Balandžio 18 d. Atsinaujinimo diena Kaune „Dievas mus išlaisvino laisvei“
 
 

Programa PDF

ATSINAUJINIMO DIENA
Vytauto Didžiojo universiteto Didžioji salė, Daukanto 28, Kaunas
2010 m. balandžio 18 d., sekmadienis

DIEVAS IŠLAISVINO MUS LAISVEI

„Istorinis kelias, kuriuo nuo šv. Brunono ir Karaliaus Mindaug laikų Dievas veda mūsų tautą, liudija, kad, pasak apaštalo Pauliaus, esame pašaukti laisvei. Tačiau gyventi atsakingoje laisvėje reiškia narsiai rinktis tarp gėrio ir blogio. Šventojo Tėvo Benedikto XVI žodžiais, šis pasirinkimas yra pati mūsų esmė, nes nepaisant visų pažangos formų žmogus liko tuo, kuo visada buvo, – laisve tarp gėrio ir blogio... Atverkime širdis vilčiai ir meilei.“
(iš Lietuvos vyskupų laiško Padėkos už laisvę metams)

PROGRAMA

10.00 Pradžia. Renkamės, sveikinamės

10.15 Šlovinimas ir malda. Įvadas

10.45 Konferencija „Istorinė laisvė ir tikėjimo laisvė“. Kun. Aldonas Gudaitis SJ

11.30 „Jei neturėčiau meilės...“
           (spektaklis pagal jauno studento pal. P. G. Frassati gyvenimą).
           Vilniaus šv. Damijono jaunimo maldos grupė

12.30 Informacija

12.45 Konferencija „Vidinė laisvė ir vidinė vergystė“. Kun. Arūnas Peškaitis OFM 13.30 Pietų pertrauka

15.00 Darbo grupės:

 1. „Priklausomybė – šeimos liga. Ar pakanka atleisti?“
  Jūratė Lenkuvienė, Kauno šeimos centras
 2. „Tikėjimo kelionė: Laisvė-Tiesa-Meilė-Valia“.
  Rūta Šalaševičienė, Gyvieji akmenys
 3. „Atsakomybė už laisvės dovaną“ (grupė vyrams). Kun. Aldonas Gudaitis SJ
 4. „Laisvė Šventojoje Dvasioje“ (grupė jaunimui nuo 13 m.).
  Tiberiados bendruomenės broliai ir seserys 
 5. „Laisvas aš – Jėzus širdyje“ (grupė vaikams iki 12 m., ikimokyklinio amžiaus vaikai kviečiami kartu su savo mamomis).
  Dievo armija, Gyvųjų akmenų jaunieji bendradarbiai 
 6. Užtarimo malda. Gyvieji akmenys ir Vidinio išgydymo komanda

16.10 Įvadas į Eucharistijos liturgiją. Kun. Mindaugas Pukštys

16.30 Eucharistijos šventimas. Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius

Kviečia Katalikų bendruomenė„Gyvieji akmenys“

____________________________________________________________________
Vilniaus g. 3, LT-44281 Kaunas, tel./faks. (37) 32 25 80, el. paštas: akmenys@lcn.lt  
Kitos Atsinaujinimo dienos Kaune 2010 m. – birželio 13 d. (su t. Raniero Cantalamessa OFM Cap.) ir spalio 17 d.

 
 
   

jubiliejus2025.katalikai.lt

Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapija 
atsinaujino

Senųjų Trakų vienuolynas 
atsinaujino

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt