Gegužės 14 d. VPU IF Katalikų tikybos katedra kviečia į seminarą su prof. Thomo H. Groome (JAV) „Religinio ugdymo problematika: iššūkiai ir galimybės“
 
 

TIKYBOS MOKYMO 20-METIS

Prof. Thomo H. Groome
kvalifikacinis seminaras
RELIGINIO UGDYMO PROBLEMATIKA: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Š.m. gegužės 14 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, Istorijos fakultete (Ševčenkos g. 31), arkivyskupo M. Reinio (A 3) auditorijoje, prof. Thomas H. Groome (Bostono kolegija, JAV) ves kvalifikacinį seminarą apie religinio ugdymo iššūkius ir galimybes šiandien.

Dienotvarkė:
8.30 - 9.00 — registracija
9.00 - 10.30 — užsiėmimas: „Jėzus – religinio ugdymo širdis“
11.00 - 12.30 — užsiėmimas: „Katalikiškasis identitetas šiandien“
12.30 - 13.30 — pietūs
13.30 - 15.00 — užsiėmimas: „Krikščioniškos bendruomenės pliuralistinėje visuomenėje“
15.00 - 16.00 — diskusija

PASTABA: norintiems gauti kvalifikacinio seminaro pažymėjimą mokestis - 10 lt

Apie lektorių

Prof. Thomas H. Groome yra Lietuvos bičiulis. Mūsų pedagogams ir katechetams jis žinomas kaip metodo Gyvenimas – tikėjimas – naujas gyvenimas iniciatorius, lankęsis mūsų šalyje su paskaitomis pačioje tikybos mokymo pradžioje ir susilaukęs didžiulio klausytojų susidomėjimo bei palankumo. Šiuo metu profesorius vadovauja Bostono kolegijos Religinio ugdymo ir pastoracijos institutui, skaito paskaitas įvairiuose Amerikos ir kitų šalių universitetuose.
Mokslinio tyrimo sritis: religinio ugdymo metodai, katalikiška tapatybė, dvasingumas ir religinis švietimas, visą gyvenimą besitęsiantis religinis švietimas.

T. H. Groome yra daugelio knygų autorius: Educating for life (1998), Sharing faith (2000), Total catechetical education (2002), Religious education and spiritual formation (2004), Catholic identity (2006).

ORGANIZATORIAI: VPU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedra

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt