grigaliūnas

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 7 d., treciadienis
Dienos tema: “DIEVO GAILESTINGUME, MŪSŲ LAIMĖS IR DŽIAUGSMO ŠALTINI!”

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Marius Žitkauskas
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Jonas Ivanauskas
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Vladimir Solovej (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Rimas Kaunietis
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Gintaras Černius

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 8 d., ketvirtadienis
Dienos tema: “DIEVO GAILESTINGUME, BE PALIOVOS SU MUMIS PASILIEKANTIS!”

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Arūnas Kesilis
10.00 Šv. Mišios. Meldžasi kunigai.
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Jonas Kauneckas
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Ruslan Vilkel (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Ričardas Doveika
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Laimonas Nedveckas

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 9 d., penktadienis
Dienos tema: “DIEVO GAILESTINGUME, MUS NUTEISINANTIS PER JĖZŲ KRISTŲ!”

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Jonas Varaneckas
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Rimantas Norvila
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Ernestas Maslianikas (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Juozas Matulaitis
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Pijus Eglinas OP

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 10 d., šeštadienis
Dienos tema: “DIEVO GAILESTINGUME, VISUS SAVO RANKŲ KŪRINIUS APGLĖBIANTIS!”

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Arūnas Peškaitis OFM
9.30 Šv. Mišios. Vadovauja mons. Jean-François Lantheaume
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Jonas Boruta SJ
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Jezy Latavec OP (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja šv. Jono broliai
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja Gailestingumo broliai

NAKTINĖ ADORACIJA

Balandžio 11 d.
D I E V O  G A I L E S T I N G U M O  S E K M A D I E N I S

8.00 Šv. Mišios. Vadovauja mons. Vytautas Rūkas
9.30 Šv. Mišios. Vadovauja kun. Andrius Narbekovas
12.00 Šv. Mišios. Vadovauja kardinolas A. J. Bačkis
15.00 Gailestingumo valanda
16.00 Šv. Mišios. Vadovauja kardinolas A. J. Bačkis (lenkų k.)
18.00 Šv. Mišios. Vadovauja vysk. Sigitas Tamkevičius SJ
20.00 Šv. Mišios. Vadovauja br. Julius Sasnauskas OFM 

DIEVO GAILESTINGUMO SAVAITĖS RENGINIAI
MEMORIALINIAME MALDININKŲ IR PILIGRIMŲ CENTRE
ŠV. FAUSTINOS NAMELYJE" (Vinco Grybo 29a)
2010 m. balandžio 5–11 d.

Balandžio 5 d., pirmadienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis.

Balandžio 6 d., antradienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis.

Balandžio 7 d., trečiadienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis.
15.30 Konferencija. Gailestingojo Jėzaus broliai apie Gailestingojo Jėzaus paveikslą.

Balandžio 8 d., ketvirtadienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis.

Balandžio 9 d., penktadienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis.
15.30 Konferencija. Gailestingojo Jėzaus broliai apie Dievo Gailestingumo šventę.

Balandžio 10 d., šeštadienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis.

Balandžio 11 d., sekmadienis
15.00 Gailestingumo vainikėlis su šv. Jono bendruomene.
15.30 Margučių ritinėjimo varžytuvės su Vilniaus 3 vaikų globos namų auklėtiniais.

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt