Rugpjūčio 6–8 d. Ateitininkijos šimtmečio kongresas Vilniuje
 
 

KONGRESO PROGRAMA PDF

Mielieji ateitininkai ir bičiuliai,

Į Ateitininkijos šimtmečio kongresą rugpjūčio 6-8 dienomis jau užsiregistravo 369 žmonės. Didžiausias, pagrindinis organizacijos šimtmečio renginys vyks Vilniuje, Nacionalinėje Filharmonijoje. Čia turėsime progą susitikti mielus draugus iš įvairių pasaulio šalių – JAV, Kanados, Belgijos, Vokietijos, Prancūzijos; dalintis savo džiaugsmu ir patirtimi, planuoti tolesnę organizacijos ateitį.

Šeštadienio teminiuose užsiėmimuose jūsų lauks prof. Kęstutis Skrupskelis, kuris pristatys unikalų leidinį – ateitininkų istoriją, pavadintą “Ateities draugai”; diskutuosime apie patriotiškumą su P. Plumpa, ateitininkų filosofines idėjas su prof. T. Sodeika bei M. laurinkumi, ateitininkų socialinę ir politinę veiklą su ses. dr. D. Kuzmickaite, asmenybės ugdymą su dr. G. Mikelaičiu bei ŠAAT pirmininke B. Bubliene.

Šeštadienį kviesime teatralizuotoje diskusijoje patirti, kaip gali būti suvokiama “Laisvė ir kultūra”, diskutuoti apie meną, pasaulėžiūrą, politiką, pasauliečius, tikėjimą ir mokslą, tautinę tapatybę ir globalizaciją; vyriškumą ir moteriškumą su ateitininkams pažįstamais dr. G. Vaitoška, dr. M. Adomėnu, dr. A. Navicku, kun. dr. K. Kėvalu, L. Serapinu, Dr. E. Vareikiu, Antanu Gailiumi ir R. Aušrotu.

Vėliau aptarsime ateitininkų, kaip kultūrinio, intelektualinio, katalikų pasauliečių, visuomeninio sąjūdžio siekius bei Ateitininkų federacijos sąjungų veiklos modelius.

Be filmo “Ateities istorija” pristatymo, teminių susitikimų, dalyvausime kūrybingose vakaro programose. Penktadienį mūsų lauks vakaronė. Šeštadienio vakarą gėrėsimės ateitininkų talentais - išgirsime “Dainavos” ansamblio vyrų Vienetą iš JAV, Simoną Smirnovą su Egidijumi Buožiu (Vilnius), bei Vytautą Salinį ir Tomą Ladigą (Kaunas).

Ateitininkus tėvus kviečiame drauge atsivežti ir vaikus. Planuojamas “vaikų kambarys”, kur mažieji galės pabūti, kol tėveliai dalyvaus programoje. Dalyviai bus apgyvendinti bendrabučiuose ir mokyklose, bei vilniečių šeimose. Organizatoriai taip pat rūpinasi ir dalyvių maitinimu.

Visą informaciją apie Kongresą ir Prieškongresinę stovyklą bei registraciją į šiuos renginius galite rasti adresu http://www.ateitis.lt/node/393 .

AF sekretorė-referentė
Lina Zailskaitė-Povilaitienė
Laisvės al. 13, Kaunas
tel. 8 37 324025

 
 
   
 
     
© 1998-2002, 2003-2005, 2006-2020 Katalikų interneto tarnyba, info@kit.lt