Liepos 4 d. bus minimas atstatytos Dzūkijos šventovės – Kryžių koplyčios konsekracijos dešimtmetis
 
 

Sekmadienį, liepos 4 dieną, Vilkaviškio vyskupijoje bus minimas atstatytos Dzūkijos šventovės, Kryžių koplyčios, (Lazdijų r., Metelių parapija) konsekracijos dešimtmetis.

Ta proga 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovaus ir homiliją pasakys Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kviečia atvykti į Kryžių koplyčios konsekravimo dešimtųjų metinių šventę.

Prieš tris šimtus metų dabartinės šventovės vietoje įvyko lietuvių kariuomenės mūšis su švedais. Prieš kautynes čia buvo pastatyti trys kryžiai, prie vieno iš jų pakabintas 1702 m. nutapytas Švč. Mergelės Marijos paveikslas, ir laikomos šv. Mišios. Lietuviams prireikus staiga užimti patogesnes pozicijas, paveikslas liko mūšio vietoje. Vėliau jį surado ir priglaudė vietiniai gyventojai. Kai po kelių metų pasklido žinia, kad čia, pasimeldęs prie kryžių, stebuklingai pasveiko apakęs buvusios kovos dalyvis, žmonių būriai skubėjo į Kryžius. Ypač gausiai jie rinkdavosi Sekminių bei Šv. Petro ir Pauliaus šventėse, o vėliau ir Rožinio atlaiduose spalio mėnesį. Iš pradžių žmonės meldėsi tiesiog lauke. Vėliau Metelių klebono kan. I. Žibanavičiaus rūpesčiu čia buvo pastatyta koplyčia, kurią nuolat reikėjo perstatinėti, nes maldininkų skaičius vis didėjo. Carinės okupacijos ir lietuviškos spaudos draudimo laikais susibūrimai Kryžiuose buvo puiki proga pasidalinti knygnešių parneštomis lietuviškomis knygomis ir laikraščiais.

1948 m. koplyčia buvo uždaryta, o 1963 m. – nugriauta. Atgavus nepriklausomybę, 1992 m., vadovaujant Metelių klebonui kun. V. Prajarai, buvo pradėtas koplyčios atstatymas, o 2000 m. liepos 11 d. naująją Kryžių koplyčią Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC konsekravo Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės titulu.

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/apie/sventoves/kryziai/  

 
 
   

Užsienio lietuvių sielovada 
atsinaujino

kaunoarkikatedra.lt 
atsinaujino

sventumolink.lt

kaisiadoriuvyskupija.lt 
atsinaujino

PAVELDAS.katalikai.lt 
Lietuvos krikščioniškasis paveldas

MALDYNAS.katalikai.lt

jaunimodienos.lt 
PJD2023

Virtualus „LKB kronikos“ kelias

jonopauliausparapija.lt 
atsinaujino Kauno Šv. Jono Pauliaus II parapijos www

krekenavosbazilika.lt 
atsinaujino

tikejimasirsviesa.lt 
„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė atnaujino www

žuvelė.lt 
Ruklos parapijos evangelizacinis projektas

teofilius.lt 
atsinaujino

kronikosfondas.lt 
atsinaujino

sinodas.katalikai.lt 
Sinodinis kelias Lietuvoje

Šv. Juozapo metai

misijos.katalikai.lt

vievioparapija.lt

www.teofiliauskelias.lt

trakubazilika.lt 
atsinaujino

ausrosvartai.lt 
atsinaujino

www.kelione.org 
Ekumeninė sielovados bendruomenė „Kelionė“

Lietuvos Caritas 
atsinaujino

Kauno arkivyskupijos Caritas 
atsinaujino

bernardinai.lt 
atsinaujino

vilniauskalvarijos.lt 
atsinaujino

elektrenuparapija.lt 
atsinaujino

LK.katalikai.lt 
papildyta

KATEKIZMAS.LT 
atnaujinta ir papildyta

krikscioniskifilmai.lt

Bažnytinio paveldo muziejus Vilniuje 
atsinaujino

kapucinai.net 
atsinaujino

Paminklai negimusiems kūdikiams

katalikuleidiniai.lt 
atsinaujino

Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija

 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt