Liepos 9–18 d. JAUNIMO Piligriminis žygis (240 km pėstute Aukštaitijos krašte) „NAUJU ir GYVU KELIU 2“. Registracija iki birželio 20 d.
 
 

PLAKATAS JPG

Mes, Lietuvos jaunimas, kartu su garsiu Afrikos dykumų piligrimu, iš Prancūzijos, Pascal Pingaul ir jo dukra Naomi , įsitvėrę maldos „lazdos“ ir pasiėmę visus tikėjimo resursus, ruošiamės piligriminiui žygiui – 240 km pėstute Aukštaitijos krašte. Šis ėjimas nešant kryžių bus kaip aidas po LIETUVOS JAUNIMO DIENŲ, sklindantis iš mūsų širdžių ir lūpų: ....“Kelkimės eime!“: mylėti, atsiprašyti, pasitikėti, atleisti, skelbti, pažinti, suprasti, matyti, girdėti, neprarasti vilties – tikėti.

Šiadieniniame mūsų pasaulyje mes girdime šūkius: Laisvė! Tolerancija! Tiesa ! ir daug kitų, iš pirmo žvilgsnio, šlovingų tiesų ... ,bet... mes, jaunimas, metame išsūkį klausdami: ...Ar tikrai visi mes lygūs, o ne lygiaverčiai? Ar tikrai toleravimas yra kompromisas, o ne nuomonės neturėjimas, vedantis į vertybių išnaikinimą? Ar tikrai gyvenime reikia viską išbandyti, ar vis dėl to: esame jauni tol, kol yra likę pirmų kartų? Žygiuosime šaukdami : „Kelkitės, brangūs lietuviai , broliai ir sesės, iš mūsų šalį apgaubusios dvasinės tamsos, nevilties ir pykčių. Atsitieskime VERTYBĖMIS ir eikime į pasaulį TIKĖJIMO ir MEILĖS žingsniu.

PRAŠOME atsiliepti visų geros valios žmonių ir pagal galimybes-leisti priglausti galvas po jūsų namų stogu ar daržinėje ant šieno. Dėkosime ir džiaugsimės stiprindamiesi jūsų žemelės gėrybėmis...ir vandeniu iš jūsų šaltinėlių...

PROGRAMA ir maršrutas:

07.09.– įvadinė diena – LJD siuntimas ,,Kelkis iš …. Ir eik Į ….
Nemunėlio Radviliškis-Suostas – 10km.

07.10.– ,,Iš vergovės į laisvę“
Suostas-Kirkilai-Biržai – 18km.

07.11. – ,,Iš abejingumo į atsakomybę“
Biržai-Anglininkai-Papilys – 26km.

07.12. – ,,Iš puikybės į nuolankumą“
Papilys-Kučgalys-Pandėlys – 18km.

07.13. – ,,Iš neapykantos į atleidimą“
Pandėlys-Panemunis-Čedasai-Juodupė – 34km.

07.14. – ,,Iš pavydo į dėkingumą“
Juodupė-Lukštai-Gediškiai-Bučiūnai-Kreščionys-Obeliai – 29km.

07.15. – ,,Iš išdavystės į ištikimybę“
Obelia-Audronys–Rageliai-Laibgaliai-Rokiškis – 22km.

07.16. – ,,Iš baimės į drąsą“
Rokiškis-Žiobiškis-Kazliškis – 27km.

07.17. – ,,Iš melo į tiesą“
Kazliškis-Panemunėlis-Skapiškis – 31km

07.18. – Apibendrinimas : ,,Aš Esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas”
Skapiškis-Kupiškis – 17km.


Registracija žygeiviams – iki birzelio 20 d.

ŽYGIO ORGANIZATORIAI Panevėžio vyskupijos jaunimo centras (A.LKC) registracija: 862070360, eloniux@gmail.com  

Dėkojame PAGRINDINIAMS RĖMĖJAMS: Šventajai Dvasiai ir Lietuvos kaimelių bei miestelių gyventojams, kurie remia mus savo pastoge ir maistu, taipogi Katalikų fondui „Renovabis“; informaciniams rėmėjams: radijo stočiai „Pulsas“

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt