Liepos 4 d. bus minimas atstatytos Dzūkijos šventovės – Kryžių koplyčios konsekracijos dešimtmetis
 
 

Sekmadienį, liepos 4 dieną, Vilkaviškio vyskupijoje bus minimas atstatytos Dzūkijos šventovės, Kryžių koplyčios, (Lazdijų r., Metelių parapija) konsekracijos dešimtmetis.

Ta proga 12 val. bus aukojamos šv. Mišios, kurių koncelebracijai vadovaus ir homiliją pasakys Lietuvos Vyskupų Konferencijos pirmininkas arkiv. Sigitas Tamkevičius SJ.

Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila kviečia atvykti į Kryžių koplyčios konsekravimo dešimtųjų metinių šventę.

Prieš tris šimtus metų dabartinės šventovės vietoje įvyko lietuvių kariuomenės mūšis su švedais. Prieš kautynes čia buvo pastatyti trys kryžiai, prie vieno iš jų pakabintas 1702 m. nutapytas Švč. Mergelės Marijos paveikslas, ir laikomos šv. Mišios. Lietuviams prireikus staiga užimti patogesnes pozicijas, paveikslas liko mūšio vietoje. Vėliau jį surado ir priglaudė vietiniai gyventojai. Kai po kelių metų pasklido žinia, kad čia, pasimeldęs prie kryžių, stebuklingai pasveiko apakęs buvusios kovos dalyvis, žmonių būriai skubėjo į Kryžius. Ypač gausiai jie rinkdavosi Sekminių bei Šv. Petro ir Pauliaus šventėse, o vėliau ir Rožinio atlaiduose spalio mėnesį. Iš pradžių žmonės meldėsi tiesiog lauke. Vėliau Metelių klebono kan. I. Žibanavičiaus rūpesčiu čia buvo pastatyta koplyčia, kurią nuolat reikėjo perstatinėti, nes maldininkų skaičius vis didėjo. Carinės okupacijos ir lietuviškos spaudos draudimo laikais susibūrimai Kryžiuose buvo puiki proga pasidalinti knygnešių parneštomis lietuviškomis knygomis ir laikraščiais.

1948 m. koplyčia buvo uždaryta, o 1963 m. – nugriauta. Atgavus nepriklausomybę, 1992 m., vadovaujant Metelių klebonui kun. V. Prajarai, buvo pradėtas koplyčios atstatymas, o 2000 m. liepos 11 d. naująją Kryžių koplyčią Vilkaviškio vyskupas J. Žemaitis MIC konsekravo Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės titulu.

Plačiau: http://vilkaviskis.lcn.lt/apie/sventoves/kryziai/  

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt