Gegužės 14 d. VPU IF Katalikų tikybos katedra kviečia į seminarą su prof. Thomo H. Groome (JAV) „Religinio ugdymo problematika: iššūkiai ir galimybės“
 
 

TIKYBOS MOKYMO 20-METIS

Prof. Thomo H. Groome
kvalifikacinis seminaras
RELIGINIO UGDYMO PROBLEMATIKA: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Š.m. gegužės 14 d. Vilniaus pedagoginiame universitete, Istorijos fakultete (Ševčenkos g. 31), arkivyskupo M. Reinio (A 3) auditorijoje, prof. Thomas H. Groome (Bostono kolegija, JAV) ves kvalifikacinį seminarą apie religinio ugdymo iššūkius ir galimybes šiandien.

Dienotvarkė:
8.30 - 9.00 — registracija
9.00 - 10.30 — užsiėmimas: „Jėzus – religinio ugdymo širdis“
11.00 - 12.30 — užsiėmimas: „Katalikiškasis identitetas šiandien“
12.30 - 13.30 — pietūs
13.30 - 15.00 — užsiėmimas: „Krikščioniškos bendruomenės pliuralistinėje visuomenėje“
15.00 - 16.00 — diskusija

PASTABA: norintiems gauti kvalifikacinio seminaro pažymėjimą mokestis - 10 lt

Apie lektorių

Prof. Thomas H. Groome yra Lietuvos bičiulis. Mūsų pedagogams ir katechetams jis žinomas kaip metodo Gyvenimas – tikėjimas – naujas gyvenimas iniciatorius, lankęsis mūsų šalyje su paskaitomis pačioje tikybos mokymo pradžioje ir susilaukęs didžiulio klausytojų susidomėjimo bei palankumo. Šiuo metu profesorius vadovauja Bostono kolegijos Religinio ugdymo ir pastoracijos institutui, skaito paskaitas įvairiuose Amerikos ir kitų šalių universitetuose.
Mokslinio tyrimo sritis: religinio ugdymo metodai, katalikiška tapatybė, dvasingumas ir religinis švietimas, visą gyvenimą besitęsiantis religinis švietimas.

T. H. Groome yra daugelio knygų autorius: Educating for life (1998), Sharing faith (2000), Total catechetical education (2002), Religious education and spiritual formation (2004), Catholic identity (2006).

ORGANIZATORIAI: VPU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedra

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt